Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

zaterdag 5 september 2015

Master of Education

Vanaf september mag ik de titel MEd achter mijn naam zetten. Na 2 jaar hard werken heb ik mijn masteropleiding afgerond. Dit blog heb ik voor het 2e leerarrangement van de MLI (uitdagend ontwerpen) heb aangemaakt, heb ik vervolgens ook gebruikt voor het 3e (begeleiden onderwijsvernieuwing) en 4e (de veranderende maatschappelijke context) leerarrangement.
Zowel van mijn mede-studenten als van de MLI-studenten die de studie het jaar na mij begonnen, heb ik gehoord dat zij dankbaar gebruik maakte van mijn blogberichten. Het zijn natuurlijk mijn inzichten, mijn eigen leerproces, wellicht dat ik over sommige topics door voortschrijdend inzicht tot andere ideeën ben gekomen. Maar ja, dat hoort bij het leerproces.

Social learning, daar draait het volgens mij bij het leren om. Op mijn duoblog 2beJAMmed heb ik in mijn blogpost Work & Learn Out Loud daarover het volgende geschreven:
Mijn paper van mijn studie ben ik begonnen met een literatuurstudie rondom social learning in open online onderwijs vervolgens heb ik het concept van zelfsturing geïntegreerd in het herontwerp voor de faculteit ICT. De open online cursus wiskunde was gebaseerd op het learning by doing principe van, voor, door en met studenten. Gepersonaliseerd leren, meer keuzevrijheid, lerende verantwoordelijk voor het eigen leren, meer samenwerken. Iets dat nadrukkelijk naar voren komt in het toekomstscenario dat mijn leerteam heeft gekozen heeft om te verbeelden voor de Challenge Day. Hoewel sociale media privé massaal worden omarmd, is het integreren van sociale media voor het werken en leren niet vanzelfsprekend. Hiervoor is een mindshift nodig zowel bij medewerkers, docenten als (toch) ook bij studenten. En dat is niet gemakkelijk. Vooral ook omdat sociale media fundamenteel als persoonlijke tools worden gezien. Je kunt mensen niet dwingen om kennis te delen en samen te werken mbv sociale media. Je kunt wel een cultuur creeëren om dat te stimuleren. Lerend vernieuwen heet dat :) Dat heb ik nu geleerd tijdens het schrijven van mijn leerinterventie rondom het initiëren van het inzetten van sociale media ten behoeve van online kennis delen en online samenwerken. In mijn onderzoek heb ik gekeken wat hiervoor dan voor nodig is.
 Ik laat dit blog daarom gewoon open staan. Hopelijk heb je er wat aan. En laat zo nu en dan eens een berichtje achter. Dat vind ik leuk, en misschien kunnen we elkaar ook nog verder helpen.

Voor alle MLI-studenten: veel succes met je studie! Het is pittig en frustrerend, je moet leren omgaan met teleurstellingen, maar als je het eenmaal volbracht hebt .... :)

In mijn beeldverslag kan je lezen wat ik van deze master leren& innoveren geleerd heb.

dinsdag 21 april 2015

Quest 5: Challenge Day

Mijn bijdrage aan leerteam Up to the future

Zowel van Rick als Myriam kreeg ik feedback. Beiden noemde mijn extern gerichtheid, mijn krachtig netwerk, de scenario's koppelen aan Zuyd als krachtig. Als leerteam hadden we gekozen voor het plaatsafhankelijke scenario waar het onderwijs in 2030 plaats blijft vinden. Daar waren mijn feedbackgevers en het publiek het niet zo mee eens. Net als zij denk ik dat leren alomtegenwoordig plaatsvindt en zeker ook online en virtueel in 2030. Maar ik denk dat het onderwijs niet zo snel veranderd als wat met de techniek mogelijk is. Daarom is het gekozen scenario nog een beetje braaf en weinig out of the box. In mijn toekomstscenario's heb ik wel meer de grenzen op gezocht. In mijn SWot analyse heb ik ook aandacht geschonken aan wat dit voor docenten betekent. Als tip werd ook buiten mijn comfortzone van nieuwe media te kijken naar het scenario. Nieuwe media was één van de drijvende krachten in ons scenario vandaar dat dit ook nadrukkelijk bij mij naar voren kwam. In het scenario van het leerteam kwam dat ook naar voren als middel om samen te werken.Mijn bijdrage aan het Challenge Team

Zowel Rick als Myriam hebben ook feedback gegeven op het challenge team en mijn rol daarin. Op het blog van het Challenge Team heb ik al gereflecteerd op onze feedback door gamemasters en leerteams: de locatie was niet uitdagend, maar het concept van carbootpresentaties wel. Hoewel de spelers liever eerder hadden geweten hadden hoe en wat, werd hierdoor ook hun creativiteit geprikkeld. Mijn rol binnen het challenge team is vooral van communicatie en verbinder geweest. Ik heb het blog regelmatig geupdate, reageerde snel op vragen. Ik was contactpersoon met de gamemasters, via mail heb ik hen van onze plannen regelmatig op de hoogte gehouden. Ik heb via Twitter aandacht geschonken aan de Challenge Day. Ik heb spelers en niet-spelers hierdoor geënthousiasmeerd. En daardoor vele eerstejaars uitgedaagd om een kijkje te komen kijken. Misschien dat dit allemaal wel binnen mijn comfortzone past, maar talenten die je hebt moet je toch goed gebruiken en inzetten :) Dat heb ik toch in vele toekomstscenario's terug gehoord.

Dank aan alle teamgenootjes! Het was super om met jullie samen te werken!
Ik vond het een top LA! 

Feedback ontvangen van Myriam en Rick

Myriam heeft me feedback gegeven en daarbij de volgende vragen gesteld. Ik heb deze beantwoord.

Vraag 1 De gekozen studieroute bepaalt de plaats waar geleerd wordt. Waarom deze inperking binnen het scenario? 

Wij hebben gekozen voor een scenario waar het onderwijs plaatsvindt in een fysieke omgeving. Het bestaansrecht van het onderwijs ligt in de ontmoeting tussen mensen. Hiervoor is de inrichting van deze fysieke ruimte net zo belangrijk. De juiste ruimte stimuleert de juiste ontmoeting. Afhankelijk wat je wilt leren kies je de geschikte ruimte hierbij. Bijvoorbeeld via het meester-gezel principe bij één van de vakmensen, samen in ontmoeting in één van de S2M-omgeving, met elkaar iets maken in een makerspace etc. Dat wat je wilt leren bepaalt dus ook de ruimte waar je dat kunt leren.

Vraag 2 Het geven en krijgen van feedback is een belangrijk onderdeel in jullie scenario. Wat verandert dan mbt feedback de komende 15 jaar? 

Door de technologische ontwikkelingen wordt feedback ook steeds meer automatisch gegeven. Al je leeractiviteiten worden immers gemonitord en bijgehouden (learning analytics). Daardoor is al te voorspellen waar je talenten zitten maar ook je zwakten. Door één van je wearables krijg je instant feedback op wat je gedaan hebt waardoor je je verder kunt ontwikkelen.

Vraag 3 De lerende bouwt zijn portfolio op. Hoe borg je de kwaliteit van het geleerde? Is er sprake van kaders en indien ja, wie bepaalt deze?

Het portfolio zoals ik dat zie voor de toekomst is een studie- en ontwikkeldossier dat vanaf je geboorte met je meegroeit. Met dit digitale dossier kan je aantonen welke kennis en vaardigheden je bezit. Er zijn geen instanties meer die kaders bepalen. Meten is niet meer de standaard maar kwalificatie, socialisatie en subjectivering (Biesta). Onderwijs is afgestemd op de vraag van de lerende. De docerende zal in gesprek met de lerende bekijken wat ze al weten, wat niet, wat ze belangrijk vinden. Uitgangspunt is vakmanschap, verbinding en vertrouwen. De professionals (werkveld en onderwijs) weet door zijn vakmanschap welke ontwikkelingen belangrijk zijn voor de aankomende professional.

Rick heeft mij ook feedback gegeven en heeft mij de volgende vragen gesteld:

Vraag 1 Je bent nu I-adviseur. Hoe ziet jouw rol er uit in 2030 (in jullie scenario)? 

Veranderingen houden niet op. Innovatie blijft. En als we de Wet van Moore mogen geloven verdubbelt de technologisch vooruitgang elke 2 jaar. Dat betekent dat er altijd change agents en opinion leaders blijven (zo zie ik mezelf :) ) die de innovaties omarmden, duiden en verspreiden.

Vraag 2 Hoe wordt de kwaliteit van het onderwijs in 2030 gewaarborgd?

De kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd door de professionals die er werken. In mijn toekomstscenario wordt vakmanschap weer gewaardeerd. En krijgt de onderwijsprofessional het vertrouwen terug. Het is het niet meer alleen de overheid die kwaliteit bepaalt. In de professionele leefgemeenschappen die er dan zijn, wordt de kwaliteit van het onderwijs in gezamenlijkheid geborgd.

Myriam en Rick bedankt voor jullie tops en tips, ook voor mijn bijdrage aan het Challenge Team. Ik zal in mijn reflectieblog hier verder nog op in gaan.

vrijdag 17 april 2015

Feedback geven Alex en Peter

Voor de Challenge Day moest ik aan Peter van Pooh en Alex van Serious Risk feedback geven. Hiervoor heb ik de feedbackkaarten gebruikt die het Challenge Team heeft ontworpen :)
Op de blogs van Peter en Alex heb ik een reactie achtergelaten met verwijzing naar deze blogpost. Ik heb de feedbackkaarten uitgeprint en zal ze maandag aan heb overhandigen.

Veel succes Alex en Peter a.s. maandag met jullie leerteams op de Challenge Day!

vrijdag 10 april 2015

Feedbackkaartjes over ....

Het einde van LA4 is in zicht. Het spel is bijna afgelopen. Nog 11 dagen tot de Challenge Day. Ik geloof dat ik het spel niet erg tactisch handig heb gespeeld want ik heb nog 8 feedbackkaartjes over. Ik heb dus punten laten liggen :( De oops-kaart (escapekaart) en de feedbackkaart voor de gamemasters heb ik niet ingezet. Ach die leverde toch ook geen punten op :)

Daarom nu nog maar een inhaalslag en een paar kaartjes inzetten voor wat XP's.

Graag wil Michel en Nicole Beijen vragen om feedback voor mijn bijdrage in het leerteam Up to the future. Was mijn bijdrage constructief? Ik heb de laatste weken een beetje aan de zijlijn deelgenomen vanwege mijn 'overstap' naar het Challengeteam. Hebben jullie toch nog wat aan mijn feedback gehad op de visualisatie?

Daarnaast ben ik nu een paar weken samen met mijn maatjes van het Challengeteam bezig de dag voor 20 april voor te bereiden. Uit deze groep wil ik Eric en Mieke vragen voor feedback op mijn bijdrage aan het Challenge Team.

Zouden jullie je feedback onder dit blogbericht willen plaatsen? Dank!

Voor beide teams heb ik de blogs aangemaakt en daarop de berichten geplaatst.
Zie http://uptothefuture2030.blogspot.nl/ en https://mlichallengeday2015.wordpress.com/. Ik heb geprobeerd via Twitter met de #LA4MLI ook buiten de MLI aandacht te krijgen voor dit event.


zondag 5 april 2015

Toekomstscenario & Zuyd

Tijdens de laatste bijeenkomst van dit LA werd gevraagd ook na te denken over de consequenties van de uitgewerkte toekomstscenario voor mijn eigen organisatie. Hiervoor zijn de werkvormen duo-interview en waardenladder aangereikt. De vragen uit de duo-interview heb ik gebruikt om het door mijn leerteam gekozen toekomstscenario te beargumenteren en toe te lichten. Ik heb hiervoor geen studiemaatje of collega geïnterviewd. Ik zit momenteel midden in een visietraject voor een nieuwe Digitale Leer- en Werkomgeving voor Zuyd, dus volop bezig met de toekomst op onderwijs en leren bij Zuyd. Mijn argumentatie is mede gebaseerd op ervaringen in dit traject.


Als leerteam hebben wij gekozen voor het scenario Plaatsafhankelijk en lerende aan het stuur. Volgens mij bestaat Zuyd in 2030 nog als ontmoetingsplaats waar mensen samen komen om te leren. Mensen zijn en blijven sociale wezens die van elkaar leren. Ook al gaat technologie een steeds grotere rol in ons leven spelen, en lijkt het zo dat we elkaar hiervoor niet meer fysiek hoeven te ontmoeten, vermoed ik dat scholen nog wel blijven bestaan. De huidige aandacht voor 'Bildung' in het onderwijs laat volgens mij zien dat persoonlijke ontwikkeling in het onderwijs steeds belangrijker wordt. 'Bildung' gaat over zelfontplooiing dat je in staat bent tot moreel oordelen en kritisch denken (één van de 21st century skills). De visie van Zuyd is gericht op het samen leren, samen creeëren, samen werken en samen veranderen. Voor de toekomst wil zij dit gepersonaliseerd aanbieden, dat wil zeggen dat talenten, eigen keuzes en ontwikkelingsbehoeften het tempo, route, niveau, inhoud en volgorde bepalen. De lerende aan het stuur dus.
Om dit toekomstscenario kans van slagen te geven, betekent dat docenten meegenomen moeten worden in dit veranderproces. Dat betekent ook ruimte bieden aan de onzekerheid van de individuele docent die dit soort ingrijpende veranderprocessen mede vorm zal moeten geven.Het inzet van leertechnologieën betekent een andere didactsche aanpak. Docenten moeten hier in ondersteund worden door zogenaamde learning design teams bestaande uit o.a. instructional media designers, informatiespecialisten en onderwijskundigen. Zo kan samen nieuwe lessen en curricula ontworpen worden waarbij ook studenten nadrukkelijk als mede-ontwerpers aan de tekentafel worden uitgenodigd.
Voor dit toekomstscenario staat de ontmoeting centraal dat betekent dat ruimtes uitnodigend moeten zijn waarin verschillende samenwerkingsvormen kunnen plaatsvinden.
Studenten zijn eigenaar van hun eigen leerproces dat betekent dat zij via een digitaal portfolio hun talenten en competenties in kaart brengen zodat zij zichzelf kunnen presenteren maar ook kunnen ontdekken waarin zij zich nog zouden moeten ontwikkelen richting het doel dat zij voor ogen hebben.
Zuyd wil een praktijkgerichte leeromgeving bieden voor studenten van 17-67 jaar. In co-creatie met de beroepspraktijk in de regio leidt Zuyd professionals op en geeft vorm aan het onderwijs en het onderzoek. Hiermee draagt Zuyd bij aan de concurrentiekracht van een dynamische regio met veel kenniswerkers en een sterke economische motor.
De belangrijkste stappen die Zuyd zou moeten zetten op weg naar naar dit toekomstscenario is vooral aandacht te schenken aan de communicatie met alle stakeholders (studenten, docenten, management, lectoraten, beroepsveld). Delen in waar je mee bezig bent zodat je samen goed open en online onderwijs kunt bieden. Een open cultuur creeëren waarbij aandacht is vertrouwen en verbinding. In zo'n professionele leergemeenschap opereert een autonome docent die gewaardeerd wordt voor zijn vakmanschap. Als de student aan het stuur staat, betekent dit een veranderende rol voor de docent, meer als facilitator, coach en stimulator. Voor de student betekent eigen verantwoordelijkheid voor het leren tegemoetkomen aan de psychologische basisbehoeften van intrinsieke motivatie: autonomie, competentie en relationele verbondenheid.

Mijn 5 waarden voor ons toekomstscenario:
Verbinding - Open - Vertrouwen - Inspiratie  - Vakmanschap

Verbinding: mensen leren in verbinding met elkaar (social learning) naast online ontmoetingen blijven fysieke ontmoetingen cruciaal voor het leerproces. Leren is fundamenteel sociaal en het bestaat uit samenwerking, relaties, participatie en communicatie (Illeris)
Open: door open kennis te delen dat met de huidige en toekomstige technologie steeds gemakkelijker gaat, wordt nieuwe kennis gecreeërd en daardoor veel geleerd.
Vertrouwen: intrinsieke motivatie is van belang om te willen leren, één van de psychologische basisbehoeften hierbij is autonomie. Autonomie is van belang om de lerende eigenaar te laten zijn van zijn leerproces. Dit kan alleen als docenten dit vertrouwen ook schenken aan de lerende. (Ryan & Deci)
Inspiratie: Een uitdagende stimulerende leeromgeving, bestaande uit grote open uitnodigende ruimtes, gepassioneerde docenten en met eigentijdse en gepersonaliseerde leermiddelen
Vakmanschap: We leren samen met het werkveld, leren in nabijheid van 'voorbeeldige' leermeesters: het meester-gezel principe


dinsdag 24 maart 2015

Quest 4b: Challenge team

Ben druk bezig samen met mijn nieuwe maatjes van het Challenge Team met een locatie te regelen voor de Challenge Day op 20 april. Een blog heb ik inmiddels gemaakt

CC-BY-NC-SA Abstractartangel77 Clock Face


En Geert ... hoe ben ik bezig? :)