Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

vrijdag 14 maart 2014

Go with the flow


Afgelopen maandag waren we te gast bij Josje Hardema van Eduventure om in de flow te komen :). De voormalige 'verboden stad', de leegstaande fabriekshallen van Philips was de omgeving waar het moest gebeuren. We werden ontvangen in een broeinest van creativiteit, de 4e verdieping in het Klokgebouw op Strijd-S. Het reisje met de (oude goederen) lift was al een filmische belevenis.

Josje gaf een presentatie over de rol van creativiteit in het onderwijs en hoe we dat kunnen gebruiken bij het ontwerpen van ons onderwijs. Ook de samenhang met 21 st century skills kwamen natuurlijk voorbij.
Bij creativiteit denken we vaak in eerste instantie aan iets kunstzinnigs ontwerpen. Creativiteit heeft naast maakkracht ook met denkkracht te maken. Dus divergent denken. We gingen weer aan de slag. Met post-its op een groot vel papier. Het zgn Business Model Canvas, mij al bekend van de projectaanvragen binnen Zuyd.


Iedereen had de opdracht 'neem flow-food mee' uitgevoerd. Met z'n allen hadden we weer een heerlijk flow-buffet samengesteld. Top!

Na de break kregen we een flow-opdracht:
Met mijn flowmaatjes vond ik een flowrijkplekje op een flowleertaak te ontwerpen. Als voorbeeld werd een flowarm deel in ons onderwijsaanbod genoemd. Wij hebben het dicht bij huis gehouden, namelijk de leergroepweken van de MLI. Dit vinden wij een flowarm deel van onze master.

Het doel was een effectieve besteding van de leergroepweek.

Via blog Eric
Wij dachten aan 1 dagdeel voor reflectieve rolontwikkeling. Leertaak bestaat uit spelvormen om talent, ambitie, succeservaringen te onderzoeken/stimuleren. Dit gekoppeld aan O&I en opbouw van je portfolio. Uitgangspunt zijn de rolontwikkeling van de 4 MLI-rollen.
Dagdeel 2 wordt ingevuld door de MLI-studenten. Doel is meer betrokkenheid bij elkaar en de opleiding. Leertaak is om in groepen een inspiratiesessies te organiseren vanuit eigen interesse en/of expertise (thema's kunnen ook aangedragen door MLI). Dit kan bestaan uit het zelf verzorgen van lezingen/presentaties/workshops van jouw expertise, het uitnodigen van expert.
Voorwaarde is een stimulerende fysieke en online werk- en leeromgeving.

We hebben het ontwerp verder uitgewerkt en overhandigd aan de docenten. Wij hebben onze studiepunten voor dit LA wel binnen dachten wij zo ;).
Als je goede voorwaarden en ruimte creeert (condities) komt creativiteit tot leven!
Geen opmerkingen:

Een reactie posten