Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

zondag 12 oktober 2014

LA3-2 Huiswerk

De gevraagde voorbereiding voor LA3-2 was:

Werk je mindmap verder uit en sla deze (online) op. Later in het LA heb je deze weer nodig om aan te vullen.

Mijn mindmap 
http://www.mindmeister.com/458846803/structure-culture-power
Werk je casus voor de skills uit (max half A4). Geef aan welk communicatiegedrag jij daarin als lastig ervaart om mee om te gaan en welke skills jij zou kunnen ontwikkelen. Kies daarbij uit de skills die in het beoordelingsformulier (blog) staan.  

In mijn rol als I-adviseur heb ik constant met innovatieprocessen te maken. Zowel in de organisatiecontext als met onderwijsinnovatie mbv ict. De prestatie-indicatoren en beroepshoudingsaspecten zoals deze opgesomd zijn, probeer ik al rekening mee te houden in mijn huidig werk. Ik heb mijn casus gefocust op het vernieuwen via open dialoog.
Mijn blogpost: http://joule4jou.blogspot.nl/2014/10/gesprekstechnieken.html 

Lees het artikel van Guldemond over Structuur - Cultuur - Power (macht). De context is veiligheidsmanagement. Dit is van ondergeschikt belang. Het gaat vooral om een eerste invulling van de begrippen Structuur en Cultuur en tot slot de rol van 'macht' daarbij. Deze drie vormen de hoofdindeling van dit LA. Denk alvast na in welke van de drie je je misschien wel wil verdiepen met de kennisdialoog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten