Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

zondag 15 februari 2015

#onderwijs2032Staatssecretaris Dekker startte in november een ‘nationale brainstorm’ over de inhoud van ons onderwijs. Via #onderwijs2032 reageerden meer dan 17 000 mensen. Deze brainstormfase is nu afgerond (presentatie en complete analyse).
12 februari is het platform / de website onsonderwijs2032 gelanceerd. Het platform onder leiding van Paul Schnabel begint nu aan de dialoogfase. Zij gaan de maatschappelijke dialoog structuren en verdiepen en een internationaal vergelijkende analyse uitvoeren. Op basis daarvan zal het platform het kabinet dit najaar adviseren welke kennis en vaardigheden leerlingen op school zouden moeten leren om optimaal in onze toekomstige samenleving te participeren. Dit advies zal vervolgens de basis vormen voor een herziening van de onderwijsinhoud de komende jaren.
- Via Vives -

Het #onderwijs2032 gaat met name over het kerncurriculum van 4 tot 18 jaar, dus niet voor de onderwijssector HBO. Uiteraard wel van het belang voor het HO omdat zij hun curriculum weer moeten aanpassen op de instroom die komt. De minimale doelen van het huidige kerncurriculum worden lang niet door alle scholen gehaald, zou dit met dit initiatief straks wel gebeuren? Op Blogcollectief Onderzoek Onderwijs wordt door Marijke Kaatee een interessante discussie in gang gebracht over de rol van leerkrachten hierbij (zie ook de reacties onder het blog). In De Correspondent Waarom je creativiteit niet met een stappenplan kunt bereiken uit Johannes Visser kritiek op SLO die lesplannen 21st centurys skills aanbiedt, met name op het gebied van 'creativiteit'. Niet alles is te beheersen en te vangen in leerlijnen. De onderliggende vraag is: wat is de rol van de leerkracht/docent bij een nationaal curriculum?

Zie ook
Andere blogs op Blogcollectief Onderzoek Onderwijs over #onderwijs2032
De website Rijksoverheid
en deze uitzending van Nieuwsuur: Welke kennis en vaardigheden hebben kinderen nodig?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten