Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

zaterdag 5 september 2015

Master of Education

Vanaf september mag ik de titel MEd achter mijn naam zetten. Na 2 jaar hard werken heb ik mijn masteropleiding afgerond. Dit blog heb ik voor het 2e leerarrangement van de MLI (uitdagend ontwerpen) heb aangemaakt, heb ik vervolgens ook gebruikt voor het 3e (begeleiden onderwijsvernieuwing) en 4e (de veranderende maatschappelijke context) leerarrangement.
Zowel van mijn mede-studenten als van de MLI-studenten die de studie het jaar na mij begonnen, heb ik gehoord dat zij dankbaar gebruik maakte van mijn blogberichten. Het zijn natuurlijk mijn inzichten, mijn eigen leerproces, wellicht dat ik over sommige topics door voortschrijdend inzicht tot andere ideeën ben gekomen. Maar ja, dat hoort bij het leerproces.

Social learning, daar draait het volgens mij bij het leren om. Op mijn duoblog 2beJAMmed heb ik in mijn blogpost Work & Learn Out Loud daarover het volgende geschreven:
Mijn paper van mijn studie ben ik begonnen met een literatuurstudie rondom social learning in open online onderwijs vervolgens heb ik het concept van zelfsturing geïntegreerd in het herontwerp voor de faculteit ICT. De open online cursus wiskunde was gebaseerd op het learning by doing principe van, voor, door en met studenten. Gepersonaliseerd leren, meer keuzevrijheid, lerende verantwoordelijk voor het eigen leren, meer samenwerken. Iets dat nadrukkelijk naar voren komt in het toekomstscenario dat mijn leerteam heeft gekozen heeft om te verbeelden voor de Challenge Day. Hoewel sociale media privé massaal worden omarmd, is het integreren van sociale media voor het werken en leren niet vanzelfsprekend. Hiervoor is een mindshift nodig zowel bij medewerkers, docenten als (toch) ook bij studenten. En dat is niet gemakkelijk. Vooral ook omdat sociale media fundamenteel als persoonlijke tools worden gezien. Je kunt mensen niet dwingen om kennis te delen en samen te werken mbv sociale media. Je kunt wel een cultuur creeëren om dat te stimuleren. Lerend vernieuwen heet dat :) Dat heb ik nu geleerd tijdens het schrijven van mijn leerinterventie rondom het initiëren van het inzetten van sociale media ten behoeve van online kennis delen en online samenwerken. In mijn onderzoek heb ik gekeken wat hiervoor dan voor nodig is.
 Ik laat dit blog daarom gewoon open staan. Hopelijk heb je er wat aan. En laat zo nu en dan eens een berichtje achter. Dat vind ik leuk, en misschien kunnen we elkaar ook nog verder helpen.

Voor alle MLI-studenten: veel succes met je studie! Het is pittig en frustrerend, je moet leren omgaan met teleurstellingen, maar als je het eenmaal volbracht hebt .... :)

In mijn beeldverslag kan je lezen wat ik van deze master leren& innoveren geleerd heb.

dinsdag 21 april 2015

Quest 5: Challenge Day

Mijn bijdrage aan leerteam Up to the future

Zowel van Rick als Myriam kreeg ik feedback. Beiden noemde mijn extern gerichtheid, mijn krachtig netwerk, de scenario's koppelen aan Zuyd als krachtig. Als leerteam hadden we gekozen voor het plaatsafhankelijke scenario waar het onderwijs in 2030 plaats blijft vinden. Daar waren mijn feedbackgevers en het publiek het niet zo mee eens. Net als zij denk ik dat leren alomtegenwoordig plaatsvindt en zeker ook online en virtueel in 2030. Maar ik denk dat het onderwijs niet zo snel veranderd als wat met de techniek mogelijk is. Daarom is het gekozen scenario nog een beetje braaf en weinig out of the box. In mijn toekomstscenario's heb ik wel meer de grenzen op gezocht. In mijn SWot analyse heb ik ook aandacht geschonken aan wat dit voor docenten betekent. Als tip werd ook buiten mijn comfortzone van nieuwe media te kijken naar het scenario. Nieuwe media was één van de drijvende krachten in ons scenario vandaar dat dit ook nadrukkelijk bij mij naar voren kwam. In het scenario van het leerteam kwam dat ook naar voren als middel om samen te werken.Mijn bijdrage aan het Challenge Team

Zowel Rick als Myriam hebben ook feedback gegeven op het challenge team en mijn rol daarin. Op het blog van het Challenge Team heb ik al gereflecteerd op onze feedback door gamemasters en leerteams: de locatie was niet uitdagend, maar het concept van carbootpresentaties wel. Hoewel de spelers liever eerder hadden geweten hadden hoe en wat, werd hierdoor ook hun creativiteit geprikkeld. Mijn rol binnen het challenge team is vooral van communicatie en verbinder geweest. Ik heb het blog regelmatig geupdate, reageerde snel op vragen. Ik was contactpersoon met de gamemasters, via mail heb ik hen van onze plannen regelmatig op de hoogte gehouden. Ik heb via Twitter aandacht geschonken aan de Challenge Day. Ik heb spelers en niet-spelers hierdoor geënthousiasmeerd. En daardoor vele eerstejaars uitgedaagd om een kijkje te komen kijken. Misschien dat dit allemaal wel binnen mijn comfortzone past, maar talenten die je hebt moet je toch goed gebruiken en inzetten :) Dat heb ik toch in vele toekomstscenario's terug gehoord.

Dank aan alle teamgenootjes! Het was super om met jullie samen te werken!
Ik vond het een top LA! 

Feedback ontvangen van Myriam en Rick

Myriam heeft me feedback gegeven en daarbij de volgende vragen gesteld. Ik heb deze beantwoord.

Vraag 1 De gekozen studieroute bepaalt de plaats waar geleerd wordt. Waarom deze inperking binnen het scenario? 

Wij hebben gekozen voor een scenario waar het onderwijs plaatsvindt in een fysieke omgeving. Het bestaansrecht van het onderwijs ligt in de ontmoeting tussen mensen. Hiervoor is de inrichting van deze fysieke ruimte net zo belangrijk. De juiste ruimte stimuleert de juiste ontmoeting. Afhankelijk wat je wilt leren kies je de geschikte ruimte hierbij. Bijvoorbeeld via het meester-gezel principe bij één van de vakmensen, samen in ontmoeting in één van de S2M-omgeving, met elkaar iets maken in een makerspace etc. Dat wat je wilt leren bepaalt dus ook de ruimte waar je dat kunt leren.

Vraag 2 Het geven en krijgen van feedback is een belangrijk onderdeel in jullie scenario. Wat verandert dan mbt feedback de komende 15 jaar? 

Door de technologische ontwikkelingen wordt feedback ook steeds meer automatisch gegeven. Al je leeractiviteiten worden immers gemonitord en bijgehouden (learning analytics). Daardoor is al te voorspellen waar je talenten zitten maar ook je zwakten. Door één van je wearables krijg je instant feedback op wat je gedaan hebt waardoor je je verder kunt ontwikkelen.

Vraag 3 De lerende bouwt zijn portfolio op. Hoe borg je de kwaliteit van het geleerde? Is er sprake van kaders en indien ja, wie bepaalt deze?

Het portfolio zoals ik dat zie voor de toekomst is een studie- en ontwikkeldossier dat vanaf je geboorte met je meegroeit. Met dit digitale dossier kan je aantonen welke kennis en vaardigheden je bezit. Er zijn geen instanties meer die kaders bepalen. Meten is niet meer de standaard maar kwalificatie, socialisatie en subjectivering (Biesta). Onderwijs is afgestemd op de vraag van de lerende. De docerende zal in gesprek met de lerende bekijken wat ze al weten, wat niet, wat ze belangrijk vinden. Uitgangspunt is vakmanschap, verbinding en vertrouwen. De professionals (werkveld en onderwijs) weet door zijn vakmanschap welke ontwikkelingen belangrijk zijn voor de aankomende professional.

Rick heeft mij ook feedback gegeven en heeft mij de volgende vragen gesteld:

Vraag 1 Je bent nu I-adviseur. Hoe ziet jouw rol er uit in 2030 (in jullie scenario)? 

Veranderingen houden niet op. Innovatie blijft. En als we de Wet van Moore mogen geloven verdubbelt de technologisch vooruitgang elke 2 jaar. Dat betekent dat er altijd change agents en opinion leaders blijven (zo zie ik mezelf :) ) die de innovaties omarmden, duiden en verspreiden.

Vraag 2 Hoe wordt de kwaliteit van het onderwijs in 2030 gewaarborgd?

De kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd door de professionals die er werken. In mijn toekomstscenario wordt vakmanschap weer gewaardeerd. En krijgt de onderwijsprofessional het vertrouwen terug. Het is het niet meer alleen de overheid die kwaliteit bepaalt. In de professionele leefgemeenschappen die er dan zijn, wordt de kwaliteit van het onderwijs in gezamenlijkheid geborgd.

Myriam en Rick bedankt voor jullie tops en tips, ook voor mijn bijdrage aan het Challenge Team. Ik zal in mijn reflectieblog hier verder nog op in gaan.

vrijdag 17 april 2015

Feedback geven Alex en Peter

Voor de Challenge Day moest ik aan Peter van Pooh en Alex van Serious Risk feedback geven. Hiervoor heb ik de feedbackkaarten gebruikt die het Challenge Team heeft ontworpen :)
Op de blogs van Peter en Alex heb ik een reactie achtergelaten met verwijzing naar deze blogpost. Ik heb de feedbackkaarten uitgeprint en zal ze maandag aan heb overhandigen.

Veel succes Alex en Peter a.s. maandag met jullie leerteams op de Challenge Day!

vrijdag 10 april 2015

Feedbackkaartjes over ....

Het einde van LA4 is in zicht. Het spel is bijna afgelopen. Nog 11 dagen tot de Challenge Day. Ik geloof dat ik het spel niet erg tactisch handig heb gespeeld want ik heb nog 8 feedbackkaartjes over. Ik heb dus punten laten liggen :( De oops-kaart (escapekaart) en de feedbackkaart voor de gamemasters heb ik niet ingezet. Ach die leverde toch ook geen punten op :)

Daarom nu nog maar een inhaalslag en een paar kaartjes inzetten voor wat XP's.

Graag wil Michel en Nicole Beijen vragen om feedback voor mijn bijdrage in het leerteam Up to the future. Was mijn bijdrage constructief? Ik heb de laatste weken een beetje aan de zijlijn deelgenomen vanwege mijn 'overstap' naar het Challengeteam. Hebben jullie toch nog wat aan mijn feedback gehad op de visualisatie?

Daarnaast ben ik nu een paar weken samen met mijn maatjes van het Challengeteam bezig de dag voor 20 april voor te bereiden. Uit deze groep wil ik Eric en Mieke vragen voor feedback op mijn bijdrage aan het Challenge Team.

Zouden jullie je feedback onder dit blogbericht willen plaatsen? Dank!

Voor beide teams heb ik de blogs aangemaakt en daarop de berichten geplaatst.
Zie http://uptothefuture2030.blogspot.nl/ en https://mlichallengeday2015.wordpress.com/. Ik heb geprobeerd via Twitter met de #LA4MLI ook buiten de MLI aandacht te krijgen voor dit event.


zondag 5 april 2015

Toekomstscenario & Zuyd

Tijdens de laatste bijeenkomst van dit LA werd gevraagd ook na te denken over de consequenties van de uitgewerkte toekomstscenario voor mijn eigen organisatie. Hiervoor zijn de werkvormen duo-interview en waardenladder aangereikt. De vragen uit de duo-interview heb ik gebruikt om het door mijn leerteam gekozen toekomstscenario te beargumenteren en toe te lichten. Ik heb hiervoor geen studiemaatje of collega geïnterviewd. Ik zit momenteel midden in een visietraject voor een nieuwe Digitale Leer- en Werkomgeving voor Zuyd, dus volop bezig met de toekomst op onderwijs en leren bij Zuyd. Mijn argumentatie is mede gebaseerd op ervaringen in dit traject.


Als leerteam hebben wij gekozen voor het scenario Plaatsafhankelijk en lerende aan het stuur. Volgens mij bestaat Zuyd in 2030 nog als ontmoetingsplaats waar mensen samen komen om te leren. Mensen zijn en blijven sociale wezens die van elkaar leren. Ook al gaat technologie een steeds grotere rol in ons leven spelen, en lijkt het zo dat we elkaar hiervoor niet meer fysiek hoeven te ontmoeten, vermoed ik dat scholen nog wel blijven bestaan. De huidige aandacht voor 'Bildung' in het onderwijs laat volgens mij zien dat persoonlijke ontwikkeling in het onderwijs steeds belangrijker wordt. 'Bildung' gaat over zelfontplooiing dat je in staat bent tot moreel oordelen en kritisch denken (één van de 21st century skills). De visie van Zuyd is gericht op het samen leren, samen creeëren, samen werken en samen veranderen. Voor de toekomst wil zij dit gepersonaliseerd aanbieden, dat wil zeggen dat talenten, eigen keuzes en ontwikkelingsbehoeften het tempo, route, niveau, inhoud en volgorde bepalen. De lerende aan het stuur dus.
Om dit toekomstscenario kans van slagen te geven, betekent dat docenten meegenomen moeten worden in dit veranderproces. Dat betekent ook ruimte bieden aan de onzekerheid van de individuele docent die dit soort ingrijpende veranderprocessen mede vorm zal moeten geven.Het inzet van leertechnologieën betekent een andere didactsche aanpak. Docenten moeten hier in ondersteund worden door zogenaamde learning design teams bestaande uit o.a. instructional media designers, informatiespecialisten en onderwijskundigen. Zo kan samen nieuwe lessen en curricula ontworpen worden waarbij ook studenten nadrukkelijk als mede-ontwerpers aan de tekentafel worden uitgenodigd.
Voor dit toekomstscenario staat de ontmoeting centraal dat betekent dat ruimtes uitnodigend moeten zijn waarin verschillende samenwerkingsvormen kunnen plaatsvinden.
Studenten zijn eigenaar van hun eigen leerproces dat betekent dat zij via een digitaal portfolio hun talenten en competenties in kaart brengen zodat zij zichzelf kunnen presenteren maar ook kunnen ontdekken waarin zij zich nog zouden moeten ontwikkelen richting het doel dat zij voor ogen hebben.
Zuyd wil een praktijkgerichte leeromgeving bieden voor studenten van 17-67 jaar. In co-creatie met de beroepspraktijk in de regio leidt Zuyd professionals op en geeft vorm aan het onderwijs en het onderzoek. Hiermee draagt Zuyd bij aan de concurrentiekracht van een dynamische regio met veel kenniswerkers en een sterke economische motor.
De belangrijkste stappen die Zuyd zou moeten zetten op weg naar naar dit toekomstscenario is vooral aandacht te schenken aan de communicatie met alle stakeholders (studenten, docenten, management, lectoraten, beroepsveld). Delen in waar je mee bezig bent zodat je samen goed open en online onderwijs kunt bieden. Een open cultuur creeëren waarbij aandacht is vertrouwen en verbinding. In zo'n professionele leergemeenschap opereert een autonome docent die gewaardeerd wordt voor zijn vakmanschap. Als de student aan het stuur staat, betekent dit een veranderende rol voor de docent, meer als facilitator, coach en stimulator. Voor de student betekent eigen verantwoordelijkheid voor het leren tegemoetkomen aan de psychologische basisbehoeften van intrinsieke motivatie: autonomie, competentie en relationele verbondenheid.

Mijn 5 waarden voor ons toekomstscenario:
Verbinding - Open - Vertrouwen - Inspiratie  - Vakmanschap

Verbinding: mensen leren in verbinding met elkaar (social learning) naast online ontmoetingen blijven fysieke ontmoetingen cruciaal voor het leerproces. Leren is fundamenteel sociaal en het bestaat uit samenwerking, relaties, participatie en communicatie (Illeris)
Open: door open kennis te delen dat met de huidige en toekomstige technologie steeds gemakkelijker gaat, wordt nieuwe kennis gecreeërd en daardoor veel geleerd.
Vertrouwen: intrinsieke motivatie is van belang om te willen leren, één van de psychologische basisbehoeften hierbij is autonomie. Autonomie is van belang om de lerende eigenaar te laten zijn van zijn leerproces. Dit kan alleen als docenten dit vertrouwen ook schenken aan de lerende. (Ryan & Deci)
Inspiratie: Een uitdagende stimulerende leeromgeving, bestaande uit grote open uitnodigende ruimtes, gepassioneerde docenten en met eigentijdse en gepersonaliseerde leermiddelen
Vakmanschap: We leren samen met het werkveld, leren in nabijheid van 'voorbeeldige' leermeesters: het meester-gezel principe


dinsdag 24 maart 2015

Quest 4b: Challenge team

Ben druk bezig samen met mijn nieuwe maatjes van het Challenge Team met een locatie te regelen voor de Challenge Day op 20 april. Een blog heb ik inmiddels gemaakt

CC-BY-NC-SA Abstractartangel77 Clock Face


En Geert ... hoe ben ik bezig? :)


zaterdag 21 maart 2015

Mijn toekomstvisie 2030 is al gerealiseerd

Een paar dagen gelegen las ik op het blog van Pedro De Bruyckere over een universiteitsgebouw van de toekomst, dat gerealiseerd is in SingaporeDe 'learning hub' zoals het daargenoemd wordt, is ontworpen door Heatherwick Studio (op deze site zijn ook mooie toekomstbeelden te zien).


De torens tellen elk acht lagen, bestaande uit een ronde collegezaal. Alle leerruimtes hebben directe aansluiting op het atrium, dat is ontworpen als een interactieve en een ontmoetingen stimulerende (leer)omgeving. Het atrium is daartoe voorzien van terrassen en andere open ruimtes, met maximaal onderling zicht. (via Architectenweb)
Op Architectenweb zijn nog meer mooie beelden van deze learning hub te bewonderen. Ik vind het erg mooi, maar smaken verschillen. Niet iedereen in mijn omgeving was even enthousiast over dit ontwerp voor de universiteit Nanyang (NTU) 

maandag 16 maart 2015

Bezoek innovatieve school: Niekée Roermond

Maandag 9 maart zijn we met een groep van ruim 20 eerste en tweede jaars MLI-studenten
(moeten we vaker doen!) op bezoek geweest naar een innovatieve school. Mede-studenten hebben hierover al geblogd zoals de organisator Eric, mijn Zuyd-collega's Jeanny en Myriam, mijn studiemaatje Cindy en mijn twittermaatje, eerstejaarsstudent Danielle. Ik wilde even wachten op de ppp van de spreker, maar die laat te lang op zich wachten, dus toch het blogberichtje geschreven.


Na een heerlijke lunch, verzorgt door de leerlingen van Niekée, werden we meegenomen door Sjef Drummen naar het auditorium waar we een gepassioneerd verhaal horen over zijn visie op onderwijs en de realisatie bij Niekée en Agora

Lees meer via mijn duoblog 2beJAMmed: een onderwijskunstenaar die praat in primaire kleuren

zondag 15 maart 2015

Quest 3: SWOT - met verwerking van feedback

Als leerteam hebben we gekozen voor scenario 1: plaatsafhankelijk en lerende aan het stuur.
Ik heb mijn eigen scenario gecombineerd met het scenario van mijn leerteam.
Voor de literatuurverwijzingen verwijs ik jullie naar de originele blogberichten :)

Scenario 1 Verblijven in het flexibel leercentrum 

Mensen zijn en blijven een sociaal wezen. Studenten in 2030 vinden het nog steeds belangrijk om samen te komen in de ‘living and learning villages’. In deze omgeving worden studenten uitgedaagd om zowel binnen als buiten het klaslokaal elkaar te ontmoeten. Het zijn plaatsen waar onderwijs is verbonden met het bedrijfsleven, organisaties en de beroepspraktijk.
De leermiddelen zijn zoals in 2015 al verwacht (den Ouden, Valkenburg, & den Brok, 2014) gepersonaliseerd dat betekent dat ze gebaseerd zijn op ieders persoonlijk profiel van kennis, vaardigheden en interesses. Onderwijs draait allemaal om nieuwsgierigheid, ontdekken, onderzoeken en plezier hebben. Unesco (Delors, 2013) benoemde het verwerven van een ‘body of knowledge’ zo’n 20 jaar geleden al noodzakelijk om de omgeving waarin we leven te begrijpen.
De verplichte (lange zomer) schoolvakanties zijn gelukkig sinds 2025 afgeschaft. Leren is alomtegenwoordig.Het zelfgeorganiseerd leren (DIY, Do It Yourself) is hiermee de standaard geworden. Hiermee is de verantwoordelijkheid voor het leerproces bij de student gelegd in tegenstelling wat in 2015 gebruikelijk was. De huidige technologie maakt het mogelijk dat iedereen zijn eigen portfolio bijhoudt en op deze manier zijn "eigen marktwaarde' ontwikkelt (Staes, 2012).
De ‘living and learning villages’ hebben diverse type ontmoetingsruimtes, verder geëvalueerd op het S2M-principe (Seats to meet), en zijn 24/7 - 365 dagen per jaar toegankelijk. Sinds in 2014 het Manifest MakerOnderwijs in de Tweede Kamer is aangeboden zijn veel van deze uitgangspunten in het huidige onderwijs terug te vinden. In de Makerspaces (gebaseerd op de FabLabs) kunnen studenten samen problemen oplossen en tips met elkaar delen en verkennen. Creativiteit, ontwerpen en ontwikkelen met behulp van 3D technieken en robots staan hier centraal. Deze ontwikkeling werd in het Horizon Report 2015 (Johnson, Adams Becker, Estrada, & Freeman, 2015) benoemd als een trend voor de middellange termijn (2 tot 3 jaar). Het heeft nog wat jaren geduurd, maar het leren door samen te maken is niet meer weg te denken uit het onderwijs in 2030. De huidige stand van zaken met betrekking tot wearable technology en internet of things is ondenkbaar veranderd tov 2015 (Johnson et al., 2015). Nu kunnen we met onze slimme sieraden (brillen, ringen, armbanden, horloges) en aan elkaars kleding zien of we elkaar willen ontmoeten, waar en of we samen aan bepaalde leerdoelen willen werken.

Feedback
Een van beoordelingscriteria van deze quest is het beschrijven van het verwerken van de peerfeedback. In onderstaande herziening van mijn SWOT is de feedback verwerkt van Saskia (teamlid dat feedback heeft gegeven), Jolijn (teamlid die ik met het inzetten van een peerfeedbackkaart gevraagd heb om feedback). En Corleen, iemand uit mijn netwerk die ook de tijd heeft genomen om dit voor mij te doen. Allemaal super bedankt! Zij hebben feedback gegeven op de versie van 12 maart van mijn SWOT-analyse.

Wat ik lastig vond bij deze opdracht is dat je een toekomstscenario gaat analyseren op de huidige sterke en zwakke punten van je organisatie. Kansen en bedreigingen vanuit de omgeving bedenken is dan wat voor de hand liggend. Door de feedback van Jolijn zag ik dat door deze worsteling mijn beschrijvende toelichting op alle punten niet even duidelijk was: wat is toekomst en wat is heden. Saskia wees me op de samenhang die tussen de categorieën verduidelijkt zou kunnen worden. Dit heb ik op punten proberen te verduidelijken en te verbeteren.

Corleen gaf als feedback dat het zwakte-element 'uitgangspunt is controleerbare output' (via
de Correspondent van Johannes Visser:Hoe efficiëntie het risico uit het onderwijs haalt) geen duidelijk begrip was. Dit heb ik veranderd in 'controle vanuit beheersbaarheid en efficiency'. Daarnaast stelde zij mij de vraag hoe ik Dweck en Deci & Ryan in dit toekomstscenario zag. Ja, belangrijk natuurlijk. Ik heb de growth mindset-theorie niet verwerkt te veel op individueel niveau is en nu vanuit de organisatie geanalyseerd wordt. Daarnaast denk ik dat als er meer gewerkt wordt vanuit verbinden, vakmanschap en vertrouwen (gebaseerd op Deci & Ryan natuurlijk) het met die growth mindset ook wel goed komt :).

SWOT

Bij een SWOT-analyse worden intern de sterke en zwakke punten van het scenario in beeld gebracht. Extern wordt gekeken naar de belangrijkste kansen en bedreigingen.
  • Sterktes zijn unieke eigenschappen, innovaties, goed imago etc. Kennis, middelen en vaardigheden die beter zijn dan gemiddeld
  • Zwaktes betekent geen duidelijke strategie, slecht imago, onvoldoende vakkennis etc. Kennis, middelen en vaardigheden die slechter zijn dan gemiddeld
  • Kansen zijn nieuwe markten, nieuwe doelgroepen, nieuwe methoden etc.
  • Bedreigingen zijn concurrentiedruk, teruglopende markt, veranderende behoeften/wensen, beleid overheid etc.
Met behulp van het gratis online programma Gliffy heb ik onderstaande SWOT-analyse gemaakt (@via).

Ik heb bekeken waar Zuyd in het transformeren naar dit scenario in haar kracht zit en waar bedreigingen zijn.
Klik hier voor de online versie

Sterke punten
Bij Zuyd staat persoonlijke aandacht centraal waarbij het geven en ontvangen van feedback ruime aandacht krijgt. Op deze manier wil zij van studenten gewilde professionals maken. De huidige samenwerking met het beroepspraktijk, organisaties en bedrijfsleven kan hierbij een goede ondersteuning bieden. Het vormeren van learning communities dat nu binnen in volle gang is, kan voor het realiseren van dit scenario een goed vertrekpunt zijn.  Doordat student in dit scenario eigenaar is van eigen leerproces kan hij werken vanuit zijn krachten en talenten en hierdoor precies die route kiezen die het best bij hem past waardoor hij waardevol wordt voor zijn vakgebied en de samenleving. De coachende rol van de docent is op deze manier inspirerend voor beide partijen. De docent wordt ook gevraagd voor zijn expertise maar op een tijdstip waarop de student daar behoefte aan heeft. Ze hebben elkaar nodig.

Zwakke punten
De huidige gebouwen van Zuyd hebben beperkingen om te transformeren naar de nieuwe uitdaging 'living and learning villages'. Ze zijn te veel gebaseerd op het oude leren met veel klaslokalen  en weinig open ruimtes. Het ontbreken van een duidelijke visie op leren en wat dit betekent voor de (digitale) leer- en werkomgeving is hier mede debet aan. Het werken vanuit beheersbaarheid en efficiency (in alle organisatielagen van Zuyd) kan creativiteit bevorderen maar in de praktijk verlamd het en gaat het ten koste aan de autonomie van studenten, docenten, management en organisatie. Het loslaten van controlemechanismes betekent niet dat je autoriteit verliest. Dit betekent dat open communiceren belangrijker wordt: laat maar zien wat je aan kennis hebt. Daarnaast worden de mogelijkheden van ict nog niet optimaal benut. Dat ict in onze huidige samenleving een prominente rol speelt, is evident, dat wordt in de toekomst alleen maar meer. Onze docenten willen (en moeten) hier meer vertrouwd mee raken.

Kansen
De samenwerking met beroepspraktijk, organisaties en werkveld bevordert innovaties waar het onderwijs ook meteen van kan profiteren. Als deze samenwerking intensiever word, loopt Zuyd op deze manier niet meer achter de nieuwe ontwikkelingen aan maar maakt er deel van uit. Vanuit beroepspraktijk is veel vraag naar onderwijsaanbod ihkv leven lang leren. Het inzetten en aanbieden van korte modules kan de toekomstige persoonlijke leerroute van de 'eeuwige' student ondersteunen.
In ons geschetste scenario van Do It Yourself leren we door interactie en connectie. De netwerksamenleving is gebaad bij professionals die in openheid hun portfolio opbouwen en zo hun "eigen marktwaarde" ontwikkelen. Dit geldt ook voor de onderwijsorganisatie, ook zij moeten hun eigen portfolio opbouwen om zo hun marktwaarde aan te tonen. De kracht van sociale netwerken is inmiddels bewezen en het ligt voor de hand dat deze omarmd moet worden, willen we dit toekomstscenario kunnen realiseren.

Bedreigingen
De omgeving zit ook niet stil. Indien Zuyd niet anticipeert op nieuwe ontwikkelingen zal de concurrentie met aanbod komen zoals inspirerende ontmoetingsruimte met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en aanbod van korte overzichtelijke modules. Indien de overheid de regeldruk onverminderd hoog laat, beperkt dit ieders autonomie (hogeschool, management, docent, student) waardoor de motivatie om te veranderen richting dit toekomstscenario ook bedreigd wordt. Daarnaast bedreigt de krimp in de regio de toestroom van nieuwe studenten.


donderdag 12 maart 2015

Inzet Netwerkfeedbackkaart

Dag Corleen :)

Zoals je misschien weet ben ik nu bezig met het laatste leerarrangement van mijn studie. Het thema is de maatschappelijke context van het onderwijs. Het geheel is gevormd als een game waarmee me XP's kunnen scoren en zo hoog in de ranking te komen. Ik kan ook XP's verdienen door feedback te vragen aan mensen uit mijn netwerk. Nou, jij als reeds gediplomeerd (oh jaloers ;) ) MLI-er weet alles van de kracht van feedback! En dat jij tot mijn netwerk behoort, kan ik wel aantonen door jouw bijdrage aan mijn duoblog 2beJAMmed over jouw MLI-onderzoek.

Zou jij mijn SWOT-analyse van feedback willen voorzien? De feedback kan je onder dit blogbericht of onder de post van Quest 3 plaatsen.

Ik zal even de opdracht toelichten:

Op basis van onderwijstrends heeft mijn leerteam gekozen voor de trend nieuwe media en daarbij voor de toekomstscenario's die wij moesten formuleren gekozen voor de drijvende assen: plaatsafhankelijk versus plaatsonafhankelijk onderwijs en lerende aan het stuur tegenover docent aan het stuur. Ik moest vervolgens voor mijn onderwijssector op basis hiervan de
4 toekomstscenario's schetsen. Hiervan moesten we als leerteam 1 scenario kiezen die we op de challenge day op 20 april moeten presenteren. Wij hebben gekozen voor plaatsafhankelijk en student aan het stuur. Voor dit scenario moest ik de kansen en bedreigen voor mijn eigen organisatie beschrijven. Dat heb ik nu gedaan, zie http://joule4jou.blogspot.nl/2015/03/quest-3-swot.html 

De criteria voor deze quest zijn:

  • beschrijving 3 elementen per SWOT-categorie
  • beschrijving van samenhang tussen de verschillende SWOT-categorieën

Duzzz Corleen, mijn vraag aan jou is of ik dit volgens deze criteria hebben gedaan. En of je verbeterpunten voor me hebt. Ik moet deze opdracht maandag inleveren. Heb je hier tijd voor? Zou wel geweldig leuk zijn! Het gaat me helemaal niet om de XP's maar meer om te leren van jou als afgestudeerde MLI-er :)

Groeten,
Judith

Inzet Peerfeedbackkaart 2

Hallo Jolijn!

Je weet dat Saskia mijn SWOT-analyse beoordeelt binnen de quest-opdracht. Ik wil graag een peerfeedbackkaartje inzetten voor een extra XP.

Mijn vraag is een specifieke.
Als tip zag ik op de questkaart staan om na te denken over de elementen die voor studenten het meest onderscheidend zijn. Ik denk dat ik dat te weinig heb gedaan. Wat vind jij?

Dank!
Groet,
Judith

Quest 3: SWOT

Als leerteam hebben we gekozen voor scenario 1: plaatsafhankelijk en lerende aan het stuur.
Ik heb mijn eigen scenario gecombineerd met het scenario van mijn leerteam.
Voor de literatuurverwijzingen verwijs ik jullie naar de originele blogberichten :)

