Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

vrijdag 17 oktober 2014

Voorbereiding Kennisdialoog Innovatie Leerteam 2

Uit LA3 blog:
BD. Je hebt kennis van factoren die het veranderingsproces beïnvloeden, en past deze toe in de directe veranderpraktijk in haalbare en realistische ontwikkelvoorstellen.
BE. Je toont verantwoordelijkheidsbesef, verantwoordt de strategie-keuzes, het plan van aanpak en de gemaakte keuzes, behaalde resultaten en ingezette middelen.
BF. Je beargumenteert je visie op het veranderproces aan de hand van kennis van de organisatiekunde, verandermanagement en leertheorieën voor (school)organisaties.
BG. Je faciliteert de ontwikkeling van een professionele leergemeenschap, en stimuleert een cultuur van leren, trust en feedback.

Dat zijn de beoordelingscriteria voor de kennisdialoog.
Gewoon heerlijk om hieraan te werken. Samen met Eric Verouden en Alex Koks ben ik aan de slag met kennisdialoog Innovatie. Wij zijn de eerste groep en moeten maandag 27 oktober al de bühne op!


Onze docenten Gerrie en Ronald hebben ons deze week geïnspireerd met een voorbeeld van een kennisdialoog. In één van de slides werd het verschil tussen discussie en dialoog getoond. De ppp heb ik niet, met mijn aantekeningen en met een beetje googlen (http://www.koerskaart.nl/column-debat-vs-dialoog/) kwam ik tot onderstaand rijtje 

DIALOOG
groeien
ja-en
ontdekken
vragen stellen
wat zien we?
focus op luisteren
 vs
DISCUSSIE
winnen
ja-maar
overtuigen
argumenteren
wie heeft er gelijk?
focus op praten
zoeken naar overeenkomsten

benadrukken van verschillen
gelijke(re) inbreng van deelnemers

dominanten hebben de overhandIk las gisteravond een mooi blog van Hartger Wassink: Waarom toch altijd die dialoog? Volgens Wassink is in de kern een dialoog "een gesprek waarin we onze vaardigheden tot metacognitie en metacommunicatie maximaal inzetten, om een doel te bereiken, dat verder weg ligt dan onze onmiddellijke behoeftebevrediging". Voor een dialoog is wel voorwaardelijk dat iedereen er van overtuigd is dat we elkaar nodig hebben om iets op te lossen. "Een dialoog gaat niet zozeer over de 'opbrengst' of 'effectiviteit', maar meer om het delen van een ervaring". Hartger Wassink maakt een mooie vergelijking met de belevenis van een concert.
Hij noemt 4 kenmerken die belangrijk zijn voor een dialoog:
  •  het loslaten van ieders eigen belang en een gelijkwaardige zoektocht naar het gezamenlijke belang 
  • het inbrengen van een concrete, persoonlijke ervaring van een van de deelnemers, zo mogelijk van allen; 
  • een houding van iedereen om eerst de ander te begrijpen, voordat hij/zij zijn eigen standpunt naar voren brengt; 
  • rust en aandacht in het moment (een dialoog kan ook heel kort duren, als er maar aandacht is).
Zo ontstaat er verbinding.

Net zoals Hartger kan ik in een gesprek alleen vertellen wat ik belangrijk vind en waarom, ik ga niet overtuigen. Ik ben geen prediker, soms wel een zendeling ;). Ik ben daarom voorstander van dialoog ipv discussie. 
Onlangs zat ik in een gesprek waarvan mijn insteek was in dialoog samen een bijeenkomst voorbereiden, maar het werd een discussie waarin sommige deelnemers wel erg hun gelijk wilden halen. Met alleen hun doel voor ogen, niet luisterend naar wat anderen te zeggen hadden. Hierdoor ging ik toch gefrustreerd uit het gesprek. Wederom bevestigd in mijn (voor)oordelen van interimmers. Voor mij een voortdurende worsteling. Wellicht speelt hierbij het thema macht een rol, zoals in de reacties onder het blogbericht van Wassink benoemd werd. 

Nog genoeg leerpunten dus voor mij in dit LA :)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten