Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

zondag 12 oktober 2014

Gesprekstechnieken

Uit LA3 blog
"Gesprekstechnieken dragen bij aan je vaardigheden in onderwijsvernieuwingen en onderwijsbegeleidingstrajecten".

Door simulatieoefeningen (zelf en observeren) werk ik aan mijn eigen verandering. Ik leer beter reflecteren, leer mezelf nog beter kennen. Ik leer om te gaan met groepsdynamiek, weerstand en leer goed interveniëren.

Ik word beoordeeld op:
Prestatie-indicatoren:
BA. Je gaat bij je taakvervulling op verantwoorde en effectieve wijze relaties aan en onderhoudt deze (met individuen, binnen groepen en/of grotere verbanden).
BB. Je weet om te gaan met tegengestelde opvattingen in een team en tegelijkertijd de richting van een innovatie vast te houden.
BC. Je pakt signalen m.b.t. veranderingsprocessen op (bijv. van collegae) en past zo nodig de veranderstrategie op basis van deze signalen aan.
Beroepshouding aspecten:
B1. Je houdt in het handelen bewust en actief rekening met de belangen en verwachtingen en eisen van diverse stakeholders met betrekking tot het onderwijs en weegt deze belangen kritisch af.
B2. Je toont oprechte belangstelling en respect voor de ander en houdt in het handelen bewust rekening met de gevoelens, interesses en behoeften van de ander met behoud van de nodige professionele distantie.
B3. Je gaat op sociale, adequate en effectieve wijze om met mensen in verschillende functies en van verschillend niveau, karakter of achtergrond.
B4. Je houdt rekening met de verschillen in ontwikkelingssnelheid van betrokkenen en speelt hier (pro)actief op in.
B5. Je stelt je actief op in het verkrijgen en overdragen van informatie, (h)erkent en maakt gebruik van de expertise van collega’s
B6. Je staat open voor de inbreng en standpunten van collega’s en gaat hierover op een strategische wijze het gesprek met hen aan, stelt je hierbij positief kritisch op.

Mijn casus

Binnen mijn dienst (FB-ICT) is per 1 oktober een organisatorisch vernieuwingstraject gestart. Gedurende een interimperiode van 2 jaar wordt een projectorganisatie opgezet om te onderzoeken hoe het facilitair bedrijf ICT het onderwijs van Zuyd passender bij de huidige technologische ontwikkelingen kan ondersteunen.
Ik heb de directeur van mijn dienst al regelmatig op het belang van communicatie binnen en buiten de dienst gewezen. Hij zegt het ook te horen en iets mee te willen. Concrete stappen hierin worden nog steeds niet gezet. Ik vind dat het in een organisatie duidelijk moet zijn wie met wat bezig is. Dat er meer gebruik moet worden gemaakt van het sociaal kapitaal van de organisatie. Het gaat om het goed managen van het conversatiepotentieel (zie het boek De conversatie company van Steven van Belleghem). En dat het management het goede voorbeeld moet geven door actief kennis te delen en te communiceren over de strategische richting.

De mensen in mijn organisatie weten dat ik communicatie belangrijk vind. Ik krijg dan ook regelmatig vragen over mijn manier van kennisdelen, zoals ik dat doe via sociale media (Twitter, Yammer, blogs) en de wekelijkse nieuwsflits. Lerend vernieuwen: kennis uitwisselen met alle actoren in een open dialoog vind ik hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Ik heb moeite mensen die niet veranderingsgezind zijn, en de schuld van het niet willen/kunnen veranderen buiten zich zelf leggen.
Ik wil oefenen in gesprekstechnieken als doorvragen, cyclisch samenvatten en komen tot afspraken/beslissingen.

“Open werken leidt tot vertrouwen en betrokkenheid, het maakt verbindingen mogelijk”

Via mijn blogs:
http://2bejammed.org/2012/04/30/pro-of-contra/
http://2bejammed.org/2012/06/20/mijn-reactie-op-yammer-vragen-van-mc/
http://2bejammed.org/2014/01/25/wees-open-en-zichtbaar-het-proces-is-je-product/ 


Deze meneer Gary Hamel zag ik tijdens mijn eerste Educause (het jaarlijkse wereldcongres over hoger onderwijs en ict) in The States. De boodschap die Hamel ons meegaf was dat je zelf de kracht heb om organisaties te veranderen. Zijn tips: stop met ontkennen, zoek de critici in je organisatie en bind ze aan je. Geen plannen maken maar gewoon doen!
Ik was zijn boodschap een beetje vergeten. Dankzij dit LA een hernieuwde kennismaking met hem!

3 opmerkingen:

  1. Mooie blog Judith. En de boodschap van Hamel? Ik hou wel van een beetje professionele ondeugd :-)

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Leuk dat je reageert Michiel. Vraagje: wat bedoel je met professionele ondeugd? Zie je Hamel dan alleen als een kwajongen? Volgens het woordenboek is ondeugd een slechte eigenschap of gewoonte. Dat kan je toch niet bedoelen? :) Wordt het niet eens tijd dat we deze gedreven organisatievernieuwers zoasl Hamel serieus nemen?

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Daarmee bedoel ik dat ik er wel van houd als mensen niet teveel plannen maken maar gewoon 'doen' ipv wachten of verschuilen. Daar moet je soms wat ondeugend voor zijn. Ik zie dat niet als slechte gewoonte in elk geval. Dat zou helemaal 'de kop in het zand steken' zijn.

    BeantwoordenVerwijderen