Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

donderdag 26 februari 2015

@jujuutje

Ter voorbereiding op het college van Eric Slaats moesten we onze professionaliseringsbehoeften mbt ICT in het Onderwijs inventariseren. Zie ons groepsblog

Vervolgens moesten we onze diensten via postits aanbieden. Ik heb 'mijn' dingen@zuyd getipt, maar ik heb ook wel adviezen hoe je goed bij kunt blijven en natuurlijk @jujuutje volgen :)

Leuk om deze post-its te lezen :)
zaterdag 21 februari 2015

U.Lab: Reinventing the 21st Century University

We kennen de U-theory van Otto Scharmer voor organisatieverandering uit LA3. Ook voor het onderwijs van de toekomst zijn zijn uitgangspunten goed te gebruiken.

U.lab is een MOOC via Edx van MIT professor Otto Scharmer die in januari 2015 is gestart.

 

Na enkele weken U.lab zijn al een diverse krachtige principes te onderscheiden die volgen Scharmer de potentie hebben het hoger onderwijs revolutionair te veranderen (via The World Post):

(1) Streets: Move learning from the classroom (or computer) to the street.
(2) Head, Heart & Hand: Link the power of entrepreneurship with passion and compassion.
(3) Stillness: The new axis of learning & leadership requires us to connect to our sources of self-knowledge.
(4) Holding Space: Activate the self-organizing potential of networks to generate transformative "deep learning" experiences.
(5) Tools: Provide methods and tools for co-sensing and co-shaping the emerging future.
(6) Deep Data: Move from big data to "deep data.
(7) Social Fields: Closing the feedback loop between collective awareness and collective action.

De MOOC heeft 28.000 deelnemers uit 190 landen en zijn aan elkaar verbonden door 350 zelfgeorganiseerde Hubs. Deze vorm van leren doet me erg denken aan het 'social learning' waarover ik mijn paper heb geschreven. Hierbij draait het ook om het creeëren van verbindingen, het samen leren maar zeker ook om de autonomie van de lerende. Principes die ik zeker ook meeneem in de toekomstscenario's

woensdag 18 februari 2015

Quest 2 Toekomstscenario

Het is nogal een opdracht: schets de toekomst in 2030. Ik ben nooit zo'n toekomstplanner. Ik zie wel wat er op mijn pad kom en handel. Gewoon doen. Ik ben wel getriggerd door wat er allemaal aan het veranderen is door technologie. Sommige SF-beelden worden zomaar waar. Een bijzondere tijd waar in we leven. Wie had 15 jaar geleden gedacht dat we nu constant online zijn met mobiele telefoons, sociale netwerken als Facebook, Twitter. Dat video zo ons leven en onderwijs zou beheersen agv YouTube? Ik niet. Misschien omdat ik daar toen ook niet zo mee bezig was. Ik zat in 2000 in de teloorgang van de bibliotheek door de opkomst van Google. Rond de eeuwwisseling dacht iedereen dat bibliotheken in 2015 niet meer zouden bestaan. Niet is minder waar, ze bestaan nog en ze worden steeds meer gewaardeerd voor het doel waarvoor zij zijn: betrouwbare content cureren.
Niets zo moeilijk als de toekomst voorspellen. Iedereen kent het filmpje uit 1998 over mensen die het nut niet inzien van een mobiele telefoon, terwijl Chriet Titulaer in 1985(!) al de mobiele telefoon voorspelde. Dus ja :)


Door middel van scenarioleren moest ik 4 toekomstscenario's voor mijn onderwijssector (hbo) schetsen die allemaal even aannemelijk zijn. Via de speculatieve methode van back-casting heb ik beschreven hoe de dingen gelopen zijn. Ik mocht hierbij alleen feiten en voorspellingen gebruiken, maar wel focussen op onzekerheden én onderbouwen mbv theorie. Daarbij moest het een beeldend communiceerbaar verhaal zijn.
Nou ...Hierbij dan ...

Op basis van trends hebben we als groep een keuze gemaakt voor 2 assen als drijvende krachten. Op basis hiervan kom ik tot de volgende 4 toekomstscenario's

Klik op de afbeelding voor de Prezi

Scenario 1 Verwonderen
Nu in 2030 zitten we in de fase van het ‘de-schooling’ (Biesta, 2015). Niet alleen hogescholen hebben monopolie op contentontwikkeling en instructie. Sinds in 2010 de Khan Academy begon met online delen van lesfragmenten via YouTube zijn er steeds meer aanbieders gekomen van leerarrangementen. Het ‘unbundeling’ van het onderwijs is doorgezet (van der Dussen & Kos, 2013). Het werkveld hecht geen waarde meer aan diploma’s, maar vinden het Persoonlijk Studie & OntwikkelDossier (PSOD) van studenten belangrijker. In het digitaal PSOD kunnen zij aantonen de nodige kennis en vaardigheden bezitten. Iedere student heeft nu een eigen persoonlijk curriculum. Het zelfgeorganiseerd leren (DIY, Do It Yourself) is de standaard geworden waarbij de verantwoordelijkheid voor het leerproces bij de lerende ligt in tegenstelling wat in 2015 gebruikelijk was. Leren is doen. Learning analytics en big data vormen de basis voor persoonlijke advisering (den Ouden, Valkenburg, & den Brok, 2014). Deze analyses worden samen met de badges verzameld in het PSOD. Unesco (Delors, 2013) benoemde de ontwikkeling van ieder individu als een fundamenteel principe, het gaat om persoons- en talentontwikkeling. Ontdekken wie je bent. Met de huidige talentprogramma’s kan met behulp van een iOS (individueel OntwikkelSysteem) je eigen dromen en krachten in kaart gebracht worden (De beelden van de film ‘Her’ uit 2013 zijn toch werkelijkheid geworden!). Tevens heeft de doorontwikkeling van de augmented technologie (in 2015 had men het nog over de Hololens en Magic Leap) er voor gezorgd dat iedere student in 2030 met behulp van hologrammen zijn eigen persoonlijke leeromgeving kan creëren waar hij of zij maar wilt.


Scenario 2 Verblijven
Mensen zijn en blijven een sociaal wezen. Studenten in 2030 vinden het nog steeds belangrijk om samen te komen in de ‘living and learning villages’. In deze omgeving worden studenten uitgedaagd om zowel binnen als buiten het klaslokaal elkaar te ontmoeten. De leermiddelen zijn zoals in 2015 al verwacht (den Ouden, Valkenburg, & den Brok, 2014) gepersonaliseerd wat betekent dat ze gebaseerd zijn op ieders persoonlijk profiel van kennis, vaardigheden en interesses. Onderwijs draait allemaal om nieuwsgierigheid, ontdekken, onderzoeken en plezier hebben. Unesco (Delors, 2013) benoemde het verwerven van een ‘body of knowledge’ zo’n 20 jaar geleden al noodzakelijk om de omgeving waarin we leven te begrijpen. De verplichte (lange zomer) schoolvakanties zijn gelukkig sinds 2025 afgeschaft. Leren is alomtegenwoordig.
De ‘living and learning villages’ hebben diverse type ontmoetingsruimtes, verder geëvalueerd op het S2M-principe (Seats to meet), en zijn 24/7 - 365 dagen per jaar toegankelijk. Sinds in 2014 het Manifest MakerOnderwijs in de Tweede Kamer is aangeboden zijn veel van deze uitgangspunten in het huidige onderwijs terug te vinden. In de Makerspaces (gebaseerd op de FabLabs) kunnen studenten samen problemen oplossen en tips met elkaar delen en verkennen. Creativiteit, ontwerpen en ontwikkelen met behulp van 3D technieken en robots staan hier centraal. Deze ontwikkeling werd in het Horizon Report 2015 (Johnson, Adams Becker, Estrada, & Freeman, 2015) benoemd als een trend voor de middellange termijn (2 tot 3 jaar). Het heeft nog wat jaren geduurd, maar het leren door samen te maken is niet meer weg te denken uit het onderwijs in 2030. De huidige stand van zaken met betrekking tot wearable technology en internet of things is ondenkbaar veranderd tov 2015 (Johnson et al., 2015). Nu kunnen we met onze slimme sieraden (brillen, ringen, armbanden, horloges) en aan elkaars kleding zien of we elkaar willen ontmoeten, waar en of we samen aan bepaalde leerdoelen willen werken.


Scenario 3 Verdiepen
Het hoger beroepsonderwijs draait in 2030 om kennis en vaardigheden die het werkveld heden ten dage nodig heeft. Het learning to do zoals Unesco dat zo’n 20 jaar geleden noemde (Delors, 2013). Sinds 15 jaar heeft het Rijnlands denken ook meer wortels in het politieke landschap gekregen (Wiardi Beckman Stichting, 2013). De uitgangspunten vertrouwen, vakmanschap en verantwoordelijkheid zijn ook doorgevoerd in het onderwijs. Het sturen op kwaliteit en effectiviteit door allerlei overheidscontroles is onder invloed van Biesta (2015) sinds 5 jaar afgeschaft. Geen accreditatiecommissies meer! De docenten hebben inmiddels al zo’n 10 jaar een sterke beroepsvereniging die zelf hun onderwijskwaliteit op peil houdt. Het meester-gezel principe is weer teruggebracht in het beroepsonderwijs. De vervlechting van onderwijs en werken waarin de roadmap Leren in Eindhoven 2030 (den Ouden, Valkenburg, & den Brok, 2014) melding van werd gemaakt, is realiteit geworden. Studenten hebben al dan niet met behulp van videoconferencing veelvuldig contact met het werkveld. En doordat we nu dynamische roosters hebben (den Ouden et al., 2014) worden de leerervaring van studenten op het juiste moment ingepland in het werkveld. Tevens worden authentieke taken uit de beroepspraktijk in simulatieomgevingen. Deze Virtual Reality is nauwelijks van echt te onderscheiden. Doordat docenten ook regelmatig in contact staan met het werkveld kan het curriculum continue aangepast worden aan de behoefte in het werkveld. Het werkveld vraagt op haar beurt het onderwijs om vernieuwingen die getoetst en ingezet kan worden in de praktijk. In deze professionele leergemeenschap waarbij fysieke ontmoeting en interactie tussen docenten en studenten onveranderd als waardevol wordt gezien, worden kennis en ervaring open gedeeld en is beoordelen een doorlopend proces om studenten de gewilde professional te laten worden (Sluijsmans, 2013)


Scenario 4 Verbinden
De opkomst van MOOC’s (Massive Open Online Courses) rond 2010 zijn disruptive gebleken voor het huidig hoger beroepsonderwijs. Het onderwijs wordt in 2030 open en online aangeboden (van der Dussen & Kos, 2013). Met behulp van de huidige technologie is het mogelijk het onderwijs flexibel met behoud van ouderwetse kwaliteit te accrediteren. Door slim gebruik te maken van big data is studentvoortgang goed te monitoren en kunnen we als onderwijsinstelling de studenten goed ondersteunen. Het onderwijs is contentgebaseerd waarin docenten de lesstof aanbieden via een serie van korte instructies (tekst, video, virtual reality). Studenten worden ook uitgedaagd met interactief lesmateriaal waarin game-elementen in zijn verwerkt. De lesstof wordt adaptief aangeboden, een trend die in het Horizon Report uit 2015 al werd voorzien (Johnson, Adams Becker, Estrada, & Freeman, 2015). Door dit just-in-time onderwijs zijn de leerresultaten beter dan 15 jaar geleden. Het motiveert studenten beter doordat zij autonomie ervaren (Deci, Vallerand, Pelletier, & Ryan, 1991). Na de individuele opdrachten maken studenten een toets, bij goed resultaat kunnen zij verder naar het volgende onderdeel van het curriculum. Het belangrijkste leerproces vindt plaats de netwerken die rondom het onderwijs zijn gevormd. In deze learning communities worden studenten uitgedaagd om samen met docenten en professionals uit het werkveld naast de gezamenlijke doelen hun eigen leerdoelen te realiseren. Unesco (Delors, 2013) gaf zo’n 20 jaar geleden al aan dat social learning de belangrijkste pijler is van ons onderwijs. Leren is fundamenteel sociaal en bestaat uit samenwerking, relaties, participatie en communicatie (Illeris, 2010). In onze huidige netwerksamenleving draait het om co-creatie. De tools die we nu hebben zoals augmented reality stelt ons in staat het gevoel te geven dat we fysiek in een omgeving zitten, terwijl dat niet echt zo is. De visie uit de roadmap Leren in Eindhoven 2030 (den Ouden, Valkenburg, & den Brok, 2014) is realiteit geworden: met behulp van interactieve toetsvormen en door te toetsen met behulp van communities valideren we kennis. 

Scenario 4 inclusief literatuurverwijzingen (pdf)

Als laatste opdracht moet ik mijn leerteam een scenario adviseren. Lastig. Ik heb uiterste beschreven en ik denk dat de kracht voor de toekomst in de combinatie van deze scenario's zit. In elk scenario zitten elementen over verkennen, verwerken en veranderen. Mijn voorzichtige conclusie is dan dat we de drijvende krachten niet goed gekozen hebben omdat het onderwijs volgens mij een combinatie gaat worden van het gezamenlijk verantwoordelijk zijn van het leerproces en dat het zowel plaats gaat vinden in fysieke en online ontmoetingen.

En dit allemaal gedaan in een studiebelasting van 8 uur? Nou niet echt ... In het verzamelen van informatie voor deze quest, bloggen over #onderwijs2032 zaten al heel wat uurtjes. Volgens mij heb ik de info uit het gastcollege van Myriam Lieskamp zelfs nog niet verwerkt in mijn scenario's. Ach wel tussen de regels door ;). Wel leuk om mee bezig te zijn.

zondag 15 februari 2015

#onderwijs2032Staatssecretaris Dekker startte in november een ‘nationale brainstorm’ over de inhoud van ons onderwijs. Via #onderwijs2032 reageerden meer dan 17 000 mensen. Deze brainstormfase is nu afgerond (presentatie en complete analyse).
12 februari is het platform / de website onsonderwijs2032 gelanceerd. Het platform onder leiding van Paul Schnabel begint nu aan de dialoogfase. Zij gaan de maatschappelijke dialoog structuren en verdiepen en een internationaal vergelijkende analyse uitvoeren. Op basis daarvan zal het platform het kabinet dit najaar adviseren welke kennis en vaardigheden leerlingen op school zouden moeten leren om optimaal in onze toekomstige samenleving te participeren. Dit advies zal vervolgens de basis vormen voor een herziening van de onderwijsinhoud de komende jaren.
- Via Vives -

Het #onderwijs2032 gaat met name over het kerncurriculum van 4 tot 18 jaar, dus niet voor de onderwijssector HBO. Uiteraard wel van het belang voor het HO omdat zij hun curriculum weer moeten aanpassen op de instroom die komt. De minimale doelen van het huidige kerncurriculum worden lang niet door alle scholen gehaald, zou dit met dit initiatief straks wel gebeuren? Op Blogcollectief Onderzoek Onderwijs wordt door Marijke Kaatee een interessante discussie in gang gebracht over de rol van leerkrachten hierbij (zie ook de reacties onder het blog). In De Correspondent Waarom je creativiteit niet met een stappenplan kunt bereiken uit Johannes Visser kritiek op SLO die lesplannen 21st centurys skills aanbiedt, met name op het gebied van 'creativiteit'. Niet alles is te beheersen en te vangen in leerlijnen. De onderliggende vraag is: wat is de rol van de leerkracht/docent bij een nationaal curriculum?

Zie ook
Andere blogs op Blogcollectief Onderzoek Onderwijs over #onderwijs2032
De website Rijksoverheid
en deze uitzending van Nieuwsuur: Welke kennis en vaardigheden hebben kinderen nodig?

dinsdag 10 februari 2015

Voorbereiding Quest 2 Toekomstscenario

Voor Quest 2 moeten we op basis van onze trendanalyse vier toekomstscenario's voor het onderwijs is 2030 voor mijn eigen sector uitwerken om vervolgens tot 1 toekomstscenario te komen samen met mijn leerteam.

Enkele plaatjes uit de powerpoint van Henderijn als geheugensteun


We moeten dus eerst gaan exploreren, en we hoeven niet de sciencefiction in ;) Maar toch klinken sommige ontwikkelingen me wel als SF in de oren. Voor mijn leerteam en mezelf hier wat ontwikkelingen ter inspiratie van het onderwijs 2030. Wie nog aanvullingen heeft? Graag!

Robotisering
Robots die kunnen leren en spelen, waarmee je een sociale band kunt opbouwen. Ze bestaan al. In 2030 ook meer in het onderwijs?
http://2bejammed.org/2013/07/23/robothulpje-gezocht-tedtalk/
http://2bejammed.org/2014/10/22/robot-kasper-gaat-in-toekomst-autistische-kinderen-helpen-21-okt-2014-l1/
Zie ook robot Charlie van Rick Vermulst https://rickvermulst.wordpress.com/nao-robot-charlie/ 
Robots in ons brein? http://2bejammed.org/2014/06/11/ray-kurzweil-get-ready-for-hybrid-thinking-ted/

Wearables & Augmented/Virtual Reality
Smartwatches, armbandjes, t-shirts, slimme brillen en ringen. Het meten van de mens. Qualified Self.
http://2bejammed.org/2013/12/18/7343/
http://2bejammed.org/2013/07/27/brave-new-man-hoe-slim/
http://2bejammed.org/2013/04/28/de-meetbare-mens-een-goudmijn-aan-data/
http://2bejammed.org/2015/01/18/google-glass-game-over-of-next-level/
https://twitter.com/jujuutje/status/563308460604153856
http://2bejammed.org/2014/02/24/virtual-reality-rehabilition-room-vrrroom-l1/

Allemaal technische ontwikkelingen die invloed kunnen gaan krijgen in het onderwijs. Misschien al sneller dan we nu kunnen bedenken.


Personalisering & informelisering in de netwerk samenleving (waarden en normen)
http://2bejammed.org/2012/05/01/meet-the-expert-nvboo-de-toekomst-van-hoger-onderwijs-en-bibliotheek/
http://2bejammed.org/2013/08/20/een-kijkje-in-de-toekomst-van-leren-infographic/
http://transformedbyyou.com/scenarios-for-a-collaborative-economy/?utm_content=buffer3de1e&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://2bejammed.org/2015/01/11/wat-vind-jij-goed-onderwijs/Rapport over onderwijs 2025 vanuit student:
https://xyofeinstein.wordpress.com/2014/09/03/een-rapport-over-de-toekomst-van-het-hoger-onderwijs-bekeken-vanuit-het-standpunt-van-de-student/
Onderwijs 2030 in Eindhoven
http://joule4jou.blogspot.nl/2015/01/leren-in-2030-la4.html
What we must do for our students and our public schools, now and in the future. A visual story of Teaching 2030 gebaseerd op het gelijknamige boek van Barnett Berry and Teachersolutions 2030 Team: video of pdf (via Mieke Haverkort).

Kijk ook eens bij deze futuristen / trendwatchers
Marcel Bullinga
Tony Bosma - over onderwijs
Adjiedj Bakas - over onderwijs
Herman Konings
Jan Rotmans

En last but not least: Daan Roosegaarde
Onlang in de TV-show (vanaf 27:32), ook vaker te gast geweest bij DWDD. Een inspiratiebron! Ik heb een keer college van hem mogen bijwonen, zie mijn blogpost hierover.

maandag 9 februari 2015

Punten verdelen Quest 1

Lastig hoor punten geven aan je medegroepsleden. We hadden geen afspraken gemaakt.
Ik had 42 punten te verdelen over mijn 6 medespelers. Ik ben uitgegaan van 7 punten pp.
Ik heb vooral gekeken of alle onderdelen die in het blog benoemd moesten worden ook beschreven waren.
Ik heb de punten verdeeld. En op elk individueel blog mijn beargumentatie geplaatst,

Nav het lezen van deze blogs moest ik denken aan dit filmpje van mijn meest favoriete onderwijsvernieuwer (een man die ik zelfs een keer live heb mogen 'beleven' :))
Sir Ken Robinson! Alle trends komen wel in dit prachtig filmpje aanbod. Inspirerend om mee te nemen om na te denken over een kleurrijke toekomst van het onderwijs. Up to the future 2030.

Empathiemap

Samen met hbo-collega's moesten wij tijdens de 2e bijeenkomst een empathy map maken. Het doel was op creatieve wijze een studentprofiel in kaart te brengen. Samen met Sharon, Jeanny, José, Myriam, Cindy en Rick creëerde we student Aniek, een gezondheidszorgstudente natuurlijk :)


zondag 8 februari 2015

Met 3D onderwijs terug naar 'artes liberales' ?

Ter introductie van onze kennisdialoog LA2 heb ik Jef Staes geïntroduceerd met het blog: over schapen en apen. Hij is een expert op het gebied van organisatie- en cultuurinnovatie, maar vindt ook wat over onderwijs (diplomavrij!). Hij gaat hier in debat met Pedro De Bruyckere. Pedro is pedagogoog en onderzoeker en bekend van het boek Jongens zijn slimmer dan meisjes, over mythes over leren en onderwijs.

Onderstaande video zag ik langskomen in mijn twitternetwerk (!). In het kader van LA4 zeer de moeite waard. Zij zijn in gesprek over onderwijsvernieuwing. Wat belangrijke waarden voor het onderwijs zijn.In het gesprek wordt gerefereerd naar het rapport van Jan van Dijk en Alexander van Deursen: Trendrapport Internetgebruik 2012. In het kader van ons gekozen thema 'Nieuwe media' om interessant.

-------

Voor later ... input voor ons thema:
http://2bejammed.org/2014/04/18/docentprofessionalisering-en-ict-bekwaamheid/
http://koneksa-mondo.nl/2013/09/14/de-netwerkmaatschappij-sociale-aspecten-van-nieuwe-media/

donderdag 5 februari 2015

Gastcollege Myriam Lieskamp

Maandag 9 februari staat 's middags een gastcollege van Myriam Lieskamp gepland. Zij is beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs. Myriam Lieskamp zal ingaan op het huidige onderwijsbeleid en de huidige transitie beweging die plaats vindt. We hebben een lading aan documenten gekregen die we lezend moesten scannen. Gelukkig kende ik er vele al van. Ter voorbereiding heb ik aan de hand van de opdrachten deze bekeken.

Opdracht 1
In de analyse opdracht maken de studenten een analyse van het sectorakkoord uit hun sector in combinatie met de Lerarenagenda (2013), het Nationaal Onderwijs Akkoord (2013) en de adviezen van de Onderwijsraad (2013). Welke conclusies kunnen worden getrokken per sector? Wat valt op? Welke drie aandachtspunten haal je hier uit voor je eigen onderwijspraktijk? Waarom?

Ik vind de politieke sturing vanuit het minsterie veel te bepalend voor het onderwijs. Daarnaast is onderwijsbeleid te afhankelijk van de partijpolitieke kleur van het ministerie waardoor scholen met regels en opdrachten worden opgezadeld die veel administratieve rompslomp met zich meebrengen, om vervolgens enkele jaren later weer teruggedraaid te worden. Deze partijpolitieke willekeur is niet goed voor het onderwijsproces. Voor docenten betekent deze regeldruk werkdruk. Het gevoel van: er komt weer wat bij. Denk maar aan passend onderwijs, rekentoets, extra toelatingseisen voor hbo. Leerkrachten en docenten worden niet aangesproken op hun professionaliteit. Er wordt in de Lerarenagenda wel gesproken over autonomie van scholen, maar deze wordt volgens mij teniet gedaan door de vele controles die er zijn (wel wordt het streven van vermindering van regeldruk benoemd).

De economische kijk vanuit overheidsbeleid is mij te dominant waardoor onderwijs te veel moet aantonen dat ze effectief en (kosten)efficiënt de gewenste resultaten leveren. Te veel rendement gestuurd. Er wordt veel te veel gestuurd op kwaliteit en effectiviteit door allerlei controlemechanismes. Dit Angelsaksische model past niet meer in deze tijdsgeest. Ik ben voorstander van het Rijnlands denken dat uitgaat van onze gildecultuur. Jaap Peters stelt het vakmanschap, de menselijke maat en de collectieve kracht centraal.
We hebben de vakinhoudelijke mensen het organiseren afgenomen, en nu is het tijd dat het aan de professional wordt teruggegeven.-Jaap Peters-
Nog wat gedachtenspinsels:

 • Aanwezigheidsverplichting en vestigingsprincipe belemmeren ontwikkelingen richting flexibel, online en open onderwijs.
 • Geef je doordat zoveel ingezet wordt op docentprofessionalisering niet de boodschap af dat docenten nu niet professioneel zijn ...???

Mijn drie aandachtspunten:

1. De professionele ruimte voor docenten. Meer aandacht voor professionaliteit van docenten, door meer inzetten op intervisie en peer review. Meer zeggenschap geven en docenten moeten die dan ook pakken (tijd en ruimte krijgen - werkdruk verminderen).
Ook voor docenten is de motivatietheorie van Deci & Ryan van toepassing. De basis van de Zelf-Determinatie Theorie gaat uit drie psychologische basisbehoeften: competentie, relationele verbondenheid en autonomie.
Autonomie van docenten is belangrijk, maar zonder houding 'baas in eigen klas'. Deuren wijdt open.

2. Waarden en normen
Onderwijs heeft vele doelen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. De nadruk wordt te veel gelegd op kwalificatie, terwijl vanuit samenleving socialisatie en persoonsvorming steeds belangrijker worden: 'Bildung". Menselijke interactie is bepalend voor kwaliteit onderwijs.

3. 4C's- Communication, Collaboration, Creativity, Critical thinking
Samenwerken, verbinden en onderzoekend vermogen (nieuwsgierigheid) in een grensoverschrijdende benadering (boundary crossing).
Dit zijn vaardigheden die zowel voor studenten als docenten van groot belang zijn. Met nadrukkelijke aandacht voor ict-competenties van docenten. Niet inzetten op masterniveau voor docenten, maar op levenlangleren (bko-basiskwalificaties onderwijs), persoonlijke professionaliteit. Masterverplichting beperkt inzet van vakbekwame professionals in het beroepsonderwijs.

De twitterdiscussie tijdens deTegenlichtuitzending over onderwijs liet mij ook nadenken over de rol van de docenten ....
Wordt angst voor inspectie / accreditatie veroorzaakt door geen vertrouwen in eigen professionaliteit? Of wordt het veroorzaakt door management en leiding omdat zij geen vertrouwen hebben in professionaliteit docenten? En hoe zit het met de overheid ... hebben zij vertrouwen in opleidingen / scholen? Er bekruip mij een gevoel van een discrepantie tussen voorgenomen beleid en uitvoer.

Opdracht 2
In de eerste opdracht hebben de studenten een eerste analyse gemaakt voor hun sector. Nu wordt deze analyse verbonden met drie speerpunten: het leren in de toekomst (differentiatie), het belang van 21e vaardigheden en de betekenis hiervan voor de school en de leraren. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de eigen werkplek? Waar zitten de kansen en de bedreigingen, waar zitten mogelijkheden en belemmeringen?

Hoofdlijnenakkoord OCW - HBO-Raad (2011)
 • versterking onderzoeksfunctie
 • grotere onderwijsintensiteit, verbeteren docentkwaliteit
 • rendement en studiesuccessen omhoog
 • efficiencyverbetering, inperking onderwijsondersteuning
 • samenwerking met werkveld
 • internationalisering 
 • zwaartepunten kennis
 • flexiblisering, levenlangleren, Ad-en mastertrajecten
Ik denk dat er heel veel kansen en mogelijkheden zijn. Maar daarvoor moet je ruimte pakken en stappen zetten. Kwestie van doen.
Bedreigingen:
 • regeldruk
 • tijdsdruk
 • weerstand tegen vernieuwingen zoals ict, intervisie
Benieuwd naar de friskijkers en dwarsdenkers binnen de MLI :)

maandag 2 februari 2015

Trend Globalisering

Bezig met de trend Nieuwe Media. Kwam ik ook onderstaande tekst uit mijn onderzoeksvoorstel tegen. Deze heeft meer te maken met de trend Globalisering, en dus ook met het thema Nieuwe Media. Mocht onze groep voor dit thema kiezen, heb ik in ieder geval deze bronnen al bijeengezocht :)

Trend Globalisering

Want om goed voorbereid op de arbeidsmarkt te komen, wordt van afstudeerders verwacht dat zij over de juiste competenties beschikken op het gebied van informatie en communicatie technologie (ict) (Oomes, Bosman, & Langerak, 2014; Trilling & Fadel, 2009). Met deze competenties, ook vaak 21st century skills genoemd, worden vaardigheden bedoeld als ict-geletterdheid, informatievaardigheden, samenwerken, creativiteit, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden (Jacobs, 2013; Oomes et al., 2014; Rubens, 2013; Voogt & Roblin, 2010). Door de verschuiving van de kenniseconomie naar de ‘lerende economie’ vraagt dit van professionals om een vermogen snel nieuwe kennis op te nemen om vervolgens adequaat in te kunnen spelen op nieuwe omstandigheden (Trilling & Fadel, 2009; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2013). Indien het hoger beroepsonderwijs de studenten adequaat wil opleiden dan vraagt dit om docenten die beschikken over digitale didactische vaardigheden zodat studenten goed voorbereid worden op deze gedigitaliseerde samenleving (Jacobs, 2013; Voogt et al., 2013).

Daarbij zou het onlangs uitgebrachte notitie van de Vereniging Hogescholen en VSNU : Gezamenlijke visie Internationaal interessant kunnen zijn. Hierin wordt beschreven welke internationale ontwikkelingen gevolgen moeten hebben voor de invulling van de ambities van de instellingen. En welke acties zij zelf kunnen nemen.

Bronnen

Jacobs, F. (2013). .Slagvaardig met ICT: Ontwerpprincipes voor leeromgevingen die professionele digitale competenties van HBO-studenten versterken (Doctoral dissertation, Technische Universiteit Delft, Netherlands). Retrieved from http://repository.tudelft.nl/view/ir/uuid:41e00c81-e909-4301-a80e-9da23327e3f0/

Oomes, M., Bosman, E., & Langerak, N. (2014). Trends in de samenleving: Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Den Haag: Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Retrieved from http://www.siob.nl/media/documents/trends-in-de-samenleving-2.PDF

Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. San Francisco: Jossey-Bass.

Voogt, J., & Roblin, N. (2010). 21st century skills: Discussienota. Enschede: Universiteit Twente. Retrieved from http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/21st_century_skills/21_st_century_skills__discussie_paperNL__def.pdf

Voogt, J., Braak, J. van, Heitink, M., Verplanken, L., Fisser, P., & Walraven, A. (2013). Didactische ICT-bekwaamheid van docenten: Rapportage voor Kennisnet. Retrieved from http://www.kennisnet.nl/uploads/tx_kncontentelements/Kennisnet_verslag_definitief_11022014_didactische_ict_bekwaamheid.pdf

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. (2013). Naar een lerende economie: Investeren in het verdienvermogen van Nederland. Amsterdam: University Press. Retrieved from http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-Rapporten/2013-11-01__WRR_Naar_een_lerende_economie.pdf

Quest 1. Trend Nieuwe Media

Toen ik tijdens het hoorcollege van Anje Ros twitterde dat ook de trend nieuwe media werd genoemd, ontving ik uit mijn twitternetwerk de reactie 'hoe lang blijven het nog nieuwe media noemen? Dat klopt. Ik heb het ook nooit over nieuwe media maar over sociale media. Voordat ik deze trend ga beschrijven, wil ik wel even weten waar we het nu precies over hebben. Begripsverwarring is snel ontstaan.

Begrip

Een snelle zoekactie op wikipedia ontdek ik dat termen als nieuwe media, digitale media, sociale media, interactieve media nogal door elkaar worden gebruikt.
De term 'nieuwe media' komt uit de mediatheorie en onderzoekt het menselijk gedrag hoe men communiceert via de computer (pc, mobiele telefoon, virtuele werkelijkheid). Thema's als user-generated content, interactie, web2.0 spelen hierbij ook een rol. Deze termen zie je ook terug bij het begrip 'sociale media'.
Kaplan en Haenlein (2010) definiëren sociale media als "een groep internetapplicaties die gebruikmaken van de technologie van Web 2.0 en de creatieve uitwisseling van User Generated Content'. Rubens (2013) beschrijft sociale media als verzamelnaam van internetapplicaties die gericht zijn op interactie, samenwerken, en zelf informatie (zoals teksten, foto’s, video’s) produceren en publiceren.Bij sociale media worden interactie en dialoog als de belangrijkste kenmerken genoemd. Veelal refereren we dan naar sociale netwerken zoals YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn maar ook weblogs en fora.

Mijn voorkeur voor een term gaat uit naar digitale media. YouTube bestaat immers deze maand al 10 jaar, zo nieuw zijn deze media niet meer. Nieuw is wellicht wel het integreren van deze media in het curriculum. Onze voortdurende worsteling met deze vorm van digitaal ontmoeten, het delen van meningen, het gebruik van mobiele apparaten in de klas. De uitdaging die dit heeft voor online kennisdelen, samen in alle openheid nieuwe kennis creëren en verbeteren.

De trend 'nieuwe media' schuurt dicht tegen de trend 'globalisering' aan waarbij volgens het hoorcollege van Anje de kennissamenleving en 21st century skills meer centraal staan. Deze items zijn ook belangrijk voor de trend 'nieuwe media', toch heb ik ze in mijn analyse niet meegenomen, maar wel in een ander blogpost kort benoemd.

trendanalyse hbo

De keuze voor deze trend is vanuit mijn rol als I-adviseur bij Zuyd voor de hand liggend. Mijn core-business is namelijk technology enhanced learning. Zuyd leidt studenten op voor de beroepspraktijk. Technologie verandert de samenleving en daarmee het werkveld. Ook in het onderwijs kunnen we daarom niet om die toenemende digitalisering van de samenleving. De Vereniging Hogescholen erkent de andere eisen die als gevolg van de opkomst van ict door de beroepspraktijk aan afstudeerders worden gesteld. Daarom staat het inspelen op snelle economische en maatschappelijke veranderingen en behoeften centraal in het strategietraject #hbo2025 over de toekomst van het hoger beroepsonderwijs. Op hun website staat te lezen:
Het hbo telt ruim 440.000 studenten. Eenmaal afgestudeerd leveren zij een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie. Zij worden opgeleid voor een maatschappij die een steeds grotere dynamiek laat zien en die andere eisen aan hun beroepspraktijk stelt. Hogescholen spelen in op die maatschappelijke veranderingen. 
Elk jaar publiceert The New Media Consortium en Educause het Horizon Report met trends over de nabije en iets verdere toekomst op het gebied van ict in het hoger onderwijs. Inmiddels zijn er ook versies voor scholen, en zelfs een versie gericht op scholen in Europa. Ten opzichte van de Amerikaanse editie is in Europese scholen meer aandacht voor de rol en digitale competenties van de leerkracht en open online onderwijs.Voor hoger onderwijs werden in het Horizon Report 2014 voor de korte termijn online, blended, samenwerkend leren en het gebruik van sociale media voor het leren benoemd als keytrends.Bij elke edities verschuiven trends. De editie van 2015 verschijnt op 11 februari.

Ook Kennisnet heeft in 2014 een trendrapport gepubliceerd waarin de belangrijkste trends voor de komende vijf jaar worden beschreven. 'Datagedreven onderwijs' en 'Do it yourself' zijn als belangrijkste technologietrends in het onderwijs benoemd. Ook in het trendrapport van Kennisnet zie je connectiviteit (dat je met sociale media kunt stimuleren) al richting adoption gaan, net zoals cloudcomputing en het gebruik van eigen devices.

Social learning wordt steeds vaker gebruikt voor het samenwerkend leren in online open netwerken waarbij gebruik gemaakt wordt van sociale media (Rubens,2013). Sociale media biedt mogelijkheden tot samenwerking en participatie die ook gebruikt kunnen worden bij het ondersteunen van diverse modellen van online onderwijs (zie mijn paper over Social Learning). De 'open' beweging (open access, open education (MOOC's), open source, open content) zal ook veel invloed krijgen op het onderwijs. Sharing is education! Met behulp van digitale media wordt het onderwijs toegankelijker, het kan het levenlangleren plaats- en tijdonafhankelijk ondersteunen, maar ook zowel het formele als het informele leren faciliteren op een manier die face-to-face onmogelijk is.

Binnen Zuyd zijn vele opleidingen bezig met een curriculumherzieningstraject waarin ict nadrukkelijk de aandacht krijgt. Het gaat dan om de invloed van ict op het betreffende werkveld, maar ook hoe ict te gebruiken in het onderwijs om samenwerken en actief leren te stimuleren. Voor docenten betekent het inzetten van ict in hun onderwijspraktijk dat er aandacht moet zijn voor digitale didactiek. Want op het moment dat je je onderwijs gaat veranderen of verrijken met ict door bijv. video 'flipped' in te zetten, digitaal portfolio te gebruiken of stemmen in de klas inzet om interactie te bevorderen, voorkennis of visievorming te stimuleren, dan betekent dit wat voor je manier van lesgeven.

Technologie dringt meer en meer door in ons leven. Privé omarmen we digitale media massaal. Het toepassen van ict in het onderwijs werpt vragen op rondom commercialisering van het onderwijs en over privacy issues. Maar ook over wat we nog moeten leren? Is rekenen nog nodig in 2030? schrijven? feiten kennis? spellen? In hoeverre moet het onderwijs studenten opleiden om zich te handhaven in deze digitale samenleving. En wat betekent dit voor docenten? Of zijn wij al een verloren generatie? Betekent dit dat we moeten werken aan een eigentijds curriculum? De Onderwijsraad vind van wel.

tegentrend

Een trend waarin vele de voordelen zien van de digitale revolutie roept onherroepelijk een sterke tegenbeweging op. In hoeverre is deze digitale revolutie schadelijk is voor de ontwikkeling van de kinderen, voor onze samenleving? Manfred Spitzer bepleit in zijn boek "Digitale Dementie" voor zorgvuldig inzetten van computers. Volgens hem veranderen compters en internet ons denken, ons geheugen, onze opmerkzaamheid en ons sociaal gedrag (via wij-leren.nl). Wilfred Rubens blogde gisteren over Gerald Lembke (Duitse hoogleraar en een van de voorlopers van het internet) die waarschuwde voor de risico's van digitalisering. Het leidt tot meer stress en fouten maken. Lembke weerlegde mythes als 1) internet maakt ons effectiever en gelukkiger, 2) kinderen worden van digitaal spelen slimmer en jongeren zijn ict-vaardig. Ook is onlangs het Havas-rapport 'The new dynamics of family' verschenen. Een onderzoek onder 6.767 mannen en vrouwen (18+) in 20 landen (Nederland behoort hier niet bij). 53% van hen is het eens met de stelling dat digitale technologie en internet de jeugd verpesten. Men is bezorgd over privacy en 'oversharing', maar ook dat kinderen de 'natuurlijke wereld' niet meer kennen en dat er te weinig gezamenlijke rusttijd is.Volgens Pedro De Bruyckere moeten we extreme standpunten van zowel voor- als tegenstanders goed duiden.

2030 and beyond

Veranderingen gaan snel. Er zijn ontwikkelingen met wearables en hybrid thinking (nanorobotje in ons brein) die allemaal grote invloed zullen gaan krijgen in de toekomst. Ook voor ons onderwijs en voor het leren. Onderzoek naar het brein gaat door. Gadgets zullen op de markt komen die het leren zullen beïnvloeden. Waar het eindigt?
Moeten we niet gewoon leren om met al die technologische veranderingen om te gaan. Onderwijs en leren gaat uiteindelijk om menselijke interactie, om te prikkelen en nieuwsgierig maken. Wat vinden wij goed onderwijs? Voor nu en in 2030?
Deze vragen intrigeren me, vandaar de keuze voor deze trend. En hebben we als leerteam ook gekozen voor deze trend als thema.

Via IFLA

Bronnen

Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., & Freeman, A. (2014). NMC Horizon Report: 2014 Higher Education Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium. Retrieved from http://www.nmc.org/pdf/2014-nmc-horizon-report-he-EN.pdf

Kaplan, A. & Haenlein, M. (2010). Uitdagingen en kansen rondom sociale media. Management Executive, 8(3), 18-19. Retrieved from http://www.managementexecutive.nl/downloaden/5159/Uitdagingen-en-kansen-rond-social-media

Onderwijsraad (2014). Een eigentijds curriculum. Retrevied from https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2014/een-eigentijds-curriculum/volledig/item7128

Rubens, W. (2013). E-learning : trends en ontwikkelingen. Middelbeers: InnoDoks Uitgeverij.

Wetering, M. van & Desain, C. (2014). Kennisnet Trendrapport 2014-2015: Technologiekompas voor het onderwijs. Retrieved from http://kn.nu/download-trendrapport-pdf


Bij het schrijven heb ik ook gebruik gemaakt van mijn buitenboordbrein, mijn blogs op 2beJAMmed, oa.
http://2bejammed.org/2014/05/26/de-kracht-van-het-verborgen-curriculum-gamification-ncosm-mli/
http://2bejammed.org/2014/06/05/onderwijs-2025-zuyd-hbo2025-mli/
http://2bejammed.org/2015/01/11/wat-vind-jij-goed-onderwijs/
http://2bejammed.org/?s=horizon+report
http://2bejammed.org/2014/01/27/jam-sessie-digitalisering-in-het-onderwijs/
http://2bejammed.org/2014/01/09/minister-ocw-over-open-online-onderwijs/
http://2bejammed.org/2013/08/19/ifla-trend-report-discussievoer-voor-bibliotheken/