Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

zondag 12 oktober 2014

Leerinterventie

Gedurende dit leerarrangement moet ik een plan opstellen voor een leerinterventie (een actueel praktijkvraagstuk) bij Zuyd. De bedoeling is een onderwijsvernieuwing te initiëren en hierbij de rol van begeleider van mijn collega's op te pakken. Via dit blog zal het (sort of ;)) plan van aanpak voor de leerinterventie vorm krijgen.
Via het LA3 blog

Leerinterventie
1. Start met de oriëntatie op een relevante interventie.
2. Initieer een onderwijsvernieuwing binnen jouw school
3. Neem de rol van begeleider van collega’s op je.
4. Je stelt je een plan op voor een leerinterventie in jouw school.

1. Oriëntateren
Voor LA2 heb ik herontwerp voor de deficiëntiecursus wiskunde opgezet. Dit ontwerp wordt nu verder uitgewerkt via het MOOCZI-project, waar ik mede-projectleider van was. In deze rol heb ik in mei 2014 een workshop Open en Online Onderwijs geïnitieerd dat door SURF SIG Open Education werd verzorgd. Afgesproken werd dat op korte termijn een plan van aanpak opgezet zou worden zodat het 'laaghangend fruit' die tijdens deze middag genoemd werd, geplukt kon gaan worden.

2. Initiëren
Samen met de beleidsmedewerker van Dienst Onderwijs en Onderzoek zou ik hiertoe initiatief nemen. Inmiddels is het al bijna 5 maanden geleden en is er nog geen gesprek geweest, ondanks een paar pogingen van mijn kant.
Tijdens de presentatie van het MOOCZI-project tijdens een Zuyd Innoveert middag, bleek dat meerdere collega's belangstelling hadden voor dit open en online initiatief.

3. Begeleiden
<nadere invulling volgt>

4. Plannen maken
<nadere invulling volgt>

Geen opmerkingen:

Een reactie posten