Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

woensdag 11 maart 2015

Chang(e)SchoolTalks

Zowel voor LA2 (onderwijsontwerpen) als LA4 (toekomstvisie onderwijs) zinvol om deze talk van Stephen Downes te bekijken.Zie meer over ChangSchoolTalks op mijn blog 2beJAMmed.

1 opmerking: