Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

zondag 6 april 2014

Ontwerpen van een online cursus

Nu ik bezig ben met het trapmodel, Five Stage Model van Gilly Salmon kom ik ook in aanraking met haar e-tivities. Dit zijn leerarrangementen die individuele studenten in staat stellen of stimuleren om actief en participatief online te leren. De e-tivities is op basis van eenzelfde framework.


video platformvideo managementvideo solutionsvideo player


Het Five stage model en de e-tivities vormen samen de basis van de Carpe Diem methodiek van Gilly Salmon. Deze methodiek beschrijft het ontwerpen van een online (of blended) cursus in 6 stappen.

0. Get ready. Zorg voor een ontwikkelteam bestaande uit een instructional media designer, een informatiespecialist met kennis van Open Educational Resources, een onderwijskundige met kennis van leertechnologie, een inhoudsdeskundige. En een klankbord van docenten en studenten om het ontwerp voor te leggen.

1. Write en blueprint. Dit is een iteratief proces dat bestaat uit: a) maak een mission statement voor je cursus en beschrijf de doelen die je wilt bereiken met de cursus en in de cursus, b) beschrijf de “look and feel” van de cursus. Wat wil je dat studenten zeggen over de leerervaring als de cursus voorbij is? c) bepaal de toetsing. De handleiding geeft beschrijft een aantal praktische vragen voor het vaststellen van de toetsing. Het gaat om zowel summatieve als formatieve toetsing.

2. Make a storyboard: Vervolgens maak je een storyboard op een flipover aan de hand van memo’s (sticky notes). Een storyboard beschrijft de verschillende onderwerpen/inhouden van de cursus die zijn afgeleid van de leerdoelen (rode memo) en welke e-tivities/leerarrangementen (groene memo’s) je van plan bent te gaan ontwerpen om studenten voor te bereiden op de toetsing (gele memo’s). De aarde van de e-tivities verschilt naarmate de cursus vordert op basis van het 5 fasen model. Bijvoorbeeld: e-tivities aan de start van de cursus zullen als doel hebben om studenten elkaar te leren kennen en voorzichtig te wennen aan online interactie, terwijl op het eind van de cursus de e-tivities inhoudelijker zullen zijn en gericht op het stimuleren op het samen construeren van kennis. Hieronder enkele voorbeelden van flipovers waarop storyboards zijn uitgewerkt: ….

3. Build you prototype: In deze fase ga je de e-tivities ontwerpen. Het ontwerpen en uitschrijven van de e-tivities gebeurt aan de hand van een vast format.

4. Check reality: In deze fase leg je het ontwerp van je cursus voor aan een klankbord van studenten, docenten en andere stakeholders. Je vraagt om feedback.

5. Review and adjust: op basis van de feedback stel je de cursus bij. Je kijkt kritisch op je blueprint, storyboard en de ontworpen e-tivities en past ze aan daar waar nodig.

6. Planning your next steps. Bepaal wat je nog meer moet doen om het ontwerp van de cursus te complementeren en de cursus te kunnen uitvoeren en evalueren.

[Bron: Carpe Diem methodiek voor ontwerpen online en blended onderwijs door Niels Maes. HANblog]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten