Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

maandag 12 mei 2014

Epert raadplegen

In LA2 ‘Uitdagend Ontwerpen’ maak je een herontwerp van deel van het curriculum van je eigen school. Je bepaalt op basis van een analyse van dat curriculum en empirische kennis welke kenmerken je herontwerp moet hebben. Belangrijke onderdelen in je ontwikkelproces zijn een goede doelbepaling, interactie met collega’s op jouw school, consultatie van experts en een pitch waarin je je herontwerp kernachtig toelicht

Mede bepalend voor de beoordeling van dit leerarrangement is het betrekken van experts. We werden nadrukkelijk gevraagd om naast de leden van ons ontwerpbureau en de docent experts uit te nodigen. Ik vond dit een lastige opgave. Onze presentatie duurt tussen de 3 en 6 minuten, daar laat je toch geen expert voor overkomen? Toch heb ik de stoute schoenen aangetrokken en Pierre Gorissen uitgenodigd. Dat durfde ik wel ;) Hij werkt immers in Eindhoven. Helaas Pierre had al een afspraak. Adriaan zou nu een expert voor mij uitnodigen. Ik ben benieuwd wie ik straks zal ontmoeten :). Ik merk sowieso dat vele experts op het gebied van onderwijsinnovatie overvraagd worden door de vele collega's die met een master bezig zijn. Komt er een moment dat voor hen de grens bereikt is weer eens met iemand te sparren?
Ik raadpleeg wel vele nationale experts maar dan vooral via hun blogs of twitter, dit werkt sneller voor mij :). Wat ik in dit proces lastig vind is om de collega's van de faculteit ICT te betrekken. Als I-adviseur en projectleider zit ik niet zo dicht bij hun onderwijs dat ik tussendoor even snel met hen kan sparren. Daarnaast is de werkdruk enorm hoog waardoor een studie-opdracht (hoe toepasbaar ook) niet een hoge prioriteit krijgt. Een complicerende factor vind ik dat dit leerarrangement veel onderbroken is door vakantieperiodes waardoor het extra lastig was om overlegmomenten in te plannen met de ICT-collega's.


Update 24 mei: Pierre Gorissen heeft me nog schriftelijke feedback gegeven.


1 opmerking: