Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

maandag 19 mei 2014

Blueprint

Eindelijk kreeg ik te horen dat mijn trapmodel goed was :)
Op basis van mijn Pecha Kucha heb ik een blueprint gemaakt voor het herontwerp voor basis wiskunde van faculteit ICT van Zuyd Hogeschool.

Learning OnLine

De toetsresultaten en de blokevaluaties van het onderdeel wiskunde over de afgelopen periode lieten een onvoldoende score zien zowel qua vereiste niveau als qua studiehouding. In overleg met een onderwijscoördinator en het projectteam MOOCZI is om deze reden gekozen om wiskunde (rekenen) niveau in een open online samenwerkingsomgeving te stimuleren. Hierdoor worden zowel competenties wiskunde als samenwerken en zelfsturing gestimuleerd.

Wiskunde wordt formatief getoetst als onderdeel van een onderwijseenheid tijdens de propedeuse. Voor wiskunde wordt het niveau 3F volgens het referentiekader rekenen geëist. Dit staat gelijk aan mbo-4, havo en vwo niveau. Studenten ontvangen momenteel ondersteunings- en oefenmateriaal om deze competenties op te frissen. Tevens worden enkele inloopspreekuren ingepland waar studenten met gerichte vragen een docent kunnen consulteren. Het herontwerp is gericht om dit materiaal in open online leeromgeving aan te bieden.


Vorige week heb ik over mijn ideeën gespard met de onderwijscoördinator, een docent en enkele studenten. Iedereen zag dat 'het goed was' *grinnik* Met de feedback kreeg ik mijn herontwerp nog scherper. Uitgangspunten in het kort:

  • via een drietal zelftoetsen oplopend in niveau kan de student zijn kennis van basis wiskunde checken
  • eindniveau is 3F van referentiekader
  • via badges wordt kennis verwerven en samenwerken gestimuleerd
  • open leeromgeving wordt gebouwd in Blackboard Coursesites
  • zo veel mogelijk gebruik gemaakt van Open Educational Resources
  • vergroten van kennis geschiedt door uitwerken voorbeeldvragen mbv oa video's (Khan)
  • forum met een aantal vaste discussielijnen
  • chatfunctie koppelen aan ticketsysteem
  • studenten DoIT@Zuyd zijn e-moderators, community voor studenten door studenten

Zie hier mijn blueprint

Wij werden gevraagd om bij onze presentatie experts uit te nodigen. Nu heb ik in deze blogpost al uitgelegd waarom ik dit lastig vond. Ik vraag het nu via dit blog en via twitter, misschien dat dit enige reactie oplevert? Mijn eeuwige dank heb je!

En zoals José al zei: "nu naar je kracht en laat je creativiteit zien in online ontwerpen". Deze week ga ik aan de slag met Blackboard Coursesites om een opzetje te maken zodat ik volgende week maandag iets kan laten zien!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten