Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

zaterdag 10 mei 2014

Hallo Gagné?

Tijdens het skype gesprek noemde Adriaan het model van Robert Gagné. Dit kende ik niet, dus op zoek in mijn boeken. Allereerst in Valcke (ik mis toch zo een goed register in dit boek, ik zoek nu vaker via Google Books. Helaas is alleen editie 2007 te doorzoeken op deze manier waardoor paginanummering niet overeenkomt).

Gagné behoort tot de cognitivistische leerpsychologie. Volgens cognitivisten spelen informatieverwerkingsprocessen volledig in de hersenen af. De instructieprocessen vallen volgens Gagné in negen stappen uiteen. Deze stappen lijden tot een consistente opbouw van informatieverwerking tijdens de les om het gewenste leerresultaat te bereiken. De rol van docent is sturend. Hij bepaalt de leerdoelen en de leerresultaten, als de docent niets aanreikt hoeft de lerende niets te doen. Dit past niet helemaal bij de sociaal-constructivistische onderwijsvisie van de faculteit ICT ;) .

nine events of instruction
Toch kan het instructional design van Gagné ook worden ingezet in de ontwikkeling en het ontwerp van sociaal-constructivistische leeromgevingen. Het heeft wel iets weg van de stappen van Gilly Salmon :)
Gagné onderscheidt verschillende leereffecten. Deze veronderstellen wel de aanwezigheid van interne (voorkennis) en externe (leeromgeving) condities.


Ook houding heeft volgens Gagné dus gevolgen voor het leren.Gagné zegt dat bij een attitudedoel sprake is van een bepaalde houding met onderliggende vaardigheden. Ten aanzien van zelfsturing betekent dit dat de student vanuit persoonlijke opvattingen over gevoel en begrip een eigen handelwijze kiest.

Ik heb verder Gagné niet meer betrokken in mijn herontwerp. Er zijn zoveel modellen, frameworks, taxonomieën te gebruiken. Kenmerkend voor al deze modellen is dat ze het ontwerpproces opdelen in stappen. Het ontwerpproces wordt hierrmee systematisch benaderd. Dat heb ik nu ontdekt en geleerd. 

Afbeeldingen uit: 
Valcke, M. (2010). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap : een inleiding voor ontwikkelaars van instructie en voor toekomstige leerkrachten. Gent: Academia Press.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten