Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

maandag 10 maart 2014

Generieke HBO-competenties

Waar zijn algemene HBO-competenties op gebaseerd?

Er zijn Dublin-descriptoren [Kennis en inzicht | Toepassen kennis en inzicht | Oordeelsvorming | Communicatie | Leervaardigheden] en het rapport accreditatie hoger onderwijs "Prikkelen Presteren Profileren” van de commissie Franssen [verwevenheid van vakinhoudelijke en generieke comptenties]. Tegenwoordig wordt steeds meer gesproken over 21st century skills [informatievaardigheid | ICT geletterheid | technologische geletterheid].

Wat is HBO-waardig eigenlijk? vraagt Piet Kempen zich af. Ik vind de tien algemene HBO-competenties zoals hij die geformuleerd heeft wel de lading dekken.
  1. Brede professionalisering
  2. Multidisciplinaire integratie
  3. (Wetenschappelijke) toepassing 
  4. Transfer en brede inzetbaarheid 
  5. Creativiteit en complexiteit in handelen 
  6. Probleemgericht werken 
  7. Methodisch en reflectief denken en handelen
  8. Sociaalcommunicatieve bekwaamheid
  9. Basiskwalificering voor management-functies 
  10. Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid
Komt wel redelijk overeen met de 21st century skills
via 'How we measure a competency'
Geen opmerkingen:

Een reactie posten