Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

dinsdag 21 oktober 2014

Over schapen en apen

Jef Staes is een expert op het vlak van business- en cultuurinnovatie. Met zijn flamboyante vertelstijl en confronterende stellingen schetst hij een beeld van de huidige tekortkomingen van organisaties. Deze zijn, volgens Staes, simpelweg niet gebouwd om de innovatie- en informatievloedgolf te trotseren. Jef Staes assisteert organisaties en bedrijven in hun zoektocht naar een aanpak en antwoord op de continu veranderende markt. Gebaseerd op een loopbaan als software ingenieur, training manager en Corporate Learning Officer focust hij zich op de nood aan cultuurverandering en de rol van het HR Management in lerende organisaties. Hoe komt het dat organisaties niet snel genoeg leren en innoveren?

Jef Staes is bekend van zowel het rode aap-verhaal als het schaapverhaal. Hieronder staan beide verhalen (die ook veel overeenkomsten hebben) een video. Kijk één van beide, alle twee mag ook. Het is de moeite van het kijken waard :)

Beide presentaties begint met de overgang van het (zoals hij dat noemt) 2D naar 3D tijdperk.Waarom is innovatie eigenlijk noodzakelijk? Hoe zit het met de transitie van de modellen, zoals hij dat die benoemd: van consensus based improvement naar conflict based innovation.

You are a sheep!
In deze Nederlandstalige keynote (32 min.) vertelt Staes het schapenverhaal. Eigenlijk een aanklacht tegen de manier waarop het huidige onderwijssysteem en organisaties omgaan met talenten.Behave - brake for Red Monkeys
Deze Engelstalige TEDxTalk duurt 14 minuten. Met de Rode Aap kreeg Jef Staes zijn naambekendheid. Zo illustreert hij de weerstand tegen innovatie.Zie voor informatie de website van de RedMonkeyCompany. Het boek  van Jef Staes 'My organisation is a jungle' is gratis te downloaden.

Wat ben jij? Een schaap of een rode aap? Wat is jouw rol in jouw organisatie als het gaat om innovatie? Hierover gaan we verder op door tijdens de kennisdialoog.

Eric - Alex - Judith

Geen opmerkingen:

Een reactie posten