Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

donderdag 12 maart 2015

Quest 3: SWOT

Als leerteam hebben we gekozen voor scenario 1: plaatsafhankelijk en lerende aan het stuur.
Ik heb mijn eigen scenario gecombineerd met het scenario van mijn leerteam.
Voor de literatuurverwijzingen verwijs ik jullie naar de originele blogberichten :)

Scenario 1 Verblijven in het flexibel leercentrum 

Mensen zijn en blijven een sociaal wezen. Studenten in 2030 vinden het nog steeds belangrijk om samen te komen in de ‘living and learning villages’. In deze omgeving worden studenten uitgedaagd om zowel binnen als buiten het klaslokaal elkaar te ontmoeten. Het zijn plaatsen waar onderwijs is verbonden met het bedrijfsleven, organisaties en de beroepspraktijk.
De leermiddelen zijn zoals in 2015 al verwacht (den Ouden, Valkenburg, & den Brok, 2014) gepersonaliseerd dat betekent dat ze gebaseerd zijn op ieders persoonlijk profiel van kennis, vaardigheden en interesses. Onderwijs draait allemaal om nieuwsgierigheid, ontdekken, onderzoeken en plezier hebben. Unesco (Delors, 2013) benoemde het verwerven van een ‘body of knowledge’ zo’n 20 jaar geleden al noodzakelijk om de omgeving waarin we leven te begrijpen.
De verplichte (lange zomer) schoolvakanties zijn gelukkig sinds 2025 afgeschaft. Leren is alomtegenwoordig.Het zelfgeorganiseerd leren (DIY, Do It Yourself) is hiermee de standaard geworden. Hiermee is de verantwoordelijkheid voor het leerproces bij de student gelegd in tegenstelling wat in 2015 gebruikelijk was. De huidige technologie maakt het mogelijk dat iedereen zijn eigen portfolio bijhoudt en op deze manier zijn "eigen marktwaarde' ontwikkelt (Staes, 2012).
De ‘living and learning villages’ hebben diverse type ontmoetingsruimtes, verder geëvalueerd op het S2M-principe (Seats to meet), en zijn 24/7 - 365 dagen per jaar toegankelijk. Sinds in 2014 het Manifest MakerOnderwijs in de Tweede Kamer is aangeboden zijn veel van deze uitgangspunten in het huidige onderwijs terug te vinden. In de Makerspaces (gebaseerd op de FabLabs) kunnen studenten samen problemen oplossen en tips met elkaar delen en verkennen. Creativiteit, ontwerpen en ontwikkelen met behulp van 3D technieken en robots staan hier centraal. Deze ontwikkeling werd in het Horizon Report 2015 (Johnson, Adams Becker, Estrada, & Freeman, 2015) benoemd als een trend voor de middellange termijn (2 tot 3 jaar). Het heeft nog wat jaren geduurd, maar het leren door samen te maken is niet meer weg te denken uit het onderwijs in 2030. De huidige stand van zaken met betrekking tot wearable technology en internet of things is ondenkbaar veranderd tov 2015 (Johnson et al., 2015). Nu kunnen we met onze slimme sieraden (brillen, ringen, armbanden, horloges) en aan elkaars kleding zien of we elkaar willen ontmoeten, waar en of we samen aan bepaalde leerdoelen willen werken.

SWOT

Bij een SWOT-analyse worden intern de sterke en zwakke punten van het scenario in beeld gebracht. Extern wordt gekeken naar de belangrijkste kansen en bedreigingen.
 • Sterktes zijn unieke eigenschappen, innovaties, goed imago etc. Kennis, middelen en vaardigheden die beter zijn dan gemiddeld
 • Zwaktes betekent geen duidelijke strategie, slecht imago, onvoldoende vakkennis etc. Kennis, middelen en vaardigheden die slechter zijn dan gemiddeld
 • Kansen zijn nieuwe markten, nieuwe doelgroepen, nieuwe methoden etc.
 • Bedreigingen zijn concurrentiedruk, teruglopende markt, veranderende behoeften/wensen, beleid overheid etc.
Met behulp van het gratis online programma Gliffy heb ik onderstaande SWOT-analyse gemaakt (@via).

Ik heb bekeken waar Zuyd in het transformeren naar dit scenario in haar kracht zit en waar bedreigingen zijn.


Sterke punten
Bij Zuyd staat persoonlijke aandacht centraal waarbij het geven en ontvangen van feedback ruime aandacht krijgt. Op deze manier wil zij van studenten gewilde professionals maken. De huidige samenwerking met het beroepspraktijk, organisaties en bedrijfsleven kan hierbij een goede ondersteuning bieden. Doordat student in dit scenario eigenaar is van eigen leerproces kan hij werken vanuit zijn krachten en talenten en hierdoor precies die route kiezen die het best bij hem past waardoor hij waardevol wordt voor zijn vakgebied en de samenleving. De coachende rol van de docent is op deze manier inspirerend voor beide partijen. De docent wordt ook gevraagd voor zijn expertise maar op een tijdstip waarop de student daar behoefte aan heeft. Ze hebben elkaar nodig.

Zwakke punten
De huidige gebouwen van Zuyd hebben beperkingen om te transformeren naar de nieuwe uitdaging 'living and learning villages'. Ze zijn te veel gebaseerd op het oude leren met veel klaslokalen  en weinig open ruimtes. Het ontbreken van een duidelijke visie op leren en wat dit betekent voor de (digitale) leer- en werkomgeving is hier mede debet aan. Het werken vanuit beheersbaarheid en efficiency (in alle organisatielagen van Zuyd) kan creativiteit bevorderen maar in de praktijk verlamd het en gaat het ten koste aan de autonomie van studenten, docenten, management en organisatie. Het loslaten van controlemechanismes betekent niet dat je autoriteit verliest. Dit betekent dat open communiceren belangrijker wordt: laat maar zien wat je aan kennis hebt.
In onze huidige samenleving speelt ict al een prominente rol, dat wordt in de toekomst alleen maar meer. Onze docenten willen (en moeten) hier meer vertrouwd mee raken.

Kansen
De intensievere samenwerking met beroepspraktijk, organisaties en werkveld bevordert innovaties waar het onderwijs ook meteen van kan profiteren. Zuyd loopt op deze manier niet meer achter de nieuwe ontwikkelingen aan maar maakt er deel van uit. Vanuit beroepspraktijk is veel vraag naar aanbod ihkv leven lang leren. Het aanbieden van korte modules kan de persoonlijke leerroute van de 'eeuwige' student ondersteunen.
In het scenario van Do It Yourself leren we door interactie en connectie. De netwerksamenleving is gebaad bij professionals die in openheid hun portfolio opbouwen en zo hun "eigen marktwaarde" ontwikkelen. Dit geldt ook voor de onderwijsorganisatie, ook zij moeten hun eigen portfolio opbouwen om zo hun marktwaarde aan te tonen. De kracht van sociale netwerken is inmiddels bewezen en het ligt voor de hand dat deze omarmd moet worden.

Bedreigingen
De omgeving zit ook niet stil. Indien Zuyd niet anticipeert op nieuwe ontwikkelingen zal de concurrentie met aanbod komen zoals inspirerende ontmoetingsruimte met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Indien de overheid de regeldruk onverminderd hoog laat, beperkt dit ieders autonomie (hogeschool, management, docent, student), De krimp in de regio bedreigt de toestroom van nieuwe studenten.

@Saskia: Zou jij mijn SWOT-analyse aan de hand van de criteria willen beoordelen? :)

2 opmerkingen:

 1. He Judith,

  Super dat je een nieuw scenario hebt geschreven waarin je de visie van het leerteam en je eigen visie hebt gecombineerd. Zeker het aanhalen van de term living en learning villages spreekt tot mijn verbeelding. Het aanhalen van de wearable technology en internet of things maakt dat het echt aanvoelt als 2030.
  Je SWOT analyse is helder en prettig leesbaar. Bij ieder categorie heb je 3 aspecten genoemd en uitgewerkt. De korte omschrijving bij zwaktes is me niet helemaal duidelijk. Geen duidelijke strategie bij wat? Prettige visualisatie van je swot.
  Bij de uitwerking van de SWOT worden de kort genoemde begrippen wel duidelijk. Je schrijfstijl is kort en bondig. Fijn om te lezen.
  Bij zwakten staat in de laatste zin dat de docenten meer met ict vertrouwd moeten raken. Misschien zou je deze zin meer kunnen laten aansluiten bij de vorige zin.

  In de eisen staat dat je een verbinding moet schrijven over samenhang tussen de verschillende categorieën van SWOT. Deze mis ik nog in je analyse. Dat levert toch weer een punt op;)

  Ik vind het heel lastig om feedback te geven op je SWOT analyse. Je analyse is scherp en helder. Mijn complimenten!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dank je wel Saskia voor je mooie complimenten. Je legt wel de vinger op de zwakke plek: de samenhang tussen de categorieën. Ik worstel daarmee. Ik heb het in de tekst geprobeerd nu meer met elkaar te verbinden. Maar ik vind het wel goed zo. Ik druk op publish! Deze quest is ook weer afgerond. Op naar de volgende. Tot morgen.
  Groeten,
  Judith

  BeantwoordenVerwijderen