Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

donderdag 27 februari 2014

Vooringenomen?

De bijeenkomst over divergent denken vond ik lastig ondanks dat ik al eens een cursus rondom creatief denken en handelen heb gevolg. Het blijft lastig om te gaan met ideakillers :)

Vandaag kwam ik op mijn kalender onderstaande tekst tegen. Ik probeer alles met een frisse blik te bekijken, probeer geen vooringenomen standpunten in te nemen of ingebakken denkwijzen me eigen te maken. Maar is dat zo? Kan dat wel? 
maandag 24 februari 2014

Ideeën voor herontwerp

Tijdens deze bijeenkomst moesten we divergent denken over ons herontwerp. Dat is lastig omdat de meeste toch al in een bepaalde richting denken, dus convergent denken

Mijn herontwerp gaat richting plannen
 • open en online onderwijs
Divergente vragen van mijn peerfeedbackgroepje
 • hoe krijgen we papier over 2 jaar de organisatie uit?
 • hoe kunnen we optimaal gebruik maken van online leermiddelen?
 • hoe kunnen we lesmateriaal open delen? 
Op welke manier kunnen we docenten stimuleren open leermaterialen online (her) te gebruiken?

Mijn vraag was (natuurlijk) niet divergent genoeg.


Na wat verschillende pogingen tot divergent denken kreeg ik mijn A3 terug met allerlei aanvullingen:
docenten (zichzelf) stimuleren, studenten vragen, geld, zoekopdrachten laten zijn, motivatie, intranet blokkeren, geen papier toegestaan, het belang laten inzien, belonen, waardering door studenten, waarom?, cursus (geen teamleren), enthousiasmeren, passie, betekenis vol maken, wat is het probleem?

Na de carnavalsbreak gaan we verder met ontwerpburo's. Iedereen moest op een wallwisher zijn ideeën over herontwerp posten. Ik heb gaming, social learning, open leermaterialen, online leeromgeving, kennisdelen toegevoegd. Benieuwd met wie ik een ontwerpburo ga vormeren. 

Nu eerst vakantie om curriculum analyse deel A, B en C af te ronden. 

Carpe Diem


Dit weekend heb ik me (weer eens ;) ) ingeschreven voor een MOOC. Via Wilfred Rubens werd ik geattendeerd op de MOOC Carpe Diem Learning Design. Een MOOC die wordt verzorgd door professor Gilly Salmon van de Swinburne University of Technology, en haar collega’s. De MOOC gaat over een methode waarmee je op een snelle manier een effectief leerontwerp kunt maken. Dit past helemaal binnen LA2 Uitdagend Ontwerpen. Tijdens het schrijven van mijn paper over Social Learning was Gilly Salmon al tegengekomen met haar 5 Stages model. Uiteindelijk heb ik dat niet meer verwerkt in mijn paper, wellicht dat ik het nu kan inzetten.
De MOOC start 10 maart en duurt 6 weken met een studielast van 3 tot 4 uur. Ik hoop die tijd ervoor vrij te maken. Ik vermoed er veel te kunnen leren.

In de film Dead Poets Society met Robin Williams als de geweldige docent die zijn leerlingen uitdaagde vrijdenkers te worden is Carpe Diem ook het centrale thema.


Studenten uitdagen tot kritische denkers, dat zou ook mijn uitgangspunt zijn bij het ontwerpen van onderwijs. Een uitdaging? Seize the day ofwel pluk de dag!

Dit blog is (wat uitgebreider) ook gepubliceerd op mijn duoblog 2beJAMmed.

zondag 23 februari 2014

Curriculum analyse deel A en B

Van den Akker (2003)

Het beoogde curriculum gaat over de vraag welke visie er bestaat over het curriculum en over hetgeen dat wordt gecommuniceerd naar de betrokkenen. Om zicht te krijgen op het beoogde curriculum heb ik de volgende bronnen/documenten geanalyseerd:
 • Strategie Zuyd 2014-2014. Versie 1.0, januari 2014. Nota, brochure en bijbehorende Prezi 
 • Concept Onderwijsvisie. Rob Olthof, 17-01-2014
 • Website van de de faculteit ICT, Zuyd Hogeschool
 • Documentatie op Infonet (de intranetomgeving van Zuyd) van de faculteit ICT
 • Projectplan Bachelor of ICT (HBO-ICT). Concept-versie 2.0, 03-02-2013
 • Onderwijsconcept en inrichting opleiding HBO-ICT. Versie 3.2, 10-01-2014
 • HBO-ICT Curriculum Bachelor Examenprogramma propedeuse 2013.Start Cohort 2013 – 2014 Major Propedeuse voltijd
 • HBO-i-model 
De vroegere opleidingen Informatica (I), Informatie Management (IM), Netwerk Infrastructuur Design (NID) en Technische Informatica (TI) vormen de basis van de nieuwe opleiding ICT die in september 2013 gestart met de brede propedeuse. Na het 1e jaar kiest de student voor één van de ICT-profielen: Information Management (IM), Information Technology (IT) of Infrastructure Design (ID).

De bronnen heb ik gevonden met hulp van de onderwijscoördinatoren van de faculteit ICT (betrokken bij het ontwerp en implementatie van curriculumherziening). Inmiddels heb ik ook toegang tot de Blackboard-community waar de projectdocumenten van de curriculumwijziging gedeeld worden.
Ik ben nog op zoek naar de gebruikte modellen voor het vernieuwde onderwijsconcept. (id dit de juiste?) IEEE en BoKS (Body of Knowledge voor de bacherlor ICT, relevant voor alle HBO-opleidingen) van NLQF (Dit zijn modellen die gericht op onderwijsprogramma’s op bachelor niveau).

Ik heb mijn Prezi (Curriculum Analyse Deel A) verder aangevuld en begin gemaakt met de 800 woorden tellende beschijving voor Curriculum Analyse Deel B.

Volgende week heb ik gesprekken gepland met onderwijscoördinatoren en teamleiders.
Verduidelijkende vragen voor de onderwijscoördinatoren mbt beoogd curriculum:
 • Wat zijn de vernieuwingsaspecten voor het nieuwe programma en wat zijn de veranderingen ten opzichte van het oude programma? 
 • Hoe zijn de beoogde veranderingen tot uitdrukking gekomen in het programma?

Model samensmelting onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk
zoals geïllustreerd in Concept Onderwijsvisie (Rob Olthof, 17-01.2014)
De teamcoördinatoren wil ik mbt het uitgevoerde curriculum vragen:
 • Wat zijn de interpretaties en percepties van de docenten tav de beoogde vernieuwing?
 • Hoe brengen de docenten de vernieuwde propedeuse in de praktijk?
Voor het bereikte curriculum zal ik ivm beperkte tijd vragen om input via blokevaluaties door studenten en NSE-uitkomsten.

donderdag 20 februari 2014

Peer2Peer

Via Born1945
Een van de belangrijkste leereffecten is feedback geven. Binnen onze studie is dit ook een groot aandachtspunt. Tijdens LA1 kregen we voornamelijk feedback door de begeleiders van onze paper. Tijdens dit LA2 draait het vooral om peer feedback. We doen in dit LA ook mee aan een onderzoek van Anouke Bax, Dimphy Hooijmayers en Adriaan Mellema.
Want in de literatuur is terug te vinden dat peer feedback /assessment betrouwbaar is en dat het de leeropbrengsten verbetert. Maar is dat wel zo? En als dat zo is onder welke condities? Dat onderzoeken zij nu in ons leerarrangement.

In de eerste bijeenkomst hebben we peer-groepjes moeten maken. Samen met Anne, Jan-Willem en Patrick vorm ik een groepje en hebben een (té?) lange vragenlijst ingevuld. In de 2e bijeenkomst was de 1e feedbackronde. We kregen eerst feedback van een willekeurige medestudent naar keuze (dat is bij mij vaak Cindy :)) en daarna feedback in ons groepje.

Anne heeft het feedbackverslag over mijn product geschreven.
Voor ons allemaal gold eigenlijk dat we nog druk bezig zijn documenten te verzamelen, mensen te spreken. Blogs en Prezi's zijn in ontwikkeling. Bij mij staan die inmiddels wel stevig in de steigers.

I wish

Het is bij onderwijs ontwerpen handig datgene te doen waarvan het effect bewezen is. Het blijft dat afkijken loont! Veel van elkaar leren dus. Nav de metastudie van John Hattie, gepubliceerd in zijn boek Visible Learning, zie hier bijbehorende website.

Met de Wallwisher-tool (dat nu Padlet heet) hebben we gebrainstormd over werkvormen, zie hier het resultaat van onze klas :)


Vervolgens moesten we in duo's een top 5 maken (met in onze achterhoofd de resultaten van de metastudie van Hattie). De top 5 van Ingrid en mij (in volgorde van belangrijkheid):
 1. Onderwijs met een knipoog en een lach (relatie)
 2. Samenwerken (afkijken mag) / interactie
 3. Uitdagende leerdoelen
 4. Het geven van (tussentijdse) directe feedback
 5. Zelf onderzoeken / ontdekken

Zie ook mijn 2beJAMmed blog Hattie 'm of Hattie 'nie?

Copy Paste naar Prezi


Binnen Zuyd ben ik als I-adviseur ook vraagbaak voor docenten hoe verschillende webtools werken. Deze rol heb ik nu ook voor hen binnen LA2. Niet erg. Ik deel graag mijn kennis :) Voor velen is het werken met blog en Prezi nieuw. Ik krijg vragen over privacysettings, maar ook over kopiëren/knippen en plakken. Daarom weer even een screencastje gemaakt, zodat mijn carpoolmaatjes weer verder kunnen met hun visualisatie-opdracht. Ik ga ook weer verder ...

In de screencast gebruik ik knippen & kopiëren door elkaar, maar het werkt natuurlijk hetzelfde. Voor de Macbookgebruikers: CTRL+C is dan Cmd+C en CTRL+V is Cmd+V

zondag 16 februari 2014

Let's web


Een paar jaar geleden kreeg ik deze kaart met de tekst dat ik de verbindende spin in het web was :)
Daar moest ik aan denken nu ik aan de slag ben gegaan met het circulaire spinnenweb van Van den Akker. Ik heb deze spinnenweb gemaakt in een Prezi, als een ketting vanwege zijn uitspraak: "every chain is as strong as its weakest link".

De spinnenweb is nog -under construction- ;)

Dropbox-document linken in blogbericht

Zo link je een Dropbox-document in je blog.
Op een vraag van een medestudent om in een paar stapjes uit te leggen hoe je documenten vanuit je Dropbox kunt linken in je blog, maakte ik in een paar minuten deze screencast met Screencast-O-matic. Dit was gemakkelijker dan alles uitschrijven. En het is even leuk om te doen :)

vrijdag 14 februari 2014

"every chain is as strong as its weakest link"

Het Engelse artikel van Jan van den Akker Curriculum perspectives: an introduction is gemakkelijk te lezen, maar toch fijn dat er een Nederlandse samenvatting is uit het boek Leerplan in Ontwikkeling (uitgave van Stichting LeerplanOntwikkeling. Op deze site geen specifieke informatie voor het HBO, maar vast wel te gebruiken als inspiratiebron).

Uit het boek komen ook onderstaande afbeeldingen die een goed overzicht geven waar het bij Leerplanontwikkeling om draait.


Deze zesdeling is gebaseerd op het werk van John Goodlad.


De kern van een curriculum zijn de doelen en inhouden van het leren.
Van den Akker gebruikt hiervoor de metafoor van het spinnenweb.In het spinnenweb staat visie of missie van de school centraal, het is de verbindende schakel. De overige onderdelen van het curriculum zijn: tijd, toetsing, leerdoelen, leerinhoud, leeractiviteiten, rol van de docent, leermaterialen, groeperingsvorm en leeromgeving, deze zijn verbonden met die visie. Idealiter zijn ze ook met elkaar verbonden, zodat er sprake is van consistentie en samenhang. De metafoor van het spinnenweb onderstreept volgens Van den Akker het kwetsbare karakter van een curriculum. “Spinnenwebben zijn weliswaar enigszins flexibel maar dreigen toch te scheuren als er te hard en eenzijdig aan bepaalde draden getrokken wordt zonder dat de andere draden meebewegen.” Als je dus één element van het curriculum verandert heeft dit direct gevolgen voor andere elementen binnen het curriculum.


Er zijn 3 manieren om naar curriculumvraagstukken te kijken:
 1. inhoudelijk - wat zijn de meest belangrijke lesinhouden op grond van welke overwegingen
 2. technologisch - gericht op professionele uitdagingen
 3. sociaal-politiek - wijze van besluitvorming (veel strijd)
ad.1 inhoudelijk
Er zijn 3 typen doelen en inhouden (Ralph Tyler)
 1. kennisverwerving en cultuuroverdracht
 2. maatschappelijke toerusting
 3. persoonlijke ontplooiing
Een belangrijk oogmerk van curricula is het bevorderen van de (gezamenlijke) doelgerichtheid in onderwijzen en leren. Een curriculum kan zowel een referentiekader vormen voor inhoudelijk beleid en houvast bieden aan het praktisch handelen. Zonder het kompas van het curriculum blijven veel keuzes impliciet en het onderwijskundig handelen diffuus. [bron]

Het is niet simpel een goed gebalanceerd curriculum te ontwerpen omdat er veel keuzemogelijkheden zijn. De kernvraag is: welke doelen en inhouden verdienen prioriteit?

donderdag 13 februari 2014

Mijn Onderwijsontwerp ervaringen & passies

In mijn 25 jaar als bibliothecaris heb ik vaker bibliotheekinstructies en informatievaardigheden trainingen verzorgd. Dit soort trainingen wordt door studenten vaak saai gevonden. We hebben het geprobeerd door middel van kennisoverdracht (verhaaltje overdragen), met (Blackboard) toetsen, gekoppeld aan opdrachten die studenten hadden gekregen. Tijdens een workshop Brein meets social media hoorde ik dat je leerprocessen niet moet uitgaan van wat je niet kan (dat is te negatief) maar een positieve benadering moet kiezen. Deze kennis heb ik meegenomen en doorgegeven aan een bibliotheekcollega die hiermee aan de slag is gegaan.

