Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

zaterdag 26 april 2014

Een Go Again

Zoals verwacht kreeg ik geen GO op mijn trapmodel. Met de feedback van mijn collega's van het ontwerpbureau en Michiel weer aan de slag.

Mijn redeneerlijn vanuit mijn curriculum-analyse naar mijn her-ontwerp zat al goed in elkaar, kreeg ik als feedback van Michiel. Maar ik zit ik teveel met de eindvorm in mijn hoofd. Dat weet ik. Dat komt omdat ik het vanuit mijn rol als projectleider van MOOCZI benader, dan weet je dat het een open online leeromgeving moet worden. Er was wat onduidelijk in mijn verantwoording over het onderdeel prestatie-indicatoren. Deze worden vanuit de faculteit ICT benoemd bij een onderwijseenheid, daarom heb ik toch gehandhaafd. Ik vind ze van wezenlijk belang voor het einddoel van dit herontwerp. Het een en ander in andere volgorde geplaatst en geherformuleerd.

Trapmodel wiskunde.
Ik heb de leerinhouden die in de referentieniveau 3F zijn omschreven herordend in Miller.Ik heb me hierbij niet meer beperkt tot alleen het onderdeel 'verhoudingen'.

Trapmodel zelfsturing
Ik heb wat meer literatuur verzameld rondom het theoretisch concept 'zelfsturing'. Ik kwam op het spoor van het didactisch model 'Drive'

Handig voor het creeëren van die open en online leeromgving! Later ... :)
Op advies heb ik de passende leeromgeving uit het trapmodel zelfsturing gehaald (al hoewel ik die wel uit een voorbeeld van vorig jaar had overgenomen). Ik heb het Five Stage Model van Salmon NU even losgelaten ;) Maar zal haar er toch weer snel erbij halen. Ik zal dit herontwerp niet voor 28 mei in een online leeromgeving verwerkt hebben. Echter binnen het MOOCZI-project gaan we er wel de komende weken mee aan de slag. Wellicht dat ik het tijdens LA3 het resultaat kan tonen :)

Voor een GO moest ik mijn trapmodel het begrip zelfsturing meer operationaliseren. Op advies van peer José het artikel van Zimmerman bestuderdeerd. En peer Mieke bracht me op het spoor van Learning by Ladders.
Dit alles resulteert in een nieuw trapje.

Zie hier mijn aangepaste versie van de doelbepaling voor basiscursus Wiskunde.
Nu een GA of weer een GA (Go Again)?


Ik probeer maandagmiddag nog even met Adriaan te skypen en 's avonds gaat het reflectiebusje (mijn carpoolmaatjes) samen met mijn ontwerpbureau nog even sparren. Ik hoop dan dat ik klaar ben zodat ik de pitch van 12 mei kan voorbereiden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten