Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

maandag 26 januari 2015

Leren in 2030 #LA4


Ter voorbereiding voor de eerste bijeenkomst stond in de korte omschrijving van dit leerarrangement een verwijzing naar de visie en roadmap van de gemeente Eindhoven voor het leren in 2030 in de Brainport regio, zie website 'Leren in Eindhoven in 2030'.


Het eindrapport 'Leren in Eindhoven 2030 - Visie en roadmap voor de toekomst van educatie' is te downloaden als pdf.

De Roadmap bestaat uit een drietal invalshoeken waaraan een aantal uitgangspunten zijn geformuleerd.

Vorm & inhoud van onderwijs Welke kennisontwikkelingen in onderwijs en leren vinden de komende jaren plaats die bijdragen aan het realiseren van het toekomstscenario? 

 • Basisvoorziening voor alle kinderen (spelenderwijs leren met erkenning van de eigenheid van kinderen in een sociale context) 
 • Veilige en stimulerende thuisbasis (waarborgen dat alle kinderen kunnen opgroeien in een omgeving waar het zich optimaal kan ontwikkelen) 
 • Focus op leggen van een brede basis met flexibiliteit in leervormen (zorgen dat alle kinderen een basis hebben die flexibiliteit biedt in de individuele keuzes die ze gaan maken) 
 • Stimuleren onafhankelijk denken (breed aanbod van ervaringen waardoor kinderen leren om gaan met tegenslag en meningsverschillen) 
 • Persoonlijke leerervaringen voor gemotiveerde lerenden met (deel-)kwalificatie(s) (mogelijkheid bieden voor lerenden die het aan kunnen om in het open speelveld kennis en ervaring op te doen) 
 • Thinking skills (kritisch denken & afwegen) aanleren bij jongeren (van functioneel denken naar synthese of analyse) 
 • Bewuste keuze en inzet van onderwijsmethoden (docenten maken bewuste afwegingen op welke manier een lerende het beste kan leren in aansluiting op zijn unieke profiel) 
 • Persoonlijke leerpaden voor gemotiveerde lerenden (in interactie met de coach kunnen gemotiveerde lerenden eigen leerpaden kiezen) 
 • Formatieve i.p.v. normatieve toetsing van kennis & vaardigheden (focus op de ontwikkeling van de lerende door diagnosticerende docenten die vaststellen wat hij/zij weet & kan)
 • Keuzevrijheid in vakken door certificerings- en afrekensysteem (flexibilisering van leerpaden en portfolio’s doordat lerenden vrij zijn in de keuze welke vakken ze waar volgen) 
 • Toelatings- en voortgangstoetsen (mogelijk maken van een flexibeler pakket aan leerervaringen in een oneindig leerproces) 
 • Individuele online portfolio als kwalificatieprofiel (combinatie van certificaten voor verworven competenties geeft een kwalificatie voor een bepaald beroep) 
Kortom:
Voorbereiding systeem en mensen voor grotere flexibiliteit -> Openstelling van vakken voor lerenden die voldoen aan toelatingseisen -> Individuele leerpaden voor iedereen

Technologische mogelijkheden Welke ontwikkelingen in de technologie vinden de komende jaren plaats die bijdragen aan het realiseren van het toekomstscenario? 

 • Online interactief lesmateriaal (niet tijd- en plaatsgebonden leren, met competitie- en serious gaming elementen) 
 • Aangepaste opdrachten voor leerstijlen (complexiteit van opdracht, verschil in ‘denkers’ en ‘doeners’ op basis van technisch volgen HOE iemand leert) 
 • Learning analytics & big data als basis voor persoonlijke advisering (grote hoeveelheden data die het gevolg zijn van monitoren van online leren maken het mogelijk om individueel te sturen) 
 • Gepersonaliseerde leermiddelen (samengesteld op basis van persoonlijk profiel van kennis, vaardigheden en interesses) 
 • Coaching op wereldburger niveau (learning analytics drijft het leren op competenties in de brede zin van goed burgerschap) 
 • Interactieve toetsvormen (combinatie summatieve en formatieve toetsing ter ondersteuning van leermiddelen en leerstijlen) 
 • Directe feedback geïntegreerd in leerproces (automatisch vaststellen van profiel van de lerende gen gebruiken voor advies) 
 • Toetsen met behulp van communities (gebruik van groep om onderling kennis te valideren)
 • Accreditatie met behulp van communities & big data (gebruik van big data en communities om aanbieders van leermogelijkheden te accrediteren en voor markt informatie) 
 • Investeren in toegangspunten in de klas & mediawijsheid (naar > 1 computer per 2 lerenden, met goed systeembeheer en les in mediawijsheid) 
 • Verzamelen van data voor recommender systems en learning analytics (open data gebruiken voor ontwikkeling van elektronische coach, leermiddelen en intelligente toetssystemenen)
 • Inrichten virtuele en fysieke ontmoetingsplekken voor community learning (mogelijk maken dat mensen van allerlei achtergronden en met diverse leerdoelen elkaar kunnen vinden)
 • Planning & scheduling van leerervaringen op individueel niveau (dynamische roosters om leerervaringen van lerenden op het juiste moment in te plannen) 
Kortgezegd:
Infrastructuur & dataverzameling -> Interactieve leermiddelen en toetsen -> Geïndividualiseerde leermiddelen

Context & organisatie Welke stappen en ontwikkelingen zijn organisatorisch noodzakelijk voor het realiseren van de beoogde samenwerking in het toekomstscenario, zowel in de quadrupel helix als in internationale context, te realiseren?

 • Focus op kwaliteit van en vertrouwen in docenten als lerende professionals (creëren van ruimte voor innovatie en continue verbetering van het primaire proces) 
 • Samenwerking in multidisciplinaire docententeams (gezamenlijk inhoud & vorm bepalen op basis van competenties, coaching en behandeling van problematiek) 
 • Coachingsplatform (opschaling van gepersonaliseerde leerpaden vraagt om grotere hoeveelheid en diversiteit in coaches) 
 • Rolmodellen netwerk (netwerk met een diversiteit aan maatschappelijke rolmodellen die actief hun voorbeeldfunctie uitdragen) 
 • Rolmodellen uit bedrijfsleven en organisaties inzetten in uitwisseling met onderwijs (diversiteit aan ‘mensen voor de klas’ en afwisseling van schools leren en werkplek of bedrijfscases als context) 
 • Relevante regionale profielen definiëren met de triple helix (gebruik maken van de kracht van regio voor interessante leerpaden die aansluiten bij de toekomstige behoeften) 
 • Vervlechting onderwijs en werken (uitstroommoment vervaagt: werken en leren vinden gezamenlijk plaats) 
 • Aantrekkelijke leerpaden voor banen in de regio (leerpaden gericht op de ontwikkeling van talenten die toekomst hebben) 
 • Aantrekkelijke leerpaden voor maatschappelijk thema’s in de regio (leerpaden gericht op de thema’s belangrijk voor de maatschappij)
Dat betekent:
Kwaliteit van en vertrouwen in docenten, ruimte voor innovatie in proeftuin -> Openstellen van leermogelijkheden voor roaming lerenden -> Lerend ecosysteem

De visie en de roadmap is mooi verbeeld in onderstaand filmpje

 

Deze input kan ik ook mooi gebruiken voor de visie-ontwikkeling binnen Zuyd op het gebied van ICT en onderwijs.1 opmerking:

 1. Fijne samenvatting. Deze heb ik ook nog geraadpleegd voor mijn paper maar uiteindelijk niet meer gebruikt.

  BeantwoordenVerwijderen