Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

woensdag 28 mei 2014

Inspiratiemiddag

Later voor de integratiefase moeten we bewijzen dat we gegroeid zijn in onze rollen. Daarom tot slot van dit LA een bewijs van de presentatie van mijn herontwerp op de innovatiemarkt tijdens de inspiratiemiddag van het lectoraat Leren en Innoveren.

 Alle gepresenteerde herontwerpen ontvingen een mooi certificaat voor hun nominatie.


En ik heb natuurlijk ook getwitterd :). Hierbij het twitterverslag samengesteld via Storify


Het introductiefilmpje dat tijdens de innovatiemarkt afgespeeld werd, zullen wij nog ontvangen. Dan kunnen we dat ook nog als bewijsmateriaal opvoeren :)

De pitch voor de innovatiemarkt

Eigentijds of eigenwijs curriculum?

Deze week stond in het teken van mijn herontwerp. Ook landelijk stond curriculumherziening in de belangstelling. De Onderwijsraad heeft vorige week een rapport gepubliceerd: Een Eigentijds curriculum. Een advies om het curriculum te vernieuwen en om het proces van vernieuwing ook te verbeteren. Noodzakelijk. Jelmer Evers heeft hierover een mooi blog geschreven en vraagt zich af of een nieuw curriculum genoeg is. Ik heb het curriculum geanalyseerd volgens Van den Akker, uitgesplitst naar intended (beoogd), implemented (uitgevoerd) en attained (bereikt).

Tijdens het Nationaal Congres Onderwijs en Sociale Media sprak Helen Keegan. Zij heeft door gamification het verborgen curriculum aan geboord bij studenten. Een geweldig verhaal dat je na kunt lezen op mijn blog op 2beJAmmed. De meeste kracht heeft, dat is mijn conclusie na haar good practice, toch wel het hidden (verborgen) curriculum! De tijd voor een eigentijds curriculum is al voorbij, op naar een eigenwijs curriculum!

Heleen Keegan heeft haar verhaal ook al op andere bijeenkomsten gedeeld. Bovenstaande video laat ongeveer zien wat zij tijdens NCOSM ook verteld heeft.

zondag 25 mei 2014

Reflectie LA2

Dit blog is het resultaat van een concept-blogbericht dat ik gedurende het blog heb bijgehouden. Ik merkte dat ik bij de enquete LA1 het lastig vond om dingen te herinneren. Waarschijnlijk is dat bij LA2 toch minder omdat ik het hele proces na kan lezen op dit blog. Heerlijk zo'n buitenboordbrein!

Blog of N@tschool?
Bij LA1 hebben we N@tschool als leeromgeving gebruikt nu het blog UitdagendOntwerpen2014. Hoewel ik bloggen een geweldig middel vind vraag ik me af wat de meerwaarde is. Ipv van mapjes per bijeenkomst in N@tschool bij LA1 had ik nu per bijeenkomst een blogpost. Het verschilt niet zoveel van een powerpoint. Ja ik heb de mogelijkheid tot reageren, maar dit werd nauwelijks gebruikt, nog gestimuleerd. Wil je online gesprekken voeren dan moet je dit stimuleren. Bijvoorbeeld ook door een laatste reactie-gadget toevoegen.
In het blog werd geen gebruik gemaakt van tags, zoekfunctionaliteit, dat is wat een blog zo krachtig maakt. Hierdoor was je weg vinden op het blog lastig. Het kan voor de ontwerper logisch zijn waar voorbeelden, handleidingen, criteria staan. Voor mij als student was dat niet altijd. Ik moest altijd even denken: wanneer hebben we wat ook al weer behandeld.
Nablog 28/5: gisteren vond ik deze rubric op internet, een hulpmiddel voor beoordelingscriteria voor bloggen.

ICT-vaardigheden medestudenten
Voor dit LA moesten we werken met diverse cloudapplicaties. De geadviseerde en meest gebruikte: Blogger, Prezi en Dropbox. Voor mij niets nieuws maar voor velen een grote tijdsinvestering. De opdracht werd gegeven, handleidingen aangereikt, een uurtje samen er aan werken en aan de slag. Ik kreeg veel vragen over hoe te hyperlinken, hoe het met rechten zit (zowel Prezi, Blogger als Dropbox). Voor mij zat de tijdsinvestering niet in het leren met de tools maar om medestudenten te helpen.
Bij de MLI komen vaker termen als 21st century skills naar voren. We kregen tijdens dit LA een presentatie van Meester Erik met allerlei inspirerende voorbeelden hoe ICT in te zetten in je onderwijs. Als je dit voor de MLI belangrijk vind dan denk ik dat je of hier bij aannamebeleid rekening moet houden of in je curriculum daar expliciet aandacht aan moet besteden (al dan niet facultatief).

Outside the box
Heerlijk dat dit LA wat minder strak was dan het vorige LA onder de enthousiaste leiding van Michiel en Adriaan. Maar het gaf ook onrust bij mij. Aan de ene kant moesten we divergent en convergent denken, in de flow komen, lekker creatief zijn. Dit stond wat mij betreft haaks op de opdracht: leerdoelen in een trapmodel gieten. Op het eind word je toch weer ´afgerekend´ op de beoordelingscriteria.Ik heb hierover ook in mijn verantwoording al over verteld. Aan de ene kant was (door de beoordelingscriteria) duidelijk wat van me verwacht werd maar doordat de docenten graag buiten de geharkte paadjes lopen had ik ook vaak zo iets: "wat wil je nou van me?"

Vorm
Ik kreeg van Michiel vaak te horen dat ik te veel in de vorm zat. Ik wist waar in naar toe wilde, namelijk die open online leeromgeving. Ook voor dit LA was ik veel met vorm bezig. Het blog, Prezi, Pecha Kucha, leuke tools en mooie werkvormen. Vervolgens moest alles wel weer vanuit het blog en al de filmpjes en presentatietools in een Word document en van daaruit weer in PDF gezet worden. Voor mij (omdat ik veel geblogd heb) was dit dubbel werk. Ook hierdoor was ik veel met vorm bezig tijdens dit LA.
Nablog 28/5: idee? ipv alle losse documenten (3xcurriculumanalyse, doelbepaling,herontwerp) hier 1 product van laten maken. Voor docent gemakkelijk lijkt me. Voor student ook, per document hoeft dan niet zoveel herhaald verwezen te worden. Het verantwoordingsdocument blijft los, Hierin verantwoord je het proces adhv de blogposts.

Feedback
Tijdens dit leerarrangement deden we ook mee aan een onderzoek over peerassessment van onze docenten. Het werd voor mijn gevoel zomaar ingevlogen. Pas achteraf werd me duidelijk wat jullie van ons verwachten. Communicatie hierover (ondanks de duidelijke presentatie) had wat mij betreft nog iets to-the-point kunnen zijn. In dit leerarrangement heb ik met 2 verschillende leergroepjes gewerkt (1 peerassemmentgroepje en 1 ontwerpbureau). Liever had ik dit beperkt gehad tot 1 groep. Wellicht de samenstelling van een ontwerpbureau vanaf dag 1 (laten) formeren. Het proces (in de aula) om te komen een ontwerpbureau vanuit een gezamenlijk uitgangspunt, heeft uiteindelijk bij ons ontwerpbureau geen rol gespeeld.
Helaas werd dit LA door vele vakantiedagen onderbroken. De docenten hebben dat opgevangen door in de vakantie via skype bereikbaar te zijn voor feedback! Top!
Nablog 28/5: alle feedback op tussentijdse producten: curriculumanalyse, trapmodel werkt zeer prettig.

Flow
Csiksentmihalyi stelt dat iedereen die zichzelf doelen kan stellen in een flow kan komen. Het geheim? Jezelf haalbare maar tegelijkertijd uitdagende doelen stellen. Aan uitdagende doelen geen gebrek. Haalbaar binnen de tijd is een ander verhaal. Toepasselijk dat deze week op mijn overwin & groei kalender de grondlegger van de positieve psychologie voor bij kwam :)


Dank!
Op mijn 2bejammed duoblog heb ik een reflectieverslag geschreven over de MLI tot nu toe. Dit was een aanvulling hierop mbt dit leerarrangement.
Dank Adriaan, maar vooral Michiel, Met jou heb ik tijdens dit LA het meeste te maken gehad. Het was een mooie leerervaring. Het is natuurlijk altijd prettig als een docent zegt: dit verwacht ik van je en dat moet je doen. Dat deed jij niet. Vreselijk. Maar o zo leerzaam :) Zelf nadenken, keuzes maken, koers bepalen. Het kostte me wel heel veel tijd. Studenten van vorig jaar vonden dit leerarrangement een makkie tov LA1. Dat vond ik niet. Het was mooi half jaar. Nu nog een mooie beoordeling? Ik hoor graag dat het goed is ;).

Verantwoording LA2

In mijn verantwoordingsdocument heb ik het hele proces tot LA2 beschreven. Ik vond deze tekst ook wel het bloggen waard. Op dit blog heb ik het hele proces van curriculum analyse tot mijn herontwerp verantwoord.

Mijn passie voor onderwerpen als interactie via online leeromgevingen is vanaf het begin aan uitgangspunt geweest voor mijn herontwerp. Ik zat hierdoor wellicht al te veel in de vorm, dat kreeg ik vaker terug als feedback. Voor mij was dit leerarrangement een lastige omdat ik niet als docent verbonden ben aan een faculteit. Hierdoor moest ik meer moeite doen om aan de benodigde documenten te komen en om collega’s te bevragen. Vanwege mijn rol als projectleider van een innovatieproject rondom MOOC’s (Massive Open Online Course) bij de faculteit ICT van Zuyd Hogeschool heb ik van deze faculteit het curriculum geanalyseerd.

De eerste weken stond in het teken van verzamelen van materiaal. De bronnen heb ik gevonden met hulp van de onderwijscoördinatoren, zij zijn betrokken bij het ontwerp en implementatie van het herzien curriculum van de faculteit. Ik heb via de examinator toegang gekregen tot de Blackboard-community waar de projectdocumenten gedeeld worden. Met de faculteitsdirecteur, de 3 onderwijscoördinatoren en de 3 teamleiders heb ik gesprekken gevoerd om tot een heldere analyse te komen. Met behulp van het Spinnenweb van Van den Akker (Thijs & Akker, 2009) heb ik het curriculum geanalyseerd. Mijn curriculum analyse deel A (prezi), deel B en C heb ik via peer feedback constant aangepast en verbeterd. Het eindproduct is gedeeld via het blogbericht “Proces tot curriculumanalyse A-B-C”.  Mijn eerste bevindingen zijn goed beoordeeld door mijn docent en peers. Deze heb ik ook teruggekoppeld naar de collega’s met wie ik de gesprekken gevoerd heb.

In de volgende periode werden we met flowopdrachten uitgedaagd een creatief herontwerp te bedenken. Hierover heb ik geblogd:

om te komen tot een mogelijk herontwerp voor de minor Gaming. Na overleg met het MOOCZI projectteam en de onderwijscoördinatoren bleek dat er meer behoefte was aan een herontwerp voor Basis wiskunde.  

Vervolgens aan de slag met modellen, piramides om leerdoelen in te gieten. Het moest vervolgens ook nog integratie omvatten. Zoeken in handboeken van Coppoolse & Vroegindeweij (2010), Valcke (2010), Rondeel (2012) en Kessels & Keursten (2011) leverden inzichten op in Miller en Bloom. Samen met mijn mede-ontwerpers van het Ontwerpbureau Trapeze worstelden we met al deze trappen. Mijn eerste doelbepaling werd een ‘go again’. Met de uitgebreide feedback van docent en peers weer verder met ontwerpen. Miller werd losgelaten omdat de leerdoelen van wiskunde al in een mooi model was opgezet in het referentiekader taal en rekenen. Gagné werd nog eens kritisch bekeken, maar verder niet meer betrokken in mijn herontwerp. Er zijn zoveel modellen, frameworks, taxonomieën te gebruiken. Kenmerkend voor al deze modellen is dat ze het ontwerpproces opdelen in stappen. Het ontwerpproces wordt hierdoor systematisch benaderd. Dat heb ik ontdekt en geleerd.

Tijdens mijn presentatie van mijn herontwerp in de vorm van een Pecha Kucha kreeg ik als feedback van mijn ontwerpbureau en de docent dat de onderbouwing van de diverse modellen duidelijk was. Na toelichting werd ook duidelijk waarom voor wiskunde was gekozen (ruim de helft scoorde onvoldoende op de toets) en dat dit aansloot op de onderwijsvisie van de faculteit (en van mij): open en online met veel aandacht voor samenwerken.

En toen mocht ik eindelijk aan de slag met Gilly Salmon (2002) in mijn herontwerp. In mijn blueprint heb ik haar uitgangspunten met betrekking tot het ontwerpen van een online leeromgeving opgenomen. Om haar Five Stage Model beter te kunnen begrijpen heb ik me aangemeld voor haar MOOC (Massive Open Online Course) Carpe Diem. Het lukte me niet om naast deze opdracht ook nog 8 uur per week te investeren in de opdrachten van deze MOOC. Wel heb ik door in deze leeromgeving rond te kijken, ervaren hoe zij motivatie en online socialisation vorm geeft. Uiteraard heeft Salmon ook aandacht voor scaffolding, het immers een integraal onderdeel van zelfsturing.

Over mijn bleuprint heb ik gespard met mijn ontwerpbureau, de onderwijscoördinator, een docent en enkele studenten. Door de feedback kreeg ik mijn herontwerp scherper. Via mijn blog en twitter heb ik nog een oproep gedaan om experts te betrekken. Ik vind het lastig om experts te benaderen in deze fase van mijn herontwerp. Ik had liever eerst iets meer product willen laten zien hebben. Ik merk dat al doende bij het inrichten van de open online leeromgeving er nieuwe inzichten komen, of (technische) drempels die uitvoering bemoeilijken. Via mail heb ik ook de teamleiders, onderwijscoördinatoren, projectteam MOOCZI en de faculteitsdirecteur gevraagd om tips en verbeterpunten. Hierop heb ik geen reactie ontvangen. Ondanks dat Pierre Gorissen niet bij mijn presentatie aanwezig kon zijn, heeft hij de tijdgenomen om mijn doelbepaling en herontwerp van schriftelijke feedback te voorzien.
Op de valreep kreeg ik nog feedback van mijn collega en I-adviseur Harry Vaessen. Helaas was het te kort dag om dit nog te verwerken in mijn herontwerp.

Ter voorbereiding op de informatiemarkt tijdens de inspiratiemiddag heb ik een poster gemaakt.  Mijn Pecha Kucha heb ingesproken. Dit bleek achteraf niet nodig omdat het geheel zonder audio afgespeeld zou worden. Tevens zal een filmpje getoond worden waarin een docent en een student een voorbeeldvraag uitwerken met behulp van open onderwijsmateriaal en een online samenwerkingstool.
In Blackboard Coursesites heb ik de cursus Basis Wiskunde aangemaakt maar die moet nog wel helemaal opgebouwd en gevuld worden.

Het ontwerpen was een hele uitdaging dat lag aan het feit dat ik geen deel uit maak van een onderwijsteam waardoor het minder gemakkelijk was met collega’s te sparren. Tijdens het hele proces moesten we divergent en convergent denken, outside the box denken en in de flow komen. Dit stond wat mij betreft haaks op de opdracht: leerdoelen formuleren en trapmodellen ontwikkelen.

Op mijn duoblog 2beJAmmed heb ik ook enkele blogberichten geschreven over dit leerarrangement:

zaterdag 24 mei 2014

Afronding LA2

Het is klaar! Hierbij een overzicht van mijn producten gemaakt ten behoeve van dit leerontwerp. In deze documenten wordt regelmatig verwezen naar mijn blogberichten om processen te verklaren of theorieën te ondersteunen. Veel leesplezier!

Blackboard Coursesites

Voor mijn herontwerp gebruiken we Blackboard Coursesites.
In dit filmpje tonen een wiskunde docent en een student hoe je in deze leeromgeving online een vraag kunt stellen en beantwoorden. Tevens zie je dat er gebruik gemaakt wordt van open onderwijsmateriaal.


Het is een demo. Deze leeromgeving moet nog helemaal ingevuld worden. Dat gaat de komende maanden gebeuren. Toegang tot deze leeromgeving kan je aanvragen via:
https://nl.coursesites.com/s/_BasisWiskunde
Je hebt hiervoor wel een Blackboard Coursesites nodig.


De opzet: voor deze open online leeromgeving heb ik tbv de informatiestand op de inspiratiemiddag gevisualiseerd. Via de QR-code kunnen bezoekers meer informatie verkrijgen.
maandag 19 mei 2014

Exporteer je blog naar pdf

Het einde van LA2 is inzicht. We hebben gehoord dat we al onze documenten in een laatste blogbericht moeten plaatsen maar ook moeten sturen naar het e-mailadres van MLI. Uiteraard alles voor de accrediatiecommissie. Alle summatieve beoordelingen behoren immers 7 jaar bewaard te blijven.

Het verzoek is alle documenten in PDF aan te leveren. Nu heb ik toch wel heel veel (leuke!) tijd gestopt in dit blog. Ook hiervan is het belangrijk dat dit proces bewaard blijft. Gelukkig is er een 'tool 4 that'! 

Met BlogBooker kan je met van je Blogger en WordPress blog een boek of pdf maken.
Hiervoor moet je eerst je blog exporteren.

Ga naar je Dashboard van Blogger -> Instellingen -> Overig. Bij hulpprogramma's is een optie om je blog te exporteren. Klik op downloaden en je blog maakt een .xml bestand


Ga naar BlogBooker. Selecteer de optie PDF en vervolgens Blogger.
Voegt het .xml bestand toe [via bestand kiezen]
Vul het url van je website in [http://..... .blogspot.nl]

Vervolgens heb je nog diverse instelmogelijkheden tot je beschikking:

 • datum van-tot instellen 
 • inhoudsopgave
 • reacties 
 • header/footer n
 • nieuwe pagina per bericht 
 • layout in een of twee kolommen  
 • omgekeerde chronologische volgorde
Via het blog van Trendmatcher

Dit kan je natuurlijk ook doen met een WordPress blog.

Het PDF kan je downloaden - opslaan en opsturen naar MLI ter beoordeling.
Het is toch zonde van al je werk om je blogberichten niet te (laten) bewaren ;)

Succes met de laatste loodjes!

Blueprint

Eindelijk kreeg ik te horen dat mijn trapmodel goed was :)
Op basis van mijn Pecha Kucha heb ik een blueprint gemaakt voor het herontwerp voor basis wiskunde van faculteit ICT van Zuyd Hogeschool.

Learning OnLine

De toetsresultaten en de blokevaluaties van het onderdeel wiskunde over de afgelopen periode lieten een onvoldoende score zien zowel qua vereiste niveau als qua studiehouding. In overleg met een onderwijscoördinator en het projectteam MOOCZI is om deze reden gekozen om wiskunde (rekenen) niveau in een open online samenwerkingsomgeving te stimuleren. Hierdoor worden zowel competenties wiskunde als samenwerken en zelfsturing gestimuleerd.

Wiskunde wordt formatief getoetst als onderdeel van een onderwijseenheid tijdens de propedeuse. Voor wiskunde wordt het niveau 3F volgens het referentiekader rekenen geëist. Dit staat gelijk aan mbo-4, havo en vwo niveau. Studenten ontvangen momenteel ondersteunings- en oefenmateriaal om deze competenties op te frissen. Tevens worden enkele inloopspreekuren ingepland waar studenten met gerichte vragen een docent kunnen consulteren. Het herontwerp is gericht om dit materiaal in open online leeromgeving aan te bieden.


Vorige week heb ik over mijn ideeën gespard met de onderwijscoördinator, een docent en enkele studenten. Iedereen zag dat 'het goed was' *grinnik* Met de feedback kreeg ik mijn herontwerp nog scherper. Uitgangspunten in het kort:

 • via een drietal zelftoetsen oplopend in niveau kan de student zijn kennis van basis wiskunde checken
 • eindniveau is 3F van referentiekader
 • via badges wordt kennis verwerven en samenwerken gestimuleerd
 • open leeromgeving wordt gebouwd in Blackboard Coursesites
 • zo veel mogelijk gebruik gemaakt van Open Educational Resources
 • vergroten van kennis geschiedt door uitwerken voorbeeldvragen mbv oa video's (Khan)
 • forum met een aantal vaste discussielijnen
 • chatfunctie koppelen aan ticketsysteem
 • studenten DoIT@Zuyd zijn e-moderators, community voor studenten door studenten

Zie hier mijn blueprint

Wij werden gevraagd om bij onze presentatie experts uit te nodigen. Nu heb ik in deze blogpost al uitgelegd waarom ik dit lastig vond. Ik vraag het nu via dit blog en via twitter, misschien dat dit enige reactie oplevert? Mijn eeuwige dank heb je!

En zoals José al zei: "nu naar je kracht en laat je creativiteit zien in online ontwerpen". Deze week ga ik aan de slag met Blackboard Coursesites om een opzetje te maken zodat ik volgende week maandag iets kan laten zien!

zondag 18 mei 2014

Scaffolding

Een aanvullende opdracht werd ons vorige week nog via het LA2blog opgedragen. Of ons ontwerp wel voldoende niveau differentiatie bevatte ...

Nu heb ik al in mijn 2beJAMmed blog nav de artikelen van van der Pol een blog over scaffolding geschreven. Citaat hieruit:

"Scaffolding bevordert de autonomie van de student, de verantwoordelijkheid voor eigen leerproces wordt meer bij student gelegd. Dit vindt plaats door middel van ‘fading‘: het geleidelijk af laten nemen van hulp. Door te scaffolden wordt actieve kennisconstructie gestimuleerd en hulp wordt gedifferentieerd gegeven (aangepast aan het niveau van de lerende, dit wordt ook wel contingent lesgeven genoemd). Een methode die aansluit bij de zelfsturend/zelfregulerend leren."

Aangezien mijn herontwerp een grote component zelfsturing bevat, zit scaffolding automatisch erin. Mijn herontwerp is gebaseerd op het Five Stage Model van Gilly Salmon. Zij zegt ook het een en ander over scaffolding, zie mijn blogpost hierover.

In het Five Stage Model van Gilly Salmon worden de stappen getoond die nodig zijn om een klimaat te creëren om samenwerken met behulp van ICT te bevorderen waardoor beter geleerd wordt. Studenten moeten door 5 verschillende fases om actief te kunnen participeren in een community (E-tivities : the key toactive online learning). De eerste stappen in het model focussen nog amper op de inhoud, maar vooral op het creëren van de juiste randvoorwaarden: toegang tot online leeromgeving , dit zijn de technische voorwaarden (Stap 1: Access and motivation) en het creëren van een community, de sociale randvoorwaarden (Stap 2: online socialisation). De volgende fasen gaan van basaal leren (stap 3: information exchange) naar diep leren (stap 4: knowledge construction) en uiteindelijk leren leren (stap 5: development). Het bereiken van de bovenste stappen gebeurt niet spontaan, bij iedere stap hoort een andere rol van de moderator. De begeleiding  in de stappen 1 t/3 wordt verzorgd door werkstudenten van Do IT @ Zuyd. In deze stappen wordt het zelfregulerend leren bevorderd en wordt via fading externe sturing afgebouwd naar gedeelde sturing. In stappen 4 en 5 betrekt de student anderen bij zijn leren. De student is in staat tot zelfsturing.
Met betrekking tot contigency: in mijn herontwerp zal dmv van drietal zelftoetsen het wiskunde niveau van de student gecheckt worden. De interventiestrategieën zullen bestaan uit instructies (oefenopdrachten, videomateriaal), mogelijkheden tot vragen stellen (chatfunctie), peer feedback.Vervolgens zullen ze via een volgende zelftoets kunnen checken of ze een hoger kennisniveau hebben bereikt).

Steigerbouw Kathmandu (Nepal 2012)

maandag 12 mei 2014

Pecha Kucha

Maandag heb ik dan mijn presentatie voor LA2. De keuze was vrij in welke vorm dat kon: pitch of pecha kucha. Omdat ik nog nooit een pecha kucha hebben gedaan, koos ik voor deze uitdaging.

Een pecha kucha is een diavoorstelling van 20 afbeeldingen van 20 seconden per dia, een totale tijd van 6:40 minuut dus.
Ik ben gekozen voor Powerpoint en ben begonnen met 20 lege dia's te maken. Omdat elke dia maar 20 seconde vertoond mag worden heb ik via de optie overgangen een overgang tussen de dia's geselecteerd en vervolgens hier ingesteld dat automatisch na 20 seconden de volgende dia wordt getoond (dus niet na een muisklik).


Ik bedacht me dat het eigenlijk wel handig was als ik een timer op elke dia had staan waarop ik zou zien wanneer de volgende dia zou verschijnen, dat zou me wat houvast geven. Ook dat kan. Ik vond verschillende filmpjes en uitleg hierover, bijvoorbeeld via Willem Karssenberg.


Je selecteert / maakt een afbeelding van een tijdbalk of een klok.
Je kiest bij animaties -> eind -> wissen en kiest bij effectopties voor de richting van links. Vul bij start 'na vorige' in en bij duur het aantal van 20 seconden.
Deze afbeelding met bijbehorende animatie kopieer je en voeg je op elke dia in (of je kopieert deze dia nog 19 x).

Op het weblog REshape las ik handige tips die ik gebruikt heb voor mijn voorbereiding (ik heb geen gebruik gemaakt van een storybord, tijdens het herschrijven van mijn trapmodel heb ik deze presentatie gemaakt):

 • Zorg dat je per dia niet te veel wil vertellen. Er is geen 'terug' en 'vooruit, de dia's gaan automatisch verder.
 • Vermijd het gebruik van tekst in je dia's. Je publiek heeft immers maar 20 seconden de tijd om de tekst te lezen. Ze moeten ook nog naar jou luisteren. Dit betekende dat ik nog eens kritisch naar de afbeeldingen van mijn trapmodellen heb gekeken.
 • De dia's zijn illustratief voor je verhaal.
 • Uiteraard kun je een blokje van 20 seconden ook gebruiken om een filmpje te laten zien, een dansje te doen (haha) of een stukje te zingen (nou nee), iets voor te lezen, iets te demonstreren ... alles kan.
 • Het 20x20 formaat laat weinig ruimte voor improvisatie. Dus oefenen. En nog een keer. En leer de presentatie uit je hoofd. Ook geen kaartjes? Nee, ook geen kaartjes!
 • Of je het goed doet of slecht. Het maakt niet uit. Na 6:40 minuut is het voorbij.
Ik zag een paar erg creatieve pecha kucha's, nou dat zal het niet worden deze keer. Misschien een volgende keer of ....


Als dit nou lukt dan kan ik ook nog eens een Ignite proberen. Het schijnt iets gemakkelijker te zijn dan een Pecha Kucha. Bij Ignite krijgt een spreker 5 minuten voor 20 dia's, elke dia verdwijnt dus na 15 seconden.Dat betekent bij een spreeksnelheid van 160 woorden per minuut dat je ongeveer 40 woorden per dia hebt.
Ignite's motto: "enlighten us, but make it quick"...

Klik hier voor mijn Pecha KuchaIk heb dit gebaseerd op mijn herziene versie van het trapmodel.

Epert raadplegen

In LA2 ‘Uitdagend Ontwerpen’ maak je een herontwerp van deel van het curriculum van je eigen school. Je bepaalt op basis van een analyse van dat curriculum en empirische kennis welke kenmerken je herontwerp moet hebben. Belangrijke onderdelen in je ontwikkelproces zijn een goede doelbepaling, interactie met collega’s op jouw school, consultatie van experts en een pitch waarin je je herontwerp kernachtig toelicht

Mede bepalend voor de beoordeling van dit leerarrangement is het betrekken van experts. We werden nadrukkelijk gevraagd om naast de leden van ons ontwerpbureau en de docent experts uit te nodigen. Ik vond dit een lastige opgave. Onze presentatie duurt tussen de 3 en 6 minuten, daar laat je toch geen expert voor overkomen? Toch heb ik de stoute schoenen aangetrokken en Pierre Gorissen uitgenodigd. Dat durfde ik wel ;) Hij werkt immers in Eindhoven. Helaas Pierre had al een afspraak. Adriaan zou nu een expert voor mij uitnodigen. Ik ben benieuwd wie ik straks zal ontmoeten :). Ik merk sowieso dat vele experts op het gebied van onderwijsinnovatie overvraagd worden door de vele collega's die met een master bezig zijn. Komt er een moment dat voor hen de grens bereikt is weer eens met iemand te sparren?
Ik raadpleeg wel vele nationale experts maar dan vooral via hun blogs of twitter, dit werkt sneller voor mij :). Wat ik in dit proces lastig vind is om de collega's van de faculteit ICT te betrekken. Als I-adviseur en projectleider zit ik niet zo dicht bij hun onderwijs dat ik tussendoor even snel met hen kan sparren. Daarnaast is de werkdruk enorm hoog waardoor een studie-opdracht (hoe toepasbaar ook) niet een hoge prioriteit krijgt. Een complicerende factor vind ik dat dit leerarrangement veel onderbroken is door vakantieperiodes waardoor het extra lastig was om overlegmomenten in te plannen met de ICT-collega's.


Update 24 mei: Pierre Gorissen heeft me nog schriftelijke feedback gegeven.


zaterdag 10 mei 2014

Hallo Gagné?

Tijdens het skype gesprek noemde Adriaan het model van Robert Gagné. Dit kende ik niet, dus op zoek in mijn boeken. Allereerst in Valcke (ik mis toch zo een goed register in dit boek, ik zoek nu vaker via Google Books. Helaas is alleen editie 2007 te doorzoeken op deze manier waardoor paginanummering niet overeenkomt).

Gagné behoort tot de cognitivistische leerpsychologie. Volgens cognitivisten spelen informatieverwerkingsprocessen volledig in de hersenen af. De instructieprocessen vallen volgens Gagné in negen stappen uiteen. Deze stappen lijden tot een consistente opbouw van informatieverwerking tijdens de les om het gewenste leerresultaat te bereiken. De rol van docent is sturend. Hij bepaalt de leerdoelen en de leerresultaten, als de docent niets aanreikt hoeft de lerende niets te doen. Dit past niet helemaal bij de sociaal-constructivistische onderwijsvisie van de faculteit ICT ;) .

nine events of instruction
Toch kan het instructional design van Gagné ook worden ingezet in de ontwikkeling en het ontwerp van sociaal-constructivistische leeromgevingen. Het heeft wel iets weg van de stappen van Gilly Salmon :)
Gagné onderscheidt verschillende leereffecten. Deze veronderstellen wel de aanwezigheid van interne (voorkennis) en externe (leeromgeving) condities.


Ook houding heeft volgens Gagné dus gevolgen voor het leren.Gagné zegt dat bij een attitudedoel sprake is van een bepaalde houding met onderliggende vaardigheden. Ten aanzien van zelfsturing betekent dit dat de student vanuit persoonlijke opvattingen over gevoel en begrip een eigen handelwijze kiest.

Ik heb verder Gagné niet meer betrokken in mijn herontwerp. Er zijn zoveel modellen, frameworks, taxonomieën te gebruiken. Kenmerkend voor al deze modellen is dat ze het ontwerpproces opdelen in stappen. Het ontwerpproces wordt hierrmee systematisch benaderd. Dat heb ik nu ontdekt en geleerd. 

Afbeeldingen uit: 
Valcke, M. (2010). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap : een inleiding voor ontwikkelaars van instructie en voor toekomstige leerkrachten. Gent: Academia Press.

Models Instructional Design