De laatste jaren verzorg ik regelmatig trainingen aan docenten op het gebied van inzet van web2.0 tools. Deze zijn vrijwillig en worden ook niet getoetst.Sommige zijn in de vorm van een game (het TPACK-spel) andere in een workshopvariant (gewoon aan de slag). Zie mijn powerpointpresentaties en prezi's.

Mijn kracht zit in het enthousiasme voor het onderwerp en de interactie. De interactie probeer ik door game en stem (Shakespeak. Mentimeter) elementen in te bouwen. Tevens blog ik over een training en voeg hier wat extra (achtergrond)informatie toe zoals in de onlangs verzorgde training: Create, donate, relate, repeat.

Voor dit LA zou ik dit soort elementen ook in het formele onderwijsaanbod (bachelorstudenten) willen proberen te integreren, maar ook in een online omgeving. Hierin lijkt het me wel noodzakelijk een evenwicht in aan te brengen. Te veel gamen, stemmen, feedbacken verveelt ook lijkt me zo.
Bij het ontwerpen staat bij mij de lerende centraal: hoe wil zij leren, wat wil zij leren, wat kan & weet zij al en waar wil zij naar toe?

Tegeltjeswijsheid van Sharon & mij

Mijn LA1 paper over Social Learning

Opdracht was om ook onze LA1paper te koppelen in dit blog. Ik maak geen link naar Dropbox omdat mijn paper al online via Issuu.Zie mijn 2beJAMmed-blogs over mijn paper LA1

Dit is Judith

Ook al zijn we al een half jaar onderweg met de master. Niet iedereen kent elkaar bij naam en functie. Daarom een voorstelblogje

Ik ben Judith van Hooijdonk en ben werkzaam als I-adviseur bij Zuyd Hogeschool. Het expertise van het kleine I-team ligt voornamelijk op het gebied van technologische toepassingen in het onderwijs, digitale dideactiek en DLWO in de ruimste zin van het woord.
In deze rol ben ik Intermediar tussen onderwijs en ICT, en Inspirerende Innoverende Informerende kennisdeler. Ik gebruik hiervoor vele sociale media tools. De belangrijkste zijn:

mijn duoblog 2beJAMmed, een blog dat ik ruim 4 jaar geleden gestart ben met collega Marcel Schmitz
en
mijn twitter, als @jujuutje heb ik inmiddels ruim 17.000 tweets de cloud ingestuurd.

Beide tools leveren me veel, zowel aan contacten, kennis en plezier.

Maar mijn gereedschapskist is groter:
Omdat ik uit de bibliotheekwereld kom, noem ik mezelf (nog steeds) informatieprofessional. In die rol onderhoud ik ook een kennisdeelsite rondom webtools voor Zuyd: Dingen@Zuyd en verzorg ik trainingen op dit gebied. 

Op mijn duoblog schrijf ik ook over #MLI

Meer weten over mijn activiteiten? Check mijn LinkedIn-profiel.


Kennismaken met JOULE4JOU

Dit blog is speciaal aangemaakt voor het 2e leerarragement (LA2) Uitdagend Ontwerpen van de Master Leren en Innoveren (Fontys Eindhoven).
Ik vind het altijd leuk om een blogadres met een knipoog ;) te maken. Dus bedacht ik:

Judith Ontwerpt Uitdagend, maar het kon ook
Uitdagende Judith Ontwerpt, of
Ontwerpende Judith Daagt Uit :)

Een whatsapp brainstormsessie bracht:

JOU (Judith Ontwerpt Uitdagend)
dit blogadres bestond al.

Vervolgens
JOULE (Judith Ontwerpt Uitdagende LeerEenheden)
Helaas, dit blogadres bestond ook al.

JOULE vond ik leuk omdat dit ook de eenheid voor energie is :)
Dus werd het:

JOULE4JOU!
Judith Ontwerpt Uitdagende LeerEenheden voor JOU

Ik heb gekozen een sjabloon gekozen in de kleur blauw omdat ik me voor dit blog beperk tot het onderwijs van de faculteit ICT, zij dragen de kleur blauw bij Zuyd. Het thema-sjabloon is reizen omdat onderwijsontwerpen een nieuwe reis voor me is.

Ik vertrek!