Scenario 1 Verblijven in het flexibel leercentrum 

Mensen zijn en blijven een sociaal wezen. Studenten in 2030 vinden het nog steeds belangrijk om samen te komen in de ‘living and learning villages’. In deze omgeving worden studenten uitgedaagd om zowel binnen als buiten het klaslokaal elkaar te ontmoeten. Het zijn plaatsen waar onderwijs is verbonden met het bedrijfsleven, organisaties en de beroepspraktijk.
De leermiddelen zijn zoals in 2015 al verwacht (den Ouden, Valkenburg, & den Brok, 2014) gepersonaliseerd dat betekent dat ze gebaseerd zijn op ieders persoonlijk profiel van kennis, vaardigheden en interesses. Onderwijs draait allemaal om nieuwsgierigheid, ontdekken, onderzoeken en plezier hebben. Unesco (Delors, 2013) benoemde het verwerven van een ‘body of knowledge’ zo’n 20 jaar geleden al noodzakelijk om de omgeving waarin we leven te begrijpen.
De verplichte (lange zomer) schoolvakanties zijn gelukkig sinds 2025 afgeschaft. Leren is alomtegenwoordig.Het zelfgeorganiseerd leren (DIY, Do It Yourself) is hiermee de standaard geworden. Hiermee is de verantwoordelijkheid voor het leerproces bij de student gelegd in tegenstelling wat in 2015 gebruikelijk was. De huidige technologie maakt het mogelijk dat iedereen zijn eigen portfolio bijhoudt en op deze manier zijn "eigen marktwaarde' ontwikkelt (Staes, 2012).
De ‘living and learning villages’ hebben diverse type ontmoetingsruimtes, verder geëvalueerd op het S2M-principe (Seats to meet), en zijn 24/7 - 365 dagen per jaar toegankelijk. Sinds in 2014 het Manifest MakerOnderwijs in de Tweede Kamer is aangeboden zijn veel van deze uitgangspunten in het huidige onderwijs terug te vinden. In de Makerspaces (gebaseerd op de FabLabs) kunnen studenten samen problemen oplossen en tips met elkaar delen en verkennen. Creativiteit, ontwerpen en ontwikkelen met behulp van 3D technieken en robots staan hier centraal. Deze ontwikkeling werd in het Horizon Report 2015 (Johnson, Adams Becker, Estrada, & Freeman, 2015) benoemd als een trend voor de middellange termijn (2 tot 3 jaar). Het heeft nog wat jaren geduurd, maar het leren door samen te maken is niet meer weg te denken uit het onderwijs in 2030. De huidige stand van zaken met betrekking tot wearable technology en internet of things is ondenkbaar veranderd tov 2015 (Johnson et al., 2015). Nu kunnen we met onze slimme sieraden (brillen, ringen, armbanden, horloges) en aan elkaars kleding zien of we elkaar willen ontmoeten, waar en of we samen aan bepaalde leerdoelen willen werken.

SWOT

Bij een SWOT-analyse worden intern de sterke en zwakke punten van het scenario in beeld gebracht. Extern wordt gekeken naar de belangrijkste kansen en bedreigingen.
  • Sterktes zijn unieke eigenschappen, innovaties, goed imago etc. Kennis, middelen en vaardigheden die beter zijn dan gemiddeld
  • Zwaktes betekent geen duidelijke strategie, slecht imago, onvoldoende vakkennis etc. Kennis, middelen en vaardigheden die slechter zijn dan gemiddeld
  • Kansen zijn nieuwe markten, nieuwe doelgroepen, nieuwe methoden etc.
  • Bedreigingen zijn concurrentiedruk, teruglopende markt, veranderende behoeften/wensen, beleid overheid etc.
Met behulp van het gratis online programma Gliffy heb ik onderstaande SWOT-analyse gemaakt (@via).

Ik heb bekeken waar Zuyd in het transformeren naar dit scenario in haar kracht zit en waar bedreigingen zijn.


Sterke punten
Bij Zuyd staat persoonlijke aandacht centraal waarbij het geven en ontvangen van feedback ruime aandacht krijgt. Op deze manier wil zij van studenten gewilde professionals maken. De huidige samenwerking met het beroepspraktijk, organisaties en bedrijfsleven kan hierbij een goede ondersteuning bieden. Doordat student in dit scenario eigenaar is van eigen leerproces kan hij werken vanuit zijn krachten en talenten en hierdoor precies die route kiezen die het best bij hem past waardoor hij waardevol wordt voor zijn vakgebied en de samenleving. De coachende rol van de docent is op deze manier inspirerend voor beide partijen. De docent wordt ook gevraagd voor zijn expertise maar op een tijdstip waarop de student daar behoefte aan heeft. Ze hebben elkaar nodig.

Zwakke punten
De huidige gebouwen van Zuyd hebben beperkingen om te transformeren naar de nieuwe uitdaging 'living and learning villages'. Ze zijn te veel gebaseerd op het oude leren met veel klaslokalen  en weinig open ruimtes. Het ontbreken van een duidelijke visie op leren en wat dit betekent voor de (digitale) leer- en werkomgeving is hier mede debet aan. Het werken vanuit beheersbaarheid en efficiency (in alle organisatielagen van Zuyd) kan creativiteit bevorderen maar in de praktijk verlamd het en gaat het ten koste aan de autonomie van studenten, docenten, management en organisatie. Het loslaten van controlemechanismes betekent niet dat je autoriteit verliest. Dit betekent dat open communiceren belangrijker wordt: laat maar zien wat je aan kennis hebt.
In onze huidige samenleving speelt ict al een prominente rol, dat wordt in de toekomst alleen maar meer. Onze docenten willen (en moeten) hier meer vertrouwd mee raken.

Kansen
De intensievere samenwerking met beroepspraktijk, organisaties en werkveld bevordert innovaties waar het onderwijs ook meteen van kan profiteren. Zuyd loopt op deze manier niet meer achter de nieuwe ontwikkelingen aan maar maakt er deel van uit. Vanuit beroepspraktijk is veel vraag naar aanbod ihkv leven lang leren. Het aanbieden van korte modules kan de persoonlijke leerroute van de 'eeuwige' student ondersteunen.
In het scenario van Do It Yourself leren we door interactie en connectie. De netwerksamenleving is gebaad bij professionals die in openheid hun portfolio opbouwen en zo hun "eigen marktwaarde" ontwikkelen. Dit geldt ook voor de onderwijsorganisatie, ook zij moeten hun eigen portfolio opbouwen om zo hun marktwaarde aan te tonen. De kracht van sociale netwerken is inmiddels bewezen en het ligt voor de hand dat deze omarmd moet worden.

Bedreigingen
De omgeving zit ook niet stil. Indien Zuyd niet anticipeert op nieuwe ontwikkelingen zal de concurrentie met aanbod komen zoals inspirerende ontmoetingsruimte met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Indien de overheid de regeldruk onverminderd hoog laat, beperkt dit ieders autonomie (hogeschool, management, docent, student), De krimp in de regio bedreigt de toestroom van nieuwe studenten.

@Saskia: Zou jij mijn SWOT-analyse aan de hand van de criteria willen beoordelen? :)

woensdag 11 maart 2015

Chang(e)SchoolTalks

Zowel voor LA2 (onderwijsontwerpen) als LA4 (toekomstvisie onderwijs) zinvol om deze talk van Stephen Downes te bekijken.Zie meer over ChangSchoolTalks op mijn blog 2beJAMmed.

zondag 1 maart 2015

Inzet Peerfeedbackkaart 1

Hi Mieke,

Zou jij voor 1 XP mijn toekomstscenario's ook van feedback willen voorzien?
*appriciated*

Judith


donderdag 26 februari 2015

@jujuutje

Ter voorbereiding op het college van Eric Slaats moesten we onze professionaliseringsbehoeften mbt ICT in het Onderwijs inventariseren. Zie ons groepsblog

Vervolgens moesten we onze diensten via postits aanbieden. Ik heb 'mijn' dingen@zuyd getipt, maar ik heb ook wel adviezen hoe je goed bij kunt blijven en natuurlijk @jujuutje volgen :)

Leuk om deze post-its te lezen :)
zaterdag 21 februari 2015

U.Lab: Reinventing the 21st Century University

We kennen de U-theory van Otto Scharmer voor organisatieverandering uit LA3. Ook voor het onderwijs van de toekomst zijn zijn uitgangspunten goed te gebruiken.

U.lab is een MOOC via Edx van MIT professor Otto Scharmer die in januari 2015 is gestart.

 

Na enkele weken U.lab zijn al een diverse krachtige principes te onderscheiden die volgen Scharmer de potentie hebben het hoger onderwijs revolutionair te veranderen (via The World Post):

(1) Streets: Move learning from the classroom (or computer) to the street.
(2) Head, Heart & Hand: Link the power of entrepreneurship with passion and compassion.
(3) Stillness: The new axis of learning & leadership requires us to connect to our sources of self-knowledge.
(4) Holding Space: Activate the self-organizing potential of networks to generate transformative "deep learning" experiences.
(5) Tools: Provide methods and tools for co-sensing and co-shaping the emerging future.
(6) Deep Data: Move from big data to "deep data.
(7) Social Fields: Closing the feedback loop between collective awareness and collective action.

De MOOC heeft 28.000 deelnemers uit 190 landen en zijn aan elkaar verbonden door 350 zelfgeorganiseerde Hubs. Deze vorm van leren doet me erg denken aan het 'social learning' waarover ik mijn paper heb geschreven. Hierbij draait het ook om het creeëren van verbindingen, het samen leren maar zeker ook om de autonomie van de lerende. Principes die ik zeker ook meeneem in de toekomstscenario's

woensdag 18 februari 2015

Quest 2 Toekomstscenario

Het is nogal een opdracht: schets de toekomst in 2030. Ik ben nooit zo'n toekomstplanner. Ik zie wel wat er op mijn pad kom en handel. Gewoon doen. Ik ben wel getriggerd door wat er allemaal aan het veranderen is door technologie. Sommige SF-beelden worden zomaar waar. Een bijzondere tijd waar in we leven. Wie had 15 jaar geleden gedacht dat we nu constant online zijn met mobiele telefoons, sociale netwerken als Facebook, Twitter. Dat video zo ons leven en onderwijs zou beheersen agv YouTube? Ik niet. Misschien omdat ik daar toen ook niet zo mee bezig was. Ik zat in 2000 in de teloorgang van de bibliotheek door de opkomst van Google. Rond de eeuwwisseling dacht iedereen dat bibliotheken in 2015 niet meer zouden bestaan. Niet is minder waar, ze bestaan nog en ze worden steeds meer gewaardeerd voor het doel waarvoor zij zijn: betrouwbare content cureren.
Niets zo moeilijk als de toekomst voorspellen. Iedereen kent het filmpje uit 1998 over mensen die het nut niet inzien van een mobiele telefoon, terwijl Chriet Titulaer in 1985(!) al de mobiele telefoon voorspelde. Dus ja :)


Door middel van scenarioleren moest ik 4 toekomstscenario's voor mijn onderwijssector (hbo) schetsen die allemaal even aannemelijk zijn. Via de speculatieve methode van back-casting heb ik beschreven hoe de dingen gelopen zijn. Ik mocht hierbij alleen feiten en voorspellingen gebruiken, maar wel focussen op onzekerheden én onderbouwen mbv theorie. Daarbij moest het een beeldend communiceerbaar verhaal zijn.
Nou ...Hierbij dan ...

Op basis van trends hebben we als groep een keuze gemaakt voor 2 assen als drijvende krachten. Op basis hiervan kom ik tot de volgende 4 toekomstscenario's

Klik op de afbeelding voor de Prezi

Scenario 1 Verwonderen
Nu in 2030 zitten we in de fase van het ‘de-schooling’ (Biesta, 2015). Niet alleen hogescholen hebben monopolie op contentontwikkeling en instructie. Sinds in 2010 de Khan Academy begon met online delen van lesfragmenten via YouTube zijn er steeds meer aanbieders gekomen van leerarrangementen. Het ‘unbundeling’ van het onderwijs is doorgezet (van der Dussen & Kos, 2013). Het werkveld hecht geen waarde meer aan diploma’s, maar vinden het Persoonlijk Studie & OntwikkelDossier (PSOD) van studenten belangrijker. In het digitaal PSOD kunnen zij aantonen de nodige kennis en vaardigheden bezitten. Iedere student heeft nu een eigen persoonlijk curriculum. Het zelfgeorganiseerd leren (DIY, Do It Yourself) is de standaard geworden waarbij de verantwoordelijkheid voor het leerproces bij de lerende ligt in tegenstelling wat in 2015 gebruikelijk was. Leren is doen. Learning analytics en big data vormen de basis voor persoonlijke advisering (den Ouden, Valkenburg, & den Brok, 2014). Deze analyses worden samen met de badges verzameld in het PSOD. Unesco (Delors, 2013) benoemde de ontwikkeling van ieder individu als een fundamenteel principe, het gaat om persoons- en talentontwikkeling. Ontdekken wie je bent. Met de huidige talentprogramma’s kan met behulp van een iOS (individueel OntwikkelSysteem) je eigen dromen en krachten in kaart gebracht worden (De beelden van de film ‘Her’ uit 2013 zijn toch werkelijkheid geworden!). Tevens heeft de doorontwikkeling van de augmented technologie (in 2015 had men het nog over de Hololens en Magic Leap) er voor gezorgd dat iedere student in 2030 met behulp van hologrammen zijn eigen persoonlijke leeromgeving kan creëren waar hij of zij maar wilt.


Scenario 2 Verblijven
Mensen zijn en blijven een sociaal wezen. Studenten in 2030 vinden het nog steeds belangrijk om samen te komen in de ‘living and learning villages’. In deze omgeving worden studenten uitgedaagd om zowel binnen als buiten het klaslokaal elkaar te ontmoeten. De leermiddelen zijn zoals in 2015 al verwacht (den Ouden, Valkenburg, & den Brok, 2014) gepersonaliseerd wat betekent dat ze gebaseerd zijn op ieders persoonlijk profiel van kennis, vaardigheden en interesses. Onderwijs draait allemaal om nieuwsgierigheid, ontdekken, onderzoeken en plezier hebben. Unesco (Delors, 2013) benoemde het verwerven van een ‘body of knowledge’ zo’n 20 jaar geleden al noodzakelijk om de omgeving waarin we leven te begrijpen. De verplichte (lange zomer) schoolvakanties zijn gelukkig sinds 2025 afgeschaft. Leren is alomtegenwoordig.
De ‘living and learning villages’ hebben diverse type ontmoetingsruimtes, verder geëvalueerd op het S2M-principe (Seats to meet), en zijn 24/7 - 365 dagen per jaar toegankelijk. Sinds in 2014 het Manifest MakerOnderwijs in de Tweede Kamer is aangeboden zijn veel van deze uitgangspunten in het huidige onderwijs terug te vinden. In de Makerspaces (gebaseerd op de FabLabs) kunnen studenten samen problemen oplossen en tips met elkaar delen en verkennen. Creativiteit, ontwerpen en ontwikkelen met behulp van 3D technieken en robots staan hier centraal. Deze ontwikkeling werd in het Horizon Report 2015 (Johnson, Adams Becker, Estrada, & Freeman, 2015) benoemd als een trend voor de middellange termijn (2 tot 3 jaar). Het heeft nog wat jaren geduurd, maar het leren door samen te maken is niet meer weg te denken uit het onderwijs in 2030. De huidige stand van zaken met betrekking tot wearable technology en internet of things is ondenkbaar veranderd tov 2015 (Johnson et al., 2015). Nu kunnen we met onze slimme sieraden (brillen, ringen, armbanden, horloges) en aan elkaars kleding zien of we elkaar willen ontmoeten, waar en of we samen aan bepaalde leerdoelen willen werken.


Scenario 3 Verdiepen
Het hoger beroepsonderwijs draait in 2030 om kennis en vaardigheden die het werkveld heden ten dage nodig heeft. Het learning to do zoals Unesco dat zo’n 20 jaar geleden noemde (Delors, 2013). Sinds 15 jaar heeft het Rijnlands denken ook meer wortels in het politieke landschap gekregen (Wiardi Beckman Stichting, 2013). De uitgangspunten vertrouwen, vakmanschap en verantwoordelijkheid zijn ook doorgevoerd in het onderwijs. Het sturen op kwaliteit en effectiviteit door allerlei overheidscontroles is onder invloed van Biesta (2015) sinds 5 jaar afgeschaft. Geen accreditatiecommissies meer! De docenten hebben inmiddels al zo’n 10 jaar een sterke beroepsvereniging die zelf hun onderwijskwaliteit op peil houdt. Het meester-gezel principe is weer teruggebracht in het beroepsonderwijs. De vervlechting van onderwijs en werken waarin de roadmap Leren in Eindhoven 2030 (den Ouden, Valkenburg, & den Brok, 2014) melding van werd gemaakt, is realiteit geworden. Studenten hebben al dan niet met behulp van videoconferencing veelvuldig contact met het werkveld. En doordat we nu dynamische roosters hebben (den Ouden et al., 2014) worden de leerervaring van studenten op het juiste moment ingepland in het werkveld. Tevens worden authentieke taken uit de beroepspraktijk in simulatieomgevingen. Deze Virtual Reality is nauwelijks van echt te onderscheiden. Doordat docenten ook regelmatig in contact staan met het werkveld kan het curriculum continue aangepast worden aan de behoefte in het werkveld. Het werkveld vraagt op haar beurt het onderwijs om vernieuwingen die getoetst en ingezet kan worden in de praktijk. In deze professionele leergemeenschap waarbij fysieke ontmoeting en interactie tussen docenten en studenten onveranderd als waardevol wordt gezien, worden kennis en ervaring open gedeeld en is beoordelen een doorlopend proces om studenten de gewilde professional te laten worden (Sluijsmans, 2013)


Scenario 4 Verbinden
De opkomst van MOOC’s (Massive Open Online Courses) rond 2010 zijn disruptive gebleken voor het huidig hoger beroepsonderwijs. Het onderwijs wordt in 2030 open en online aangeboden (van der Dussen & Kos, 2013). Met behulp van de huidige technologie is het mogelijk het onderwijs flexibel met behoud van ouderwetse kwaliteit te accrediteren. Door slim gebruik te maken van big data is studentvoortgang goed te monitoren en kunnen we als onderwijsinstelling de studenten goed ondersteunen. Het onderwijs is contentgebaseerd waarin docenten de lesstof aanbieden via een serie van korte instructies (tekst, video, virtual reality). Studenten worden ook uitgedaagd met interactief lesmateriaal waarin game-elementen in zijn verwerkt. De lesstof wordt adaptief aangeboden, een trend die in het Horizon Report uit 2015 al werd voorzien (Johnson, Adams Becker, Estrada, & Freeman, 2015). Door dit just-in-time onderwijs zijn de leerresultaten beter dan 15 jaar geleden. Het motiveert studenten beter doordat zij autonomie ervaren (Deci, Vallerand, Pelletier, & Ryan, 1991). Na de individuele opdrachten maken studenten een toets, bij goed resultaat kunnen zij verder naar het volgende onderdeel van het curriculum. Het belangrijkste leerproces vindt plaats de netwerken die rondom het onderwijs zijn gevormd. In deze learning communities worden studenten uitgedaagd om samen met docenten en professionals uit het werkveld naast de gezamenlijke doelen hun eigen leerdoelen te realiseren. Unesco (Delors, 2013) gaf zo’n 20 jaar geleden al aan dat social learning de belangrijkste pijler is van ons onderwijs. Leren is fundamenteel sociaal en bestaat uit samenwerking, relaties, participatie en communicatie (Illeris, 2010). In onze huidige netwerksamenleving draait het om co-creatie. De tools die we nu hebben zoals augmented reality stelt ons in staat het gevoel te geven dat we fysiek in een omgeving zitten, terwijl dat niet echt zo is. De visie uit de roadmap Leren in Eindhoven 2030 (den Ouden, Valkenburg, & den Brok, 2014) is realiteit geworden: met behulp van interactieve toetsvormen en door te toetsen met behulp van communities valideren we kennis. 

Scenario 4 inclusief literatuurverwijzingen (pdf)

Als laatste opdracht moet ik mijn leerteam een scenario adviseren. Lastig. Ik heb uiterste beschreven en ik denk dat de kracht voor de toekomst in de combinatie van deze scenario's zit. In elk scenario zitten elementen over verkennen, verwerken en veranderen. Mijn voorzichtige conclusie is dan dat we de drijvende krachten niet goed gekozen hebben omdat het onderwijs volgens mij een combinatie gaat worden van het gezamenlijk verantwoordelijk zijn van het leerproces en dat het zowel plaats gaat vinden in fysieke en online ontmoetingen.

En dit allemaal gedaan in een studiebelasting van 8 uur? Nou niet echt ... In het verzamelen van informatie voor deze quest, bloggen over #onderwijs2032 zaten al heel wat uurtjes. Volgens mij heb ik de info uit het gastcollege van Myriam Lieskamp zelfs nog niet verwerkt in mijn scenario's. Ach wel tussen de regels door ;). Wel leuk om mee bezig te zijn.