Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

dinsdag 21 april 2015

Feedback ontvangen van Myriam en Rick

Myriam heeft me feedback gegeven en daarbij de volgende vragen gesteld. Ik heb deze beantwoord.

Vraag 1 De gekozen studieroute bepaalt de plaats waar geleerd wordt. Waarom deze inperking binnen het scenario? 

Wij hebben gekozen voor een scenario waar het onderwijs plaatsvindt in een fysieke omgeving. Het bestaansrecht van het onderwijs ligt in de ontmoeting tussen mensen. Hiervoor is de inrichting van deze fysieke ruimte net zo belangrijk. De juiste ruimte stimuleert de juiste ontmoeting. Afhankelijk wat je wilt leren kies je de geschikte ruimte hierbij. Bijvoorbeeld via het meester-gezel principe bij één van de vakmensen, samen in ontmoeting in één van de S2M-omgeving, met elkaar iets maken in een makerspace etc. Dat wat je wilt leren bepaalt dus ook de ruimte waar je dat kunt leren.

Vraag 2 Het geven en krijgen van feedback is een belangrijk onderdeel in jullie scenario. Wat verandert dan mbt feedback de komende 15 jaar? 

Door de technologische ontwikkelingen wordt feedback ook steeds meer automatisch gegeven. Al je leeractiviteiten worden immers gemonitord en bijgehouden (learning analytics). Daardoor is al te voorspellen waar je talenten zitten maar ook je zwakten. Door één van je wearables krijg je instant feedback op wat je gedaan hebt waardoor je je verder kunt ontwikkelen.

Vraag 3 De lerende bouwt zijn portfolio op. Hoe borg je de kwaliteit van het geleerde? Is er sprake van kaders en indien ja, wie bepaalt deze?

Het portfolio zoals ik dat zie voor de toekomst is een studie- en ontwikkeldossier dat vanaf je geboorte met je meegroeit. Met dit digitale dossier kan je aantonen welke kennis en vaardigheden je bezit. Er zijn geen instanties meer die kaders bepalen. Meten is niet meer de standaard maar kwalificatie, socialisatie en subjectivering (Biesta). Onderwijs is afgestemd op de vraag van de lerende. De docerende zal in gesprek met de lerende bekijken wat ze al weten, wat niet, wat ze belangrijk vinden. Uitgangspunt is vakmanschap, verbinding en vertrouwen. De professionals (werkveld en onderwijs) weet door zijn vakmanschap welke ontwikkelingen belangrijk zijn voor de aankomende professional.

Rick heeft mij ook feedback gegeven en heeft mij de volgende vragen gesteld:

Vraag 1 Je bent nu I-adviseur. Hoe ziet jouw rol er uit in 2030 (in jullie scenario)? 

Veranderingen houden niet op. Innovatie blijft. En als we de Wet van Moore mogen geloven verdubbelt de technologisch vooruitgang elke 2 jaar. Dat betekent dat er altijd change agents en opinion leaders blijven (zo zie ik mezelf :) ) die de innovaties omarmden, duiden en verspreiden.

Vraag 2 Hoe wordt de kwaliteit van het onderwijs in 2030 gewaarborgd?

De kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd door de professionals die er werken. In mijn toekomstscenario wordt vakmanschap weer gewaardeerd. En krijgt de onderwijsprofessional het vertrouwen terug. Het is het niet meer alleen de overheid die kwaliteit bepaalt. In de professionele leefgemeenschappen die er dan zijn, wordt de kwaliteit van het onderwijs in gezamenlijkheid geborgd.

Myriam en Rick bedankt voor jullie tops en tips, ook voor mijn bijdrage aan het Challenge Team. Ik zal in mijn reflectieblog hier verder nog op in gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten