Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

woensdag 22 oktober 2014

Everett Rogers: Diffusion of Innovation

Het boek van “Diffusion of Innovations”, Everett M. Rogers kan je kopen, lenen. De 3e edities is ook fulltext te downloaden via https://dl.dropboxusercontent.com/u/17762000/everett-m-rogers-diffusion-of-innovations.pdf 


Alternatief kijktip 
In de 5e druk (2003) wordt melding gemaakt van internet en hoe dat de manier van menselijke communicatie en adopteren van nieuwe ideëen zal veranderen.Daar heeft hij natuurlijk gelijk in gehad. De afgelopen 10 jaar is communicatie en daardoor de verspreiding van innovaties nogal ingrijpend veranderd.Zie mijn blog over mijn bijdrage aan de Kennisdialoog Innovatie.

In zijn boek gebaseerd op zo'n 500 wetenschappelijke onderzoeken staan generalisaties dit zijn conclusies veralgemeniseren. Deze generalisaties zijn van belang als het gaat om de diffusie (=verspreiding) van een innovatie. Zie hier voor een (Nederlandstalig) overzicht van generalisaties.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten