Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

maandag 12 januari 2015

LA4 The Challenge

Druk bezig met de afronding van LA3 staat LA4 al klaar voor de volgende uitdaging ....


Gamen! Leuk! Op naar Challenge Day!

Wat staat ons te wachten? Volgens de website van MLI Fontys
In de eerste drie leerarrangementen zijn relaties gelegd met de situatie binnen de eigen onderwijsorganisatie. In dit leerarrangement wordt de blik naar buiten gericht: naar de maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op het onderwijs. Op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van maatschappelijke trends (o.a. globalisering, duurzaamheid, ongelijkheid) en veranderende leerling-populaties, veranderende regelgeving en veranderende onderwijscontexten, wordt gekeken naar de toekomstige onderwijsbehoefte van lerenden in de eigen onderwijssector. De eigen praktijk wordt in relatie tot een aantal van de maatschappelijke ontwikkelingen kritisch onder de loep genomen. Dit leidt tot een ‘urgent vraagstuk’ voor de eigen organisatie. Als antwoord op het meest urgente vraagstuk van de organisatie wordt een ‘toekomstbeeld’ ontwikkeld dat tijdens een door studenten georganiseerde Challenge Day overtuigend wordt gepresenteerd. Het toekomstbeeld schetst mogelijkheden en kansen om beter gebruik te maken van de veranderende maatschappij bij de vormgeving van het onderwijs voor de lerende van de toekomst (2030).
Maar eerst nog een ander klusje .... leerinterventie LA3 afschrijven :)